Kurzy

Kurzy DVPP (soboty)

Akreditované kurzy mohou být v souladu s opatřením MŠMT umožňující změnu prezenční formy na distanční, vydaným 24.9.2020 vykonávány nejen prezenčně, ale v případě nutnosti i distančně.


Většina akreditovaných vzdělávacích kurzů ze školního roku 2019/2020, přerušená nouzovým stavem a další regulací, již byla dokončena v rámci distanční výuky  synchronní formou. Poslední  část DVPP pro akordeon bude dokončena ve stejné formě  dne 5. 12. 2020.

Ve školním roce 2020/2021 budou realizovány distanční a prezenční formou vzdělávací programy DVPP pro Klavír, Smyčce, Dřevěné dechové nástroje. DVPP pro bicí bude realizováno pouze prezenční formou, neboť součástí jejich průběhu je aktivní hra účastníků na rozličné nástroje.Poslední úprava této stránky – Jiří Halíř, 1. 12. 2020 00:46.

Přesunout se na začátek