Masterclass a kurzy DVPP – harfa

Come & Play the Harp

sobota 2. 12. 2023 od 9.00, Divadelní sál

Obsahem kurzu je masterclass s renomovanou harfistkou, profesorkou harfy na Konzervatoři hudby a baletu v Lublani Anjou Gaberc.
Během kurzu mají účastníci možnost konzultací s Ivanou Švestkovou, pedagožkou Konzervatoře Brno a sóloharfistkou Filharmonie Brno.

Cena harfové soboty je 1000 Kč, účastníci obdrží potvrzení o absolvování kurzu a fakturu pro „šablony“ (OP JAK).

Na základě Vaší přihlášky Vám bude zaslán mailem daňový doklad k proplacení.

Hodinová dotace vzdělávacího programu DVPP včetně konzultací je 8 hodin.

Vaše dotazy zodpoví garantka:
MgA. Ivana Švestková
email: ivana.svestkova@konzervator.eu


O LEKTORCE

Anja Gaberc se hudbě věnuje již od raného věku. Nejdříve hrála na klavír, poté začala navštěvovat harfovou třídu profesorky Lučky Joksić na hudební škole v Koperu. Střední uměleckou školu a Hudební akademii v Lublani studovala u profesorky Rude Ravnik Kosi. Ve třídě Jany Bouškové absolvovala Akademii múzických umění v Praze, u níž zakončila i magisterské studium na Královské konzervatoři v Bruselu. Během těchto let získala řadu ocenění na mezinárodních soutěžích a zúčastnila se mnoha seminářů renomovaných harfistek, jako jsou Patrizia Tassini či Sirin Pancaroglu. V roce 2005 reprezentovala Slovinsko na Světovém harfovém kongresu v Dublinu a v témže roce i v irském Corku (evropském hlavním městě kultury 2005). Je držitelkou studentské Prešerenovy ceny. Nyní vyučuje harfu na Konzervatoři hudby a baletu v Lublani. Její pedagogická práce je úspěšná, o čemž svědčí výsledky jejích studentů na významných soutěžích a konkurzech. Pravidelně spolupracuje se Symfonickým orchestrem RTV Slovinsko, Lublaňskou a Mariborskou operou, Slovinskou filharmonií a je aktivní komorní hráčkou.

Přesunout se na začátek