Oddělení strunných nástrojů
pedagogové

MgA. Věra Bartoníčková
Komorní hra, Hlavní obor2
MgA. Štěpán Graffe
Hlavní obor - housle, Komorní hra
MgA. Magdalena Graffová
Hlavní obor - housle, Hra z listu a studium orch. sól, Vyučovací praxe hlavního oboru
Václav Horák
Hlavní obor - violoncello
Mgr. Alžběta Horská
Hlavní obor - harfa, Interpretační seminář, Vyučovací praxe hlavního oboru
MgA. David Hrubý
Komorní hra, Hlavní obor2
prof. MgA. Miloslav Jelínek
Dějiny a literatura smyčcových nástrojů, Hlavní obor - kontrabas, Komorní hra, Hra z listu a studium orch. sól
MgA. Jiří Klecker
Hlavní obor - housle, Komorní hra
Mgr. Miroslav Kovář
Hlavní obor - viola, Hra na nástroj - viola
MgA. Richard Kružík
Hlavní obor - housle, Komorní hra
vedoucí oddělení
Mgr. Emil Machain
Dějiny a literatura smyčcových nástrojů, Hlavní obor - viola, Interpretační seminář, Hra z listu a studium orch. sól, Vyučovací praxe hlavního oboru, Hra na nástroj - viola
prof. MgA. František Novotný
Hlavní obor - housle
MgA. Jiří Pospíchal
Hlavní obor - housle
Zdeňka Potůčková
Hra z listu a studium orch. sól
MgA. Marie Pšenicová
Hlavní obor - housle
Mgr. Jan Řezníček
Hlavní obor - viola, Hlavní obor2
Mgr. Pavel Suk
Hlavní obor - housle, Interpretační seminář, Komorní hra, Metodika hlavního oboru, Dějiny a literatura hlavního oboru
Mgr. Martin Šranko
Hlavní obor - kontrabas, Metodika hlavního oboru, Seminář umělecké praxe
MgA. Ivana Švestková
Hlavní obor - harfa, Komorní hra, Metodika hlavního oboru, Hra z listu a studium orch. sól, Dějiny a literatura hlavního oboru
Miloš Vacek
Hlavní obor - housle
MgA. Ivana Víšková
Hlavní obor - housle
Mgr. Břetislav Vybíral
Hlavní obor - violoncello, Komorní hra, Hra z listu a studium orch. sól, Komorní hra
Mgr. Vítězslav Zavadilík
Komorní hra
Miroslav Zicha
Hlavní obor - violoncello, Interpretační seminář, Komorní hra, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru, Dějiny a literatura hlavního oboru, Komorní hra
Přesunout se na začátek