Úspěchy na soutěžích

Duškova pěvecká soutěž 2024 - 43. ročník

4.5.2024, Praha

Kateřiná Škárová 4. ročník – zpěv
1. cena v kategorii A1
Pedagogické vedení: MgA. Lucie Kašpárková

Barbora Šedová 4. ročník – zpěv
čestné uznání v kategorii A1
Pedagogické vedení: MgA. Lucie Kašpárková

Mezinárodní soutěž pěveckých sborů Mundi Cantant 2024

29.5.2024 - 2.6.2024, Olomouc

Pěvecký sbor Divočáci - 3. ročník - žestě 
STŘÍBRNÁ MEDAILE v kategorii A7 - Komorní sbory
Pedagogické vedení:
MgA. Kamila Zenklová

Celostátní interpretační soutěž pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí

9.5.2024 - 10.5.2024, Olomouc

Zdislava Jurečková 4. ročník – housle
1. místo v kategorii I.
Pedagogické vedení: doc. Miloš Vacek
Klavírní spolupráce: MgA. Zuzana Krumlová

Mezinárodní soutěž Flautiáda

1.5.2024 - 12.5.2024, Banská Bystrica, Slovensko

Karin Vozárová 3. ročník – příčná flétna
1. cena ve 3. kategorii
Cena Štátnej filharmónie Košice
Pedagogické vedení: MgA. Hana Hána
Klavírní spolupráce: Mgr. Miriam Zuziaková

Celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů 2024

22.4.2024 - 24.4.2024, Polička

Adéla Ráboňová 4. ročník – zpěv
Zlaté pásmo v kategorii 19-20 let
Pedagogické vedení: MgA. Andrea Široká
Klavírní spolupráce: MgA. Helena Fialová

Anežka Šmerdová 5 ročník – zpěv
Zlaté pásmo v kategorii 19-20 let
Pedagogické vedení: Daniela Šedrlová
Klavírní spolupráce: MgA. Helena Fialová

Markéta Policerová 2. ročník – příčná flétna
Zlaté pásmo v kategorii 15-16 let
Pedagogické vedení: Mgr. Petra Matyusová
Klavírní spolupráce: Mgr. Radim Pančocha

Jana Hlaváčková 1 ročník – klarinet
Zlaté pásmo v kategorii 15-16 let
Pedagogické vedení: MgA. Milena Svobodová
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Michaela Fialová 3 ročník – klarinet
Zlaté pásmo v kategorii 17-18 let
Pedagogické vedení: MgA. Milena Svobodová
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Eliška Veškrnová 5. ročník – příčná flétna
Zlaté pásmo v kategorii 19-20 let
Pedagogické vedení: Mgr. Petra Matyusová
Klavírní spolupráce: Mgr. Radim Pančocha

Jan Pelikán 1 ročník – klarinet
Stříbrné pásmo v kategorii 15-16 let
Pedagogické vedení: MgA. Milena Svobodová
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Vendula Kozubíková 1 ročník – klarinet
Stříbrné pásmo v kategorii 17-18 let
Pedagogické vedení: MgA. Tomáš Kraus
Klavírní spolupráce: Jana Švédová

Kristýna Životská 4 ročník – klarinet
Stříbrné pásmo v kategorii 19-20 let
Pedagogické vedení: doc. MgA. Vít Spilka
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Magdalena Plášková 3. ročník – příčná flétna
Stříbrné pásmo v kategorii 17-18 let
Pedagogické vedení: Mgr. Petra Matyusová
Klavírní spolupráce: Mgr. Radim Pančocha

Karolína Nováčková 3. ročník – zpěv
Stříbrné pásmo v kategorii 17-18 let
Pedagogické vedení: MgA. Andrea Široká
Klavírní spolupráce: MgA. Katarína Duchoňová Ph. D.

Natálie Palečková 4 ročník – klarinet
Bronzové pásmo v kategorii 19-20 let
Pedagogické vedení: doc. MgA. Vít Spilka
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Šárka Žilincová 5 ročník – klarinet
Bronzové pásmo v kategorii 19-20 let
Pedagogické vedení: MgA. Lukáš Daňhel Ph.D.
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Broumovská klávesa 2024

3.5.2024 - 5.5.2024, Broumov

Viktor Skýpala 2. ročník – klavír
Čestné uznání ve 4. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Inna Aslamas

Poděbradské dny poezie 2024

25.4.2024 - 28.4.2024, Poděbrady

Karolína Bínová 2. ročník – hudebně dramatické umění
Laureát ceny Vladimíra Justla a certifikát od Herecké asociace
Pedagogické vedení: Zuzana Skálová

Sára Fiurášková 2. ročník – hudebně dramatické umění
Cena SLOVO a HLAS
Pedagogické vedení: Zuzana Skálová

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2024

3.5.2024 - 5.5.2024, Kamenice nad Lipou

Tereza Horáková 3. ročník – klavír
2. místo 
Pedagogické vedení: Mgr. Inna Aslamas

Jakub Černý 3. ročník – klavír
2. místo 
Pedagogické vedení: Mgr. Inna Aslamas

Eliška Horáková 3. ročník – klavír
Čestné uznání I. stupně
Pedagogické vedení: Mgr. Inna Aslamas

XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024

27.4.2024 - 1.5.2024, Konzervatoř Brno

Radim Gala 5. ročník – trombon
1. cena v kategorii III
Pedagogické vedení: Mgr. Ivo Navrátil
Klavírní spolupráce: MgA. Stanislav Slavíček

Marie Horáková  4. ročník – lesní roh
2. cena v kategorii II
Pedagogické vedení: prof. MgA. Jindřich Petráš 
Klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková

Ondřej Čechovský 3. ročník – trombon
2. cena v kategorii II
Pedagogické vedení: Mgr. František Jeřábek
Klavírní spolupráce: MgA. Pavel Zemen

Denis Krsička 2. ročník – trubka
3. cena v kategorii I
Pedagogické vedení: MgA. Josef Cecava
Klavírní spolupráce: Mgr. Jana Cecavová

Jakub Sovák 1. ročník – tuba
Čestné uznání v kategorii I
Pedagogické vedení: Mgr. art. Pavel Bureš
Klavírní spolupráce: MgA. Zuzana Krumlová

Josef Němec 3. ročník – tuba
Čestné uznání v kategorii II
Pedagogické vedení: MgA. Metoděj Dvořák
Klavírní spolupráce: MgA. Zuzana Krumlová

Tomáš Netopil 6. ročník – trombon
Čestné uznání v kategorii IV
Pedagogické vedení: Mgr. Ivo Navrátil
Klavírní spolupráce:
doc. Mgr. Jana Ryšánková

22. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2024 v oborech hra na cembalo, hra na dechové nástroje žesťové, hra na varhany, hra na zobcovou flétnu a zpěv

4.4.2024 - 7.4.2024, JKO Ostrava

Jana Švaříčková 2. ročník – varhany
1. cena a titul laureáta ve 3. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Petr Kolař

Marie Horáková 4. ročník – lesní roh
1. cena a titul laureáta ve 4. kategorii
Pedagogické vedení: prof. MgA. Jindřich Petráš

Vít Štěpánek 3. ročník – trubka
1. cena a titul laureáta ve 3. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Josef Cecava

Aleš Kohoutek 3. ročník – trubka
1. cena a titul laureáta ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
M
gr. Petr Hojač

Barbora Ticháčková 4. ročník – trubka
1. cena a titul laureáta ve 4. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. František Kříž

Radim Gala 5. ročník – trombon
1. cena a titul laureáta ve 4. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Ivo Navrátil

Jan Neužil 3. ročník – trubka
2. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Josef Cecava

Josef Klement 5. ročník – trubka
2. cena ve 4. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. František Kříž

Ondřej Čechovský 3. ročník – trombon
2. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. František Jeřábek

Martin Weidinger 4. ročník – tuba
2. cena ve 4. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Metoděj Dvořák

Denis Krsička 2. ročník – trubka
3. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Josef Cecava

Tomáš Klusák 4. ročník – trubka
3. cena ve 4. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Josef Cecava

František Pavelka 3. ročník – trombon
3. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Ivo Navrátil

Adam Ježek 3. ročník – trombon
3. cena ve 4. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Ivo Navrátil

Ema Krencová 3. ročník – lesní roh
Čestné uznání ve 4. kategorii
Pedagogické vedení: prof. MgA. Jindřich Petráš

Oldřich Engelhart 6. ročník – trubka
Čestné uznání ve 4. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Josef Cecava

Jan Drahonský 4. ročník – trombon
Čestné uznání ve 4. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Jan Pospíšil

Markéta Poláková 3. ročník – varhany
Čestné uznání ve 4. kategorii
Pedagogické vedení: prof. MgA. Zdeněk Nováček

9. ročník klavírní soutěže Beethovenovy Teplice

16.3.2024 - 17.3.2024, Teplice

Viktor Skýpala 2. ročník – klavír
1. cena v 5. kategorii
Cena za interpretaci skladby F. Chopina
Pedagogické vedení: Mgr. Inna Aslamas

Jan Sitar 2. ročník – klavír
3. cena v 5. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Dominik Gál

Mezinárodní kontrabasová soutěž
Františka Simandla 2024

14.3.2024 - 17.3.2024, Blatná

George Jacob Kellner 5. ročník – kontrabas
3. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Martin Šranko

Miroslav Mitáš 3. ročník – kontrabas
3. cena ve III. kategorii
Zvláštní cena za interpretaci
skladby Rudolfa Tuláška Chant d´amour
Pedagogické vedení: prof. MgA. Miloslav Jelínek

Camerata Teplice, 3. soutěžní přehlídka v komorní hře

2.3.2024 - 3.3.2024, Konzervatoř Teplice

Krono Quartet
Ester Dvořáková, Jakub Břínek, Ivana Húšťavová, Natálie Munzarová

1. místo
Pedagogické vedení: MgA. Antonín Mühlhansl

Trio Barocco Brno 
Martina Lusková, Anna Olivíková, Eliška Juříková

2. místo v kategorii "Soubory historicky poučené interpretace"
Pedagogické vedení: MgA. Monika Šujanová

Trio zobcových fléten Konzervatoře Brno
Eliška Juříková, Alžběta Hlavicová, Ondřej Szymik

2. místo v kategorii "Soubory historicky poučené interpretace"
Pedagogické vedení: MgA. Michaela Koudelková

Antonín Dvořák mladým - III. ročník

9.12.2023 - 10.12.2023, Praha

Kateřina Kroutilová 2. ročník – klavír
Zlaté pásmo v kategorii A
Pedagogické vedení: Mgr. Krista Střítecká

Markéta Hladůvková 1. ročník – klavír
Bronzové pásmo v kategorii A
Pedagogické vedení: Mgr. Renata Bialasová

Karolína Reháriková 4. ročník - klavír
Karolína Kolářová 4. ročník - varhany
Bronzové pásmo v kategorii čtyřruční klavír BB
Pedagogické vedení: Mgr. Krista Střítecká

Mezinárodní violoncellová soutěž Jana Vychytila 2023

15.11.2023 - 19.11.2023, GMHS Praha

Lukáš Mareček 3. ročník – violoncello
2. cena v kategorii VII
Pedagogické vedení: Václav Horák

Interpretační soutěž Nadace Bohuslava Martinů

23.11.2023 - 26.11.2023, Praha

Houslové Duo Graffe
Terezie a Klára Graffovy - 3. ročník
3. cena v oboru komorní soubory bez klavíru
Pedagogické vedení:
MgA. Ivana Víšková a MgA. Štěpán Graffe

14. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka

13.10.2023 - 20.10.2023, Dąbrowa Górnicza (Polsko)

Marie Horáková 4. ročník – lesní roh
postup do 2. kola
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Jindřich Petráš

28. ročník interpretační soutěže v komorní hře „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“

19.10.2023 - 20.10.2023, ZUŠ Karla Ditterse Vidnava

Kytarové trio Artdorom
Dorota Silárszká - 2. ročník
Roman Glagoljev - 3. ročník
Artur Korolčuk - 1. ročník
1. místo a titul Laureát soutěže
Pedagogické vedení: prof. Mgr. Vladislav Bláha ArtD.

Pardubické dechy 2023 - flétna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot

21.10.2023 - 22.10.2023, Konzervatoř Pardubice

Karin Vozárová  3. ročník – příčná flétna
I. cena ve II. kategorii
Absolutní vítězka

Pedagogické vedení: MgA. Hana Hána
Klavírní spolupráce: Mgr. Miriam Zuziaková

Anna Fričová  4. ročník – hoboj
I. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Vávrová
Klavírní spolupráce: Mgr. Radim Pančocha

Bára Sedlářová  4. ročník – klarinet
I. cena ve II. kategorii
Zvláštní cena poroty za interpretaci soudobé skladby

(Josef Páleníček:
Malá suita pro klarinet a klavír)
Pedagogické vedení: MgA. Lukáš Daňhel Ph.D.
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Ivana Húšťavová  5. ročník – saxofon
I. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Antonín Mühlhansl
Klavírní spolupráce: MgA. Dagmar Mühlhanslová

 

Markéta Policerová 2. ročník – příčná flétna
II. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Petra Matyusová
Klavírní spolupráce: Mgr. Radim Pančocha

Anna Kovaříková  4. ročník – hoboj
II. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Anikó Kovarikné Hegedűs
Klavírní spolupráce: Mgr. Radim Pančocha

Barbora Noskova 6. ročník – klarinet
II. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Milena Svobodovádoc. MgA. Vít Spilka
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Vendula Kozubková 1. ročník – klarinet
III cena v I. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Tomáš Kraus
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Jana Baňařová 2. ročník – klarinet
III cena v I. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Tomáš Kraus
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Jana Hlaváčková 1. ročník – klarinet
III cena v I. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Milena Svobodová
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Kristýna Životská 4. ročník – klarinet
III cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení: doc. MgA. Vít Spilka
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Lucie Fibichová 2. ročník – saxofon
III cena v I. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Antonín Mühlhansl
Klavírní spolupráce: MgA. Dagmar Mühlhanslová

Zuzana Vojtová 4. ročník – saxofon
III cena v I. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Antonín Mühlhansl
Klavírní spolupráce: MgA. Dagmar Mühlhanslová

Natálie Munzarová 5. ročník – saxofon
III cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Antonín Mühlhansl
Klavírní spolupráce: MgA. Dagmar Mühlhanslová

Hana Drtílková  4. ročník – fagot
III cena ve III. kategorii
Pedagogické vedenídoc. Mgr. Roman NovozámskýMgr. Pavel Zatloukal
Klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková

Hana Tichá 2. ročník – příčná flétna
Čestné uznání v I. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Hana Hána
Klavírní spolupráce: Mgr. Miriam Zuziaková

Magdalena Macková  4. ročník – příčná flétna
Čestné uznání I. st.ve II. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Petra Matyusová
Klavírní spolupráce: Mgr. Radim Pančocha

Anna Hrudová  3. ročník – příčná flétna
Čestné uznání II. st.ve II. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Hana Hána
Klavírní spolupráce: Mgr. Miriam Zuziaková

Jan Pelikán 1. ročník – klarinet
Čestné uznání II. st.v I. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Milena Svobodovádoc. MgA. Vít Spilka
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Michaela Fialová 3. ročník – klarinet
Čestné uznání I. st.ve II. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Milena Svobodová
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Natálie Palečková 4. ročník – klarinet
Čestné uznání I. st.ve II. kategorii
Pedagogické vedení: doc. MgA. Vít Spilka
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Šárka Žilincová 5. ročník – klarinet
Čestné uznání II. st.ve III. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Lukáš Daňhel Ph.D.
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Písňová soutěž Bohuslava Martinů, XXI. ročník

13.10.2023 - 15.10.2023, Praha

Helena Mensová 2. ročník – zpěv
III. cena v kategorii V.A
Pedagogické vedení:
MgA. Andrea Široká

Fanny Mendelssohn International Online Competition 2023

1.9.2023 - 4.9.2023,

Lenka Titzová absolventka – bicí
First Absolute Prize
(nahrávka z absolventského orchestrálního koncertu 13. 4. 2023)

Pedagogické vedení: Mgr. Ctibor Bártek

Interpretační soutěž při Letní škole barokní hudby 2023

7.8.2023, Holešov

Eliška Juříková 3. ročník – zobcová flétna
2. místo
Pedagogické vedení:
MgA. Michaela Koudelková

20th International Violin Georg Philipp Telemann Competition

24.6.2023 - 26.6.2023, Poznań, Polsko

Terezie Kokešová 2. ročník – housle
3. cena 
Pedagogické vedení: prof. MgA. František Novotný

International Double Bass Competition of Carl Ditters von Dittersdorf 2023

13.6.2023 - 14.6.2023, Banská Bystrica

Miroslav Mitáš 2. ročník – kontrabas
2. místo v kategorii 2.A (1. - 3. ročník konzervatoře)
Pedagogické vedení: prof. MgA. Miloslav Jelínek

Mezinárodní houslová soutěž a soutěžní přehlídka talentů ve hře na housle
k poctě Mistra Váši Příhody „Nové evropské talenty“ 2023

15.6.2023 - 18.6.2023, České Budějovice

Veronika Cagáňová 3. ročník – housle
2. cena 
Cena za nejlepší provedení povinné skladby
Pedagogické vedení:
MgA. Jiří Pospíchal Ph.D.

Lukáš Telecký 1. ročník – housle
3. cena 
Pedagogické vedení:
MgA. Richard Kružík

Vanessa Peřinková 1. ročník – housle
3. cena
Pedagogické vedení:
MgA. Richard Kružík

XIV. ročník soutěže v sólové hře na cimbál v rámci XV. Mezinárodního festivalu cimbálu

17.5.2023 - 21.5.2023, Valašské Meziříčí

Kateřina Sečkařová 5. ročník – cimbál
2. místo ve 4. kategorii
Pedagogické vedení:
Dalibor Štrunc

3. ročník celostátní soutěžní přehlídky komorních souborů Svitavské komoření 2023

10.5.2023 - 12.5.2023, Svitavy

Houslové duo
Terezie a Klára Graffovy  2. ročník – housle
Zlaté pásmo
Zvláštní cena za mimořádný umělecký výkon

Pedagogické vedení: MgA. Ivana Víšková

Klavírní trio
Martin Janál
 6. ročník - housle
Štěpánka Plocková 5. ročník - violoncello
Marek Peňáz 5. ročník - klavír 
Zlaté pásmo
Pedagogické vedení:
MgA. Richard Kružík

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2023

19.5.2023 - 21.5.2023, Kamenice nad Lipou

Viktor Skýpala 1. ročník – klavír
2. cena ve kategorii 3A
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

Klavírní soutěž o nejlepší interpretaci francouzské hudby

18.5.2023, Kamenice nad Lipou

Petra Macková 6. ročník – klavír
3. místo
Pedagogické vedení:
Mgr. Krista Střítecká

Aneta Horáková 6. ročník – klavír
3. místo
Pedagogické vedení:
MgA. Pavel Zemen

GENERACE 2023

27.3.2023, Ostrava

Radek Topolanský 2. ročník – skladba
1. místo v kategorii do 21 let
Pedagogické vedení: BcA. Martin Wiesner

Celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů

25.4.2023 - 27.4.2023, Polička

Viktor Skýpala 1. ročník – klavír
Zlaté pásmo v kategorii 15-16 let
Cena za mimořádný interpretační výkon
Absolutní vítěz kategorie KONZERVATOŘE

Pedagogické vedení: Mgr. Inna Aslamas

Jakub Černý 2. ročník – klavír
Zlaté pásmo v kategorii 17-18 let
Pedagogické vedení: Mgr. Inna Aslamas

Jakub Smekal, Jakub Černý
Zlaté pásmo v kategorii 17-18 let čtyřruční hra
Absolutní vítěz kategorie čtyřruční hra
Pedagogické vedení: Mgr. Inna Aslamas

Zuzana Zedníčková 1. ročník – housle
Zlaté pásmo v kategorii 15-16 let
Cena za interpretaci B. Martinů:
Arabesky
Pedagogické vedení: MgA. Štěpán Graffe

Karolína Melichaříková 4. ročník – housle
Zlaté pásmo v kategorii 17-18 let
Pedagogické vedení: MgA. Štěpán Graffe

Terezie Graffová 2. ročník – housle
Klára Graffová 2. ročník – housle
Zlaté pásmo v kategorii komorní hra smyčcových nástrojů 17-18 let
Cena za umělecké souznění
Pedagogické vedení: MgA. Ivana Víšková

Josefína Zvěřinová 1. ročník – violoncello
Zlaté pásmo v kategorii 15-16 let
Cena za celkový umělecký dojem
Pedagogické vedení: MgA. Věra Bartoníčková

Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 2023

24.4.2023 - 30.4.2023, Plzeň

Matej Šabík 5. ročník – klavír
3. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Eva Horáková

Matej Hampl 4. ročník – klavír
Čestné uznání ve II. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Eva Horáková

PRAGuitarra Clásica 2023

28.4.2023 - 30.4.2023, Praha

Johan Šišák 1. ročník – kytara
3. cena ve IV. kategorii 
Pedagogické vedení: MgA. Adam Trunečka

XV Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale "Giovani Musicisti - Città di Treviso"

21.4.2023 - 23.4.2023, Itálie

Johan Šišák 1. ročník – kytara
I. cena v kategorii D
Pedagogické vedení: MgA. Adam Trunečka

XXVI International Classical Guitar Competition Kyustendil 2023

6.4.2023 - 8.4.2023, Кюстендил, Bulharsko

Roman Glagoljev 2. ročník – kytara
2. cena ve IV. kategorii
Special prize

pedagogické vedení:
prof. Mgr. Vladislav Bláha ArtD.

6. Mezinárodní soutěž Asociace slovinských harfeníků

31.3.2023 - 2.4.2023, Velenje, Slovinsko

Kateryna Holub 5. ročník – harfa
Bronzová plaketa v kategorii F
Pedagogické vedení: MgA. Ivana Švestková

20. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2023 v oborech hra na dechové nástroje dřevěné, hra na klavír, hra na smyčcové nástroje, hra na varhany a zpěv

30.3.2023 - 2.4.2023, JKO Ostrava

Ivana Húšťavová 4. ročník – saxofon
1. cena ve 3. kategorii a titul laureáta
Pedagogické vedení:
MgA. Antonín Mühlhansl

Arseny Menkov 4. ročník – hoboj
1. cena ve 4. kategorii a titul laureáta
Pedagogické vedení:
MgA. Anikó Kovarikné Hegedűs

Tereza Horáková 2. ročník – klavír
1. cena ve 3. kategorii a titul laureáta
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

Zuzana Dulíčková 5. ročník – kontrabas
1. cena ve 4. kategorii a titul laureáta
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Miloslav Jelínek

Lukáš Čalkovský 4. ročník – kontrabas
1. cena ve 4. kategorii a titul laureáta
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Miloslav Jelínek

Barbora Pivovarčíková 4. ročník – kontrabas
2. cena ve 4. kategorii
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Miloslav Jelínek

Eliška Horáková 2. ročník – klavír
2. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

Bernat Izard 5. ročník – violoncello
2. cena ve 4. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Věra Bartoníčková

Barbora Bílková 5. ročník – violoncello
2. cena ve 4. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Věra Bartoníčková

Viktorie Šurýnová 3. ročník – zpěv
2. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Andrea Široká

Natálie Munzarová 4. ročník – saxofon
3. cena ve 4. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Antonín Mühlhansl

Miroslav Mitáš 3. ročník – kontrabas
3. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:prof. MgA. Miloslav Jelínek

Anna Fričová 3. ročník – hoboj
Čestné uznání ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Martina Vávrová

Zuzana Vojtová 3. ročník – saxofon
Čestné uznání ve 4. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Antonín Mühlhansl

Nikol Kuchařová 4. ročník – flétna
Čestné uznání ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Petra Matyusová

Kateřina Škárová 3. ročník – zpěv
Čestné uznání ve 4. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Lucie Kašpárková

Adéla Ráboňová 3. ročník – zpěv
Čestné uznání ve 4. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Andrea Široká

Barbora Šedová 3. ročník – zpěv
Čestné uznání ve 4. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Lucie Kašpárková

Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Černého a Jana Geissela

24.3.2023 - 26.3.2023, Holice

George Jacob Kellner 4. ročník – kontrabas
1. cena ve IV. kategorii
Absolutní vítěz soutěže

Pedagogické vedení: Mgr. Martin Šranko

Barbora Pivovarčíková 3. ročník – kontrabas
2. cena ve IV. kategorii
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Miloslav Jelínek

Miroslav Mitáš 2. ročník – kontrabas
3. cena ve IV. kategorii
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Miloslav Jelínek

8. ročník klavírní soutěže Beethovenovy Teplice

18.3.2023 - 19.3.2023, KonzervatořTeplice

Jakub Černý 2. ročník – klavír
Čestné uznání v 5. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Inna Aslamas

Viktor Skýpala 1. ročník – klavír
Čestné uznání v 5. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Inna Aslamas

3rd Katowice International Guitar Competition

17.1.2023 - 19.1.2023, Katowice, Polsko

Roman Glagoljev 2. ročník – kytara
III. cena ve skupině II
pedagogické vedení:
prof. Mgr. Vladislav Bláha ArtD.

La chitarra: Festival internazionale dell’Adriatico
12. soutěž "Andrés Segovia"

26.11.2022 - 27.11.2022, Pescara, Itálie

Roman Glagoljev 2. ročník – kytara
1. cena v kategorii B Classic
pedagogické vedení:
prof. Mgr. Vladislav Bláha ArtD.

Antonín Dvořák mladým - 2. ročník

3.12.2022 - 4.12.2022, Praha

Jakub Černý, Jakub Smekal 2. a 3. ročník – klavír
Zlaté pásmo v 5. kategorii
pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas, MgA. Dominik Gál

Eliška a Tereza Horákovy 2. ročník – klavír
Zlaté pásmo v 5. kategorii a mimořádné ocenění za vynikající výkon
pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

Karolína Soukalová, Barbora Šlézarová 4. ročník – klavír
Zlaté pásmo v 6. kategorii
pedagogické vedení:
Mgr. Renata Bialasová

Nella Mazáčová, Pavel Beck 5. ročník 5. ročník – klavír
Zlaté pásmo v 6. kategorii a mimořádné ocenění za vynikající provedení skladeb Jana Nováka
pedagogické vedení:
Mgr. Renata Bialasová

Teneramente Quartet
Terezie Graffová, Klára Graffová
- 2. ročník, housle
Kateřina Kurandová - 2. ročník, viola
Linda Ziklová - 3. ročník, violoncello
Zlaté pásmo v kategorii 5b a zvláštní cena za provedení smyčcového kvartetu Jaroslava Krčka.
pedagogické vedení:
MgA. Štěpán Graffe

Arnau Petřivalský - 3. ročník, housle
Zuzana Plassová - 2. ročník, viola
Lukáš Mareček - 2. ročník, violoncello
Viktor Skýpala 1. ročník – klavír
Zlaté pásmo v kategorii 5a a mimořádné ocenění za provedení skladby E.W. Korngolda
pedagogické vedení:
Mgr. Miloš Vacek

43. Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR ve hře na smyčcové nástroje 2022

18.11.2022 - 20.11.2022, Praha

Štěpánka Plocková 5. ročník – violoncello
1. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Miroslav Zicha
Klavírní spolupráce:  MgA. Radka Hreňová

Arnau Petřivalský 3. ročník – housle
2. cena ve 2. kategorii
Cena za nejlepši interpretaci povinné skladby

Pedagogické vedení: MgA. Jiří Pospíchal Ph.D.
Klavírní spolupráce:  Mgr. Miriam Zuziaková

Lukáš Mareček 2. ročník – violoncello
2. cena v 1. kategorii
Pedagogické vedení: Václav Horák
Klavírní spolupráce:  MgA. Irena Marečková

Iveta Cibulová 4. ročník – violoncello
2. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení: Václav Horák
Klavírní spolupráce:  MgA. Helena Fialová

Zuzana Dulíčková 5. ročník – kontrabas
2. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení: prof. MgA. Miloslav Jelínek
Klavírní spolupráce:  MgA. Pavel Těšík

George Jacob Kellner 4. ročník – kontrabas
2. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Martin Šranko
Klavírní spolupráce:  MgA. Irena Marečková

Aleš Baránek 2. ročník – housle
Čestné uznání v 1. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Pavel Suk
Klavírní spolupráce:  Mgr. Eva Tesařová

Radovan Siman 4. ročník – housle
Čestné uznání ve 2. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Jiří Pospíchal Ph.D.
Klavírní spolupráce:  Mgr. Miriam Zuziaková

Markéta Prudilová 4. ročník – violoncello
Čestné uznání ve 2. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. David Hrubý
Klavírní spolupráce: MgA. Zuzana Krumlová

20. Münchner Klavierpodium der Jugend - soutěž klavírní dua

30.6.2022 - 3.7.2022, Mnichov, SRN

Eliška Horáková a Tereza Horáková 2. ročník - klavír
cena „Media-Preis“
cena „Schubert-Preis“ za nejlepší interpretaci díla F. Schuberta
cena „G. Henle Verlag-Preis“
cena „Klavierpodium-Crescendo-Preis“ 

v kategorii IV
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

27. ročník interpretační soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus

20.10.2022 - 21.11.2022, Vidnava

Klavírní trio konzervatoře Brno
Martin Janál - housle, Marek Peňáz - klavír, Štěpánka Plocková - violoncello
1. cena 
pedagogické vedení: MgA. Richard Kružík

Pardubické dechy 2022

21.10.2022 - 23.10.2022, Konzervatoř Pardubice

Adéla Ondráčková 2. ročník – lesní roh
1. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení: prof. MgA. Jindřich Petráš
Klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková

Barbora Šulcová 1. ročník – lesní roh
1. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení: prof. MgA. Jindřich Petráš
Klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková

Marie Horáková 3. ročník – lesní roh
1. cena ve II. kategorii
Absolutní vítězka oboru

Pedagogické vedení: prof. MgA. Jindřich Petráš
Klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková

Vít Štěpánek  2ročník – trubka
1. cena v I. kategorii 
Pedagogické vedení: MgA. Josef Cecava
Klavírní spolupráce: Mgr. Jana Cecavová

Jan Neužil  2. ročník – trubka
1. cena v I. kategorii 
Pedagogické vedení: MgA. Josef Cecava
Klavírní spolupráce: Mgr. Jana Cecavová

Barbora Ticháčková  4. ročník – trubka
1. cena ve II. kategorii
Absolutní vítězka oboru

Pedagogické vedení: Mgr. František Kříž
Klavírní spolupráce: MgA. Dagmar Mühlhanslová

Ondřej Čechovský 2. ročník – trombon
1. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. František JeřábekMgA. Jan Pospíšil
Klavírní spolupráce: MgA. Zuzana Krumlová

Radim Gala 4. ročník – trombon
1. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Ivo NavrátilMgr. František Jeřábek
Klavírní spolupráce:
MgA. Stanislav Slavíček

Tomáš Netopil 4. ročník – trombon
1. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Ivo NavrátilMgr. František Jeřábek
Klavírní spolupráce:
MgA. Stanislav Slavíček

Magdaléna Řežábková 2. ročník – lesní roh
2. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení: prof. MgA. Jindřich Petráš
Klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková

Kateřina Soukupová 4. ročník – lesní roh
2. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení: prof. MgA. Jindřich Petráš
Klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková

Adéla Sovková 5. ročník – lesní roh
2. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení: prof. MgA. Jindřich Petráš
Klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková

Tomáš Klusák 3. ročník – trubka
2. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Josef Cecava
Klavírní spolupráce: Mgr. Jana Cecavová

Josef Klement 5. ročník – trubka
2. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. František Kříž
Klavírní spolupráce:
MgA. Dagmar Mühlhanslová

Josef Němec 2. ročník – tuba
2. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Metoděj Dvořák
Klavírní spolupráce: MgA. Zuzana Krumlová

Martin Weidinger 3. ročník – tuba
2. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Metoděj Dvořák
Klavírní spolupráce: MgA. Zuzana Krumlová

Aleš Kohoutek 2. ročník – trubka
3. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Petr Hojač
Klavírní spolupráce:
MgA. Dagmar Mühlhanslová

Jan Drahonský 3. ročník – trombon
3. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Jan PospíšilMgr. Ivo Navrátil,
Klavírní spolupráce: MgA. Zuzana Krumlová

Nikola Hřibová 3. ročník – lesní roh
Čestné uznání ve II. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Milan Mrazík
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Mrazíková Češková

Písňová soutěž Bohuslava Martinů, XX. ročník

14.10.2022 - 16.10.2022, Praha

Marek Pernica 2. ročník – zpěv
3. cena ve 4. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Petr Julíček

International Violin Competition

8.9.2022 - 14.9.2022, HTF VŠMU Bratislava

Aliaksandra Arbuzava 4. ročník – housle
1. cena v kategorii I - do 21 let
Cena za nejlepší intepretaci skladby slovenského autora
Pedagogické vedení:
prof. MgA. František Novotný

18. Mezinárodní kytarová soutěž Guitartalent´22

31.7.2022 - 6.8.2022, Brno

Roman Glagoljev 1. ročník – kytara
3. cena v kategorii GUITARTALENT JUNIOR
Pedagogické vedení: prof. Mgr. Vladislav Bláha ArtD.

Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou 2022

22.6.2022 - 25.6.2022, Zruč nad Sázavou

Roman Glagoljev 1. ročník – kytara
3. místo v V. kategorii 
Pedagogické vedení: prof. Mgr. Vladislav Bláha ArtD.

59. Poděbradské dny poezie 2022

26.5.2022 - 29.5.2022, Poděbrady

Ladislav Pokorný​ 2. ročník – Hudebně dramatické umění
Laureát ceny Vladimíra Justla a certifikát od Herecké asociace
Cenu českému výherci hradí Nadace Český literární fond ve výši 2000 CZK
Pedagogické vedení (UMP): Tereza Groszmannová

65. ročník Kocianovy houslové soutěže

2.5.2022 - 6.5.2022, Ústí na Orlicí

Ludmila Špaček Darunchai  1. ročník – housle
Čestné uznání III. stupně ve 2. kole 4. kategorie
Pedagogické vedení: MgA. Jiří Pospíchal Ph.D.
Klavírní spolupráce: MgA. Zuzana Krumlová

25. Mezinárodní soutěž Bohdana Warchala ve hře na smyčcové nástroje

19.6.2022 - 23.6.2022, Dolný Kubín

Ludmila Špaček Darunchai  1. ročník – housle
5. cena v kategorii III. housle
Pedagogické vedení:
MgA. Jiří Pospíchal Ph.D.
Klavírní spolupráce: MgA. Zuzana Krumlová

Radovan Siman 3. ročník – housle
Čestné uznání v kategorii IV. housle
Pedagogické vedení:
MgA. Jiří Pospíchal Ph.D.
Klavírní spolupráce: Mgr. Miriam Zuziaková

12. Mezinárodní soutěž k poctě Mistra Váši Příhody "Nové evropské talenty" 2022

16.6.2022 - 19.6.2022, České Budějovice

Lada Kincová 2. ročník – housle
Matej Šabík 4. ročník – klavír
2. cena v 1. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Štěpán Graffe

Mezinárodní soutěž pěveckých sborů MUNDI CANTANT 2022

3.6.2022 - 4.6.2022, Olomouc

Dominik Pernica 4. ročník – dirigování
Stříbrná medaile v kategorii A3 - mládežnické sbory
sbor AKO Brno, sbormistr Dominik Pernica
Pedagogické vedení:
MgA. Kamila Zenklová

Interpretační soutěž pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí

19.5.2022 - 21.6.2022, Praha

Zdislava Jurečková 2. ročník – housle
2. cena 
Pedagogické vedení:
doc. Miloš Vacek

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2022

27.5.2022 - 29.5.2022, Kamenice nad Lipou

Pavla Nováková 2. ročník – klavír
3. místo ve 3.A. kategorii
Cena za intepretaci díla Vítězslava Nováka
Pedagogické vedení:
Mgr. Renata Bialasová

Mladí gitaristi 2022 (Festival Ivana Ballu)

10.5.2022 - 13.5.2022, Dolný Kubín, Slovensko

Roman Glagoljev 1. ročník – kytara
II. místo v V. kategorii 
Pedagogické vedení:
doc. Mgr. Vladislav Bláha ArtD.

Celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů

26.4.2022 - 28.4.2022, Polička

Julie Hofmanová 5. ročník – klarinet
Zlaté pásmo
Pedagogické vedení:
doc. MgA. Vít Spilka

XIII. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2022

28.4.2022 - 1.5.2022, Konzervatoř Brno

Marie Horáková 2. ročník – lesní roh
1. cena v kategorii I
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Jindřich Petráš
Klavírní spolupráce:
Mgr. Eva Macková

Vít Štěpánek 1. ročník – trubka
1. cena v kategorii I
Pedagogické vedení: MgA. Josef Cecava
Klavírní spolupráce:
Mgr. Jana Cecavová

Tomáš Klusák 2. ročník – trubka
2. cena v kategorii I
Pedagogické vedení:
MgA. Josef Cecava
Klavírní spolupráce: Mgr. Jana Cecavová

Barbora Ticháčková 3. ročník – trubka
2. cena v kategorii II
Pedagogické vedení:
Mgr. František Kříž
Klavírní spolupráce:
MgA. Dagmar Mühlhanslová

Ondřej Čechovský 1. ročník – trombon
2. cena v kategorii I
Pedagogické vedení:
Mgr. František JeřábekMgA. Jan Pospíšil
Klavírní spolupráce:
MgA. Pavel Zemen

Kateřina Soukupová 3. ročník – lesní roh
3. cena v kategorii II
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Jindřich Petráš
Klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková

Josef Smolík 2. ročník – trubka
3. cena v kategorii I
Pedagogické vedení:
MgA. Josef Cecava
Klavírní spolupráce: Mgr. Jana Cecavová

Radim Gala 3. ročník – trombon
3. cena v kategorii II
Pedagogické vedení:
Mgr. Ivo NavrátilMgr. František Jeřábek
Klavírní spolupráce:
MgA. Stanislav Slavíček

Hana Drtílková 2. ročník – fagot
3. cena v kategorii I
Pedagogické vedení:
doc. Mgr. Roman Novozámský
Klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková

Tomáš Netopil 4. ročník – trombon
Čestné uznání v kategorii II
Pedagogické vedení:
Mgr. Ivo NavrátilMgr. František Jeřábek
Klavírní spolupráce:
MgA. Stanislav Slavíček

Adéla Ondráčková 1. ročník – lesní roh
Čestné uznání v kategorii I
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Jindřich Petráš
Klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková

Martin Weidinger 2. ročník – tuba
Čestné uznání v kategorii I
Pedagogické vedení:
Mgr. art. Pavel Bureš, MgA. Metoděj Dvořák
Klavírní spolupráce:
MgA. Zuzana Krumlová

20. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2022 v oborech hra na dechové nástroje žesťové, hra na klavír a zpěv

8.4.2022 - 10.4.2022, JKO Ostrava

Jakub Černý 1. ročník – klavír
1. cena ve 3. kategorii a titul laureáta
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

Barbora Ticháčková 3. ročník – trubka
1. cena ve 3. kategorii a titul laureáta
Pedagogické vedení:
Mgr. František Kříž

Tomáš Klusák 2. ročník – trubka
1. cena ve 3. kategorii a titul laureáta
Pedagogické vedení:
MgA. Josef Cecava

Radim Gala 3. ročník – trombon
2. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Ivo NavrátilMgr. František Jeřábek

Ondřej Čechovský 1. ročník – trombon
2. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. František JeřábekMgA. Jan Pospíšil

Jan Neužil 1. ročník – trubka
2. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Josef Cecava

Vít Štěpánek 1. ročník – trubka
2. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Josef Cecava

Martin Weidinger 2. ročník – tuba
2. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. art. Pavel Bureš, MgA. Metoděj Dvořák

Štěpán Kudela 5. ročník – trubka
3. cena ve 4. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. František Kříž

Michael Dzieža 4. ročník – trombon
Čestné uznání ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Ivo NavrátilMgr. František Jeřábek

Tomáš Netopil 4. ročník – trombon
Čestné uznání ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Ivo NavrátilMgr. František Jeřábek

František Pavelka 1. ročník – trombon
Čestné uznání ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Ivo NavrátilMgr. František Jeřábek

Pavel Prkna 3. ročník – trubka
Čestné uznání ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. František Kříž

4. mezinárodní violoncellová soutěž o Cenu Gustava Mahlera 2022

7.2.2022, on-line soutěž (videonahrávky)

Štěpánka Plocková 4. ročník – violoncello
1. cena v kategorii 10
Pedagogické vedení:
Miroslav Zicha
Soutěžní video k dispozici zde

Brněnská klavírní soutěž

10.12.2021 - 12.12.2021, Konzervatoř Brno

Eliška Horáková 1. ročník – klavír
2. cena v kategorii Junior
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

Tereza Horáková 1. ročník – klavír
2. cena v kategorii Junior
Pedagogické vedení: Mgr. Inna Aslamas

Jana Hricinová 2. ročník – klavír
2. cena v kategorii Junior
Pedagogické vedení: Mgr. Eva Horáková

Jakub Černý 1. ročník – klavír
3. cena v kategorii Junior
Pedagogické vedení: Mgr. Inna Aslamas

Jakub Smekal 2. ročník – klavír
čestné uznání v kategorii Junior
Pedagogické vedení: MgA. Dominik Gál

Matej Šabík 4. ročník – klavír
1. cena v I. kategorii
Cena pro absolutního vítěze soutěže

Cena za provedení skladby Leoše Janáčka
Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Matěj Hampl 3. ročník – klavír
čestné uznání v I. kategorii 
Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Vu Minh Hanh Phanová 5. ročník – klavír
3. cena ve II. kategorii 
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

II. Mezinárodní houslová soutěž PRIME VIOLIN

20.11.2021 - 24.11.2021, Banská Bystrica, Slovensko

Terezie Kokešová 1. ročník – housle
1. cena v kategorii A
Pedagogické vedení:
prof. MgA. František Novotný

Aliaksandra Arbuzava 3. ročník – housle
1. cena v kategorii B
Pedagogické vedení: prof. MgA. František Novotný

Zahajovací ročník soutěže konzervatoří a hudebních gymnázií ve hře na cembalo

23.10.2021 - 24.10.2021, Brno

Alexandra Bláhová 5. ročník – zobcová flétna
3. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Monika Šujanová

Monika Přecechtělová,  5. ročník – klavír
3. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Kamila Dubská

Lucie Langová 3. ročník – cembalo
3. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Monika Šujanová

Natálie Vančurová  6. ročník – cembalo
3. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Monika Šujanová

Martina Janková  absolventka 2021 – klavír
3. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Monika Šujanová

IX. ročník Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky

22.10.2021 - 24.10.2021, Praha

Arnau Petřivalský 2. ročník – housle
1. cena ve 4. kategorii
Zvláštní ocenění za interpretaci díla Bohuslava Martinů
Cena předsedy poroty
Ocenění Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Pedagogické vedení: MgA. Jiří Pospíchal Ph.D. 
Klavírní spolupráce: 
Mgr. Miriam Zuziaková
 

Pardubické dechy 2021

22.10.2021 - 24.10.2021, Konzervatoř Pardubice

Kristýna Kalfasová 2. ročník – příčná flétna
3. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Kristina Vaculová Ph.D.
Klavírní spolupráce: Mgr. Miriam Zuziaková

Magdalena Macková 2. ročník – příčná flétna
3. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Petra Matyusová
Klavírní spolupráce: Mgr. Radim Pančocha

Martina Pirochtová 1. ročník – příčná flétna
Čestné uznání v I. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Hana Hána
Klavírní spolupráce: Mgr. Miriam Zuziaková

Jolana Svobodová 4. ročník – příčná flétna
Čestné uznání ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Iveta Krulová
Klavírní spolupráce: Mgr. Miriam Zuziaková

Kateřina Čechová 6. ročník – příčná flétna
1. cena ve III. kategorii
absolutní vítězka oboru

Pedagogické vedení:
Mgr. Božena Růžičková
Klavírní spolupráce: Mgr. Radim Pančocha

Anna Fričová 2. ročník – hoboj
1. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Martina Vávrová
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková
 

Anna Kovaříková 2. ročník – hoboj
3. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Anikó Kovarikné Hegedűs
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Radek Mattuš 4. ročník – hoboj
1. cena ve II. kategorii
absolutní vítěz oboru

Pedagogické vedení:
MgA. Anikó Kovarikné Hegedűs
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Kristýna Životská 2. ročník – klarinet
Čestné uznání v I. kategorii
Pedagogické vedení: doc. MgA. Vít Spilka
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Natálie Palečková 2. ročník – klarinet
Čestné uznání v I. kategorii
Pedagogické vedení:
doc. MgA. Vít Spilka
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Barbora Nosková 4. ročník – klarinet
3. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Milena Svobodová
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Julie Čapková 4. ročník – klarinet
Čestné uznání ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Lukáš Daňhel Ph.D.
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

František Křepela 3. ročník – klarinet
Čestné uznání ve II. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Milena Svobodová
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Jakub Vajda 6. ročník – klarinet
3. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Tomáš Kraus
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Martin Pelan 6. ročník – klarinet
3. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Lukáš Daňhel Ph.D.
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Julie Hofmanová 5. ročník – klarinet
Čestné uznání ve III. kategorii
Pedagogické vedení:
doc. MgA. Vít Spilka
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Šranková

Anna Urbaničková 4. ročník – saxofon
3. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Antonín Mühlhansl
Klavírní spolupráce: MgA. Dagmar Mühlhanslová

Ivana Húšťavová 3. ročník – saxofon
Čestné uznání ve II. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Antonín Mühlhansl
Klavírní spolupráce: MgA. Dagmar Mühlhanslová

Natálie Munzarová 3. ročník – saxofon
Čestné uznání ve II. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Antonín Mühlhansl
Klavírní spolupráce: MgA. Dagmar Mühlhanslová

Hana Drtílková 2. ročník – fagot
1. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení:
doc. Mgr. Roman Novozámský
Klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková

Aneta Kubů 6. ročník – fagot
3. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení:
doc. Mgr. Roman Novozámský
Klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková

Marie Horáková 2. ročník – lesní roh
1. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Jindřich Petráš
Klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková

Adéla Ondráčková  1. ročník – lesní roh
2. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení: prof. MgA. Jindřich Petráš
Klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková

Magdaléna Řežábková 1. ročník – lesní roh
Čestné uznání v I. kategorii
Pedagogické vedení: prof. MgA. Jindřich Petráš
Klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková

Kateřina Soukupová 3. ročník – lesní roh
2. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení: prof. MgA. Jindřich Petráš
Klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková

Juraj Záhradníček 3. ročník – lesní roh
2. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Milan Mrazík
Klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Mrazíková Češková

Jakub Hladil 5. ročník – lesní roh
2. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Tomáš Kopecký
Klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková

Tomáš Klusák 2. ročník – trubka
2. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Josef Cecava
Klavírní spolupráce: Mgr. Jana Cecavová

Oldřich Engelhart 4. ročník – trubka
3. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Josef Cecava
Klavírní spolupráce: Mgr. Jana Cecavová

Barbora Ticháčková 3. ročník – trubka
Čestné uznání ve II. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. František Kříž
Klavírní spolupráce: MgA. Dagmar Mühlhanslová

Vojtěch Macek 4. ročník – trubka
Čestné uznání ve II. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Petr Hojač
Klavírní spolupráce: MgA. Pavel Těšík

Ondřej Čechovský 1. ročník – trombon
1. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. František JeřábekMgA. Jan Pospíšil
Klavírní spolupráce: MgA. Stanislav Slavíček

Radim Gala 3. ročník – trombon
1. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Ivo NavrátilMgr. František Jeřábek
Klavírní spolupráce: MgA. Stanislav Slavíček

Michael Dzieža 4. ročník – trombon
3. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Ivo NavrátilMgr. František Jeřábek
Klavírní spolupráce: MgA. Stanislav Slavíček

Radek Novák 6. ročník – trombon
1. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. František JeřábekMgA. Jan Pospíšil
Klavírní spolupráce: MgA. Stanislav Slavíček

Tomáš Votava 5. ročník – trombon
Čestné uznání ve III. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. František Jeřábek, Mgr. Ivo Navrátil
Klavírní spolupráce: MgA. Zuzana Krumlová

Adam Kolář 6. ročník – trombon
Čestné uznání ve III. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Ivo NavrátilMgr. František Jeřábek
Klavírní spolupráce: MgA. Zuzana Krumlová

Martin Weidinger 2. ročník – tuba
1. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. art. Pavel BurešMgA. Metoděj Dvořák
Klavírní spolupráce: MgA. Zuzana Krumlová

24. Mezinárodní soutěž Bohdana Warchala ve hře na smyčcové nástroje

26.6.2021, Dolný Kubín

Arnau Petřivalský 2. ročník – housle
2. cena ve 3. kategorii housle
Pedagogické vedení:
MgA. Jiří Pospíchal Ph.D.

10. ročník Mezinárodní houslové soutěže k poctě Mistra Váši Příhody "Nové Evropské talenty"

18.6.2021 - 20.6.2021, České Budějovice

Vít Janečka 6. ročník – housle
I. cena
Cena za nejlepší provedení povinné skladby (Váša Příhoda:
Capriccio)
Pedagogické vedení: MgA. Richard Kružík

Martin Janál 4. ročník – housle
II. cena 
Pedagogické vedení:
MgA. Štěpán Graffe

David Pokorný 3. ročník – housle
II. cena
Pedagogické vedení:
MgA. Richard Kružík

Československá pěvecká soutěž Hlas Česka, Moravy a Slezska 2021 JARO online

18.4.2021 - 15.5.2021, Praha

Viktorie Šurýnová 1. ročník – zpěv
3. místo v II. b kategorii klasického zpěvu
Pedagogické vedení:
MgA. Andrea Široká

Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Černého a Jana Geissela

29.5.2021 - 30.5.2021, Holice

Zuzana Dulíčková 3. ročník – kontrabas
1. cena v kategorii IV.
Cena za výjimečné provedení sólové skladby
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Miloslav Jelínek

Sebastian Brettfeld 3. ročník – kontrabas
2. cena v kategorii IV.
Cena za výjimečné provedení skladby F. Černého
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Miloslav Jelínek

George Jacob Kellner 2. ročník – kontrabas
3. cena v kategorii IV.
Cena za výjimečné provedení skladby J. Geissela
Pedagogické vedení:
Mgr. Martin Šranko

Lukáš Čalkovský 2. ročník – kontrabas
3. cena v kategorii IV.
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Miloslav Jelínek

Interpretační soutěž v rámci 14. Mezinárodního festivalu cimbálu Cimbalfest

20.5.2021 - 22.5.2021, Valašské Meziříčí

Kateřina Sečkářová 3. ročník – cimbál
1. místo ve III.. kategorii v sólové hře na cimbál
Pedagogické vedení:
Dalibor Štrunc

Johana Klára Kratochvílová 4. ročník – cimbál
3. místo ve III.. kategorii v sólové hře na cimbál
Pedagogické vedení: Dalibor Štrunc

X. Mezinárodní festival - soutěž lidových nástrojů

21.11.2020 - 22.11.2020, Nikolajev, Ukrajina (soutěž proběhla distančně - formou nahrávek)

Alex Kovaljov 3. ročník – kytara
2. místo a titul laureáta soutěže
Pedagogické vedení:
doc. Mgr. Vladislav Bláha ArtD.

Violoncellová soutěž o Cenu Gustava Mahlera 2020

8.2.2020, Jihlava

Štěpánka Plocková 2. ročník – violoncello
2. cena ve kategorii 9
Pedagogické vedení:
Miroslav Zicha

42. soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ve hře na klavír, akordeon, kytaru a v sólovém zpěvu

23.11.2019 - 24.11.2019, Pardubice

Kamila Ozerová 5. ročník – klavír
1. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Pavel Zemen

Aneta Horáková 4. ročník – klavír
čestné uznání I. stupně ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

Matěj Šabík 2. ročník – klavír
čestné uznání I. stupně v 1. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Veronika Angelovičová 3. ročník – klavír
čestné uznání I. stupně ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Marek Peňáz 2. ročník – klavír
čestné uznání II. stupně v 1. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

Helena Škárová 3. ročník – zpěv
čestné uznání II. stupně ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Irena Sobolová-Hýlová

VIII International M. K. Čiurlionis Piano and Organ Competition

6.11.2019 - 17.11.2019, Vilnius, Litva

Filip Šmerda 4. ročník – varhany
3. cena 
Zvláštní cena Nadace Karosase Sauliuse
za nejlepší provedení skladby M. K. Čiurlionise

Pedagogické vedení:
Zdeněk Nováček

Mezinárodní akordeonové dny v Praze

1.11.2019 - 2.11.2019, Praha

Simona Mojžíšová 2. ročník – akordeon
Stříbrné pásmo v kategorii sólisté V.
Pedagogické vedení:
Mgr. Miroslav Morys

Pardubické dechy 2019

26.10.2019 - 28.10.2019, Pardubice

Kateřina Čechová 4. ročník – příčná flétna
I. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Božena Růžičková

Sára Suková 4. ročník – příčná flétna
II. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Božena Růžičková

Marie Janíčková 4. ročník – příčná flétna
II. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Božena Růžičková

Ivana Húšťavová 1. ročník – saxofon
Čestné uznání v 1. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Antonín Mühlhansl

XVII. Písňová soutěž Bohuslava Martinů

18.10.2019 - 20.10.2019, Praha

Aleš Musil 3. ročník – zpěv
II. cena v kategorii V B
Pedagogické vedení:
Mgr. Petr Julíček

Brněnská varhanní soutěž konzervatoří České republiky

23.9.2019 - 27.9.2019, Brno

Jan Kopřiva 4. ročník – varhany
I. místo
Pedagogické vedení:
Zdeněk Nováček

Tomáš Sommer 5. ročník – varhany
I. místo
Pedagogické vedení:
Mgr. Petr Kolař

Kristýna Bradáčová 4. ročník – varhany
III. místo
Pedagogické vedení: Zdeněk Nováček

4th International Orchestra Festival and Competition Golden Sardana

7.9.2019 - 22.9.2019, Lloret de Mar, Španělsko

Radek Novák 4. ročník – trombon
Zvláštní cena poroty za sólový výkon
Pedagogické vedení:
Mgr. František Jeřábek

The International Competition for Creative Double Bassists

12.8.2019 - 12.9.2019, Szczawno-Zdrój, Polsko

Sebastian Brettfeld 1. ročník – kontrabas
Diplom za nejlepší interpretaci skladby St. Moniuszka
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Miloslav Jelínek

Mezinárodní kytarová soutěž GUITARTALENT‘19

6.8.2019 - 7.8.2019, Brno

Alex Kovaljov 2. ročník – kytara
2. cena v kategorii GUITARTALENT JUNIOR
Pedagogické vedení:
doc. Mgr. Vladislav Bláha ArtD.

Mezinárodní soutěž Pražský pěvec, 17. ročník 2019

7.6.2019 - 9.6.2019, Praha

Vladimír Jindra 6. ročník – zpěv
1. cena v kategorii 2. konzervatoř
Absolutní vítěz
- cena "Hlasového centra Praha"
Cena Antonína Švarce

Pedagogické vedení:
Mgr. Irena Sobolová-Hýlová

Vilém Cupák 3. ročník – zpěv
1. cena v kategorii 1. konzervatoř
Cena agentury "Aristokrat"
Pedagogické vedení:
Mgr. Petr Julíček

Marie Halíková 5. ročník – zpěv
čestné uznání v kategorii 2. konzervatoř
Pedagogické vedení:
MgA. Andrea Široká

XIII. Mezinárodní festival cimbálu

22.5.2019 - 26.5.2019, Valašské Meziříčí

Johana Klára Kratochvílová 2. ročník – cimbál
1. místo ve III. kategorii - solo
Pedagogické vedení:
Dalibor Štrunc

Elisabet Martinková 2. ročník – cimbál
3. místo ve III. kategorii - solo
Pedagogické vedení:
Dalibor Štrunc

Kateřina Sečkářová 1. ročník – cimbál
3. místo ve III. kategorii - solo
Pedagogické vedení: Dalibor Štrunc

Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Černého a Jana Geissela

22.3.2019 - 24.3.2019, Holice

Sebastian Brettfeld 1. ročník – kontrabas
3. cena ve IV. kategorii
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Miloslav Jelínek

Mladí gitaristi 2019 - Festival Ivana Ballu

16.5.2019 - 17.5.2019, Dolný Kubín (SK)

Alex Kovaljov 1. ročník – kytara
II. místo v V. kategorii
Pedagogické vedení: doc. Mgr. Vladislav Bláha ArtD.

XII. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2019

8.5.2019 - 12.5.2019,

Štěpán Vicenec 4. ročník – fagot
1. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
doc. Mgr. Roman Novozámský

Kryštof Koska 6. ročník – lesní roh
2. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení: prof. MgA. Jindřich Petráš

Jakub Stanovský 2. ročník – tuba
2. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. art. Pavel Bureš

Karel Beránek 4. ročník – trubka
3. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení: Josef Cecava

Vojtěch Kadaňka 5. ročník – trubka
3. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení:
Josef Cecava

Radek Novák 3. ročník – trombon
3. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. František Jeřábek

František Ciprys 6. ročník – trombon
3. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. František Jeřábek

Vojtěch Haičman 4. ročník – lesní roh
čestné uznání ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Tomáš Kopecký

Štěpán Kudela 2. ročník – trubka
čestné uznání v I. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. František Kříž

Jaroslav Broža 4. ročník – trombon
čestné uznání ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. František Jeřábek

XI Concorso musicale Città di Filadelfia

9.5.2019 - 12.5.2019, Itálie

Eva Grundová 5. ročník – klavír
3. cena v kategorii E
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

Aneta Horáková 3. ročník – klavír
3. cena v kategorii D
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

Klavírní duo
Aneta Horáková
Eva Grundová
2. cena v kategorii Komorní hudba A
Pedagogické vedení:
Mgr. Ema Jedlička-Gogová

Poděbradské dny poezie

25.4.2019 - 28.4.2019, Poděbrady

Teodor Dlugoš 3. ročník – herectví
Laureát ceny Vladimíra Justla
Absolutní vítěz soutěže
Pedagogické vedení:
Mgr. Roman Groszmann

XXI. Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua Jeseník 2019

25.4.2019 - 27.4.2019, Jeseník

Eva Grundová 5. ročník – klavír
Aneta Horáková 3. ročník – klavír
3. cena v 1. kategorii
cena Vlastimila Lejska za nejlepší provedení české soudobé skladby
Pedagogické vedení:
Mgr. Ema Jedlička-Gogová

Mládí a Bohuslav Martinů - celostátní přehlídka

23.4.2019 - 26.4.2019, Polička

Julie Rajsiglová 1. ročník – klavír
Zlaté pásmo kategorie 15 - 16 let
zvláštní ocenění za vynikající intepretaci skladby L. Janáčka - V pláči
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

Marek Peňáz 1. ročník – klavír
Zlaté pásmo kategorie 17 - 18 let
zvláštní ocenění za intepretaci skladby A. Arenskij - Etuda h moll
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

Tereza Marečková 1. ročník – klavír
Zlaté pásmo kategorie 15 - 16 let
Pedagogické vedení:
Mgr. Renata Bialasová

Michaela Candrová 3. ročník – klavír
Zlaté pásmo kategorie 17 - 18 let
zvláštní ocenění za intepretaci díla Bohuslava Martinů - Preludium ve formě etudy
Pedagogické vedení:
Mgr. Renata Bialasová

Minh Hanh Phan Vu 2. ročník – klavír
Stříbrné pásmo kategorie 17 - 18 let
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

Michaela Candrová
Minh Hanh Phan Vu

Zlaté pásmo kategorie Čtyřruční hra na klavír 17 - 18 let
zvláštní ocenění za intepretaci skladby K. slavický - Suita pro čtyři ruce
(Zbojnický tanec)
Pedagogické vedení:
Mgr. Renata Bialasová

Pro Bohemia Ostrava 2019

1.4.2019 - 7.4.2019, JKO Ostrava

Helena Škárová 2. ročník – zpěv
1. cena ve 3. kategorii a titul laureáta
Pedagogické vedení:
Mgr. Irena Sobolová-Hýlová

Vilém Cupák 3. ročník – zpěv
1. cena ve 4. kategorii a titul laureáta
Cena poroty za intepretaci skladby 20. století
Pedagogické vedení:
Mgr. Petr Julíček

Marek Peňáz 1. ročník – klavír
1. cena ve 3. kategorii a titul laureáta
Cena poroty na interpretaci skladby Bohuslava Martinů č. 2 Lento z cyklu Motýli a rajky
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

František Sliž 4. ročník – zpěv
3. cena ve 4. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Petr Julíček

David Machek zpěv
čestné uznání ve 4. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Andrea Široká

4. ročník klavírní soutěže Beethovenovy Teplice

9.3.2019 - 10.3.2019, Teplice

Aneta Horáková 3. ročník – klavír
3. cena ve 5. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

Phan Vu Minh Hanh 2. ročník – klavír
čestné uznání
Pedagogické vedení: Mgr. Inna Aslamas

Violoncellová soutěž o Cenu Gustava Mahlera 2019

9.2.2019, Jihlava

Marián Lerche 3. ročník – violoncello
1. cena v V. kategorii
Pedagogické vedení:
Václav Horák

41. soutěžní přehlídka konzervatoří a hud. gymnázií ČR v hře na dechové nástroje

23.11.2018 - 25.11.2018, Teplice

Sára Suková 3. ročník – flétna
1. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Božena Růžičková

Štěpán Vicenec 4. ročník – fagot
1. cena ve II.. kategorii
titul absolutního vítěze v oboru fagot
Pedagogické vedení:
doc. Mgr. Roman Novozámský

Leo Dvořák 4. ročník – klarinet
1. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Lukáš Daňhel Ph.D.

Petr Macko 4. ročník – lesní roh
1. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Jindřich Petráš

Kryštof Koska 6. ročník – lesní roh
1. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Jindřich Petráš

Karel Beránek 4. ročník – trubka
1. cena ve II. kategorii
titul absolutního vítěze v oboru trubka

Pedagogické vedení:
Josef Cecava

Kateřina Čechová 3. ročník – flétna
2. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Božena Růžičková

Natálie Khemlová 6. ročník – fagot
2. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Zatloukal

Jakub Stanovský 2. ročník – tuba
2. cena v I. kategorii (1. cena nebyla udělena)
Pedagogické vedení:
Mgr. art. Pavel Bureš

Adam Bělunek 4. ročník – tuba
2. cena ve II. kategorii (1. cena nebyla udělena)
Pedagogické vedení:
Mgr. art. Pavel Bureš

Karolína Hlinová 2. ročník – zobcová flétna
2. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení:
Michaela Šikulová Ambrosi MMus

Patrik Cupal 5. ročník – trubka
3. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Josef Pavlíček

František Ciprys 6. ročník – trombon
3. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. František Jeřábek

Jana Krejčí 5. ročník – klarinet
čestné uznání 1. stupně ve III. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Břetislav Winkler

Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena XX.

22.10.2018 - 27.10.2018, Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena XX.

Filip Šmerda 3. ročník – varhany
1. cena 
Pedagogické vedení:
Zdeněk Nováček

Pardubické dechy 2018

29.10.2018 - 30.10.2018, Pardubice

Kryštof Koska 6. ročník – lesní roh
1. cena ve III. kategorii
titul ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE
Pedagogické vedení: prof. MgA. Jindřich Petráš

Petr Macko 4. ročník – lesní roh
1. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení: prof. MgA. Jindřich Petráš

Vojtěch Kadańka 5. ročník – trubka
1. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení: Josef Cecava

Karel Beránek 4. ročník – trubka
1. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení: Josef Cecava

Jakub Stanovský 2. ročník – tuba
1. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. art. Pavel Bureš

Bianka Soukupová 5. ročník – lesní roh
2. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení: prof. MgA. Jindřich Petráš

Marek Pospíšil 4. ročník – trombon
2. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Ivo Navrátil

Jaroslav Dvořák 6. ročník – tuba
2. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. art. Pavel Bureš

Tomáš Urbanec 4. ročník – trubka
3. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení: Josef Cecava

Jaroslav Broža 4. ročník – trombon
3. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. František Jeřábek

25. ročník interpretační soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus

18.10.2018 - 19.10.2018, Vidnava

Hana Bílková, Jaroslav Panák
Michal Uhříček, Daniel Dobšík
(Polední kvarteto)
1. místo

Pedagogické vedení:
Mgr. Břetislav Vybíral

 

 

Šárka Koutná, Veronika Gašparová (duo flétna a kytara)
2. místo 
Pedagogické vedení:
Mgr. Petra Řihákovádoc. Mgr. Vladislav Bláha ArtD.

Písňová soutěž Bohuslava Martinů, XVI. ročník

19.10.2018 - 21.10.2018, Praha

Vilém Cupák 3. ročník – zpěv
I. cena v kategorii II. C K+G
Cena Beno Blachuta
Cena Zory Jehličkové
Cena Nadace Bohuslava Martinů
Cena Nadace Život umělce pro nejlepšího účastníka soutěže
Pedagogické vedení: Mgr. Petr Julíček

 

František Sliž 4. ročník – zpěv
III. cena v kategorii II.C K+G
Cena Českého Rozhlasu
Cena Pražského hud. institutu a Vladimíra Chmela
Pedagogické vedení:
Mgr. Petr Julíček

6th International Piano Competition Ischia

5.7.2018 - 8.7.2018, Citta di Ischia, Itálie

Eva Grundová 5. ročník – klvaír
3. cena ve kategorii D
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

7. ročník Mezinárodní houslové soutěže k poctě Mistra Váši Příhody "Nové Evropské talenty"

14.6.2018 - 17.6.2018, České Budějovice

Simona Jandová 1. ročník – housle
4. cena 
Pedagogické vedení:
MgA. Richard Kružík

Marián Hrdlička 4. ročník – housle
3. cena 
Pedagogické vedení:
MgA. Richard Kružík

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018

25.5.2018 - 27.5.2018, Kamenice nad Lipou

Michaela Candrová 2. ročník – klavír
3. místo v kategorii A
Pedagogické vedení:
Mgr. Renata Bialasová

GENERACE 2018 Mezinárodní soutěž pro skladatele do 30 let

22.5.2018, Ostrava

Jiří Dvořák 4. ročník – skladba
3. cena v kategorii do 21 let
Pedagogické vedení:
MgA. Pavel Novák Ph.D.

70. Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro

11.5.2018 - 15.5.2018, Praha

Hana Sapáková 6. ročník – lesní roh
Cena Olega Podgorného pro nejúspěšnějšího nejmladšího českého účastníka
Pedagogické vedení:gr. Milan Mrazík

Pro Bohemia 2018

5.4.2018 - 8.4.2018, Ostrava

Karel Beránek 3. ročník – trubka
1. cena a titul laureáta ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
Josef Cecava

Tomáš Urbanec 3. ročník – trubka
3. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
Josef Cecava

Vu Minh Hanh Phan 1. ročník – klavír
3. cena ve 3. kategorii
cena poroty za vynikající interpretaci skladeb J. Suka

Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

Aneta Horáková 2. ročník – klavír
3. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

Michaela Candrová 2. ročník – klavír
3. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Renata Bialasová

Alena Stejskalová 1. ročník – klavír
čestné uznání 1. stupně ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Renata Bialasová

Jana Krejčí 4. ročník – klarinet
2. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Břetislav Winkler

XXXX. Soutěžní přehlídka konzervatoři a hudebních gymnázií ČR ve hře na housle, violu, violoncello a kontrabas

24.11.2017 - 26.11.2017, Praha

Dominik Seďa 5. ročník – kontrabas
3. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Martin Šranko

Marián Lerche 2. ročník – violoncello
3. cena v 1. kategorii
Pedagogické vedení:
Miroslav Zicha

Mezinárodní interpretační soutěž v rámci Mezinárodního festivalu slovanské hudby

9.11.2017 - 12.11.2017, Ostrava

Aneta Horáková 2. ročník – klavír
2. místo ve IV. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

Minh Hanh Phan Vu 1. ročník – klavír
2. místo ve IV. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

Eva Grundová 4. ročník – klavír
2. místo ve IV. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Inna Aslamas

52. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka

3.11.2017 - 10.11.2017, Karlovy Vary

Hana Kuželová 4. ročník – zpěv
2. cena v kategorii Operní naděje - ženy
Cena Reginy Szymikové, vedoucí Kabinetu hlasové výchovy DAMU
Pedagogické vedení:
MgA. Andrea Široká

15. ročník Písňové soutěže Bohuslava Martinů 2017

20.10.2017 - 22.10.2017, Praha

Pavel Janečka 4. ročník – zpěv
III. cena v kategorii II C K+G
Pedagogické vedení:
MgA. Blanka Morávková

Tereza Vorbová 3. ročník – zpěv
čestné uznání v kategorii II B 
Cena festivalu Nekonvenční žižkovský podzim 2017
za interpretaci písně 20. století
Pedagogické vedení:
MgA
Hana Škarková

19° Concorso internazionale di Musica Euterpe

20.11.2017 - 29.11.2017, Itálie

Eva Grundová 4. ročník – klavír
3. cena v kategorii F
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

24. ročník interpretační soutěže "Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus"

20.10.2017, Vidnava

Trio Konzervatoře Brno
Jana Krejčí, Jan Kočár, Štěpán Vicenec

1. místo a titul laureáta
Pedagogické vedení:
Mgr. Lubomír Bartoň

3. ročník interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2017

26.10.2017 - 28.10.2017, Pardubice

Sára Suková 2. ročník – příčná flétna
I. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Božena Růžičková

Kateřina Čechová 2. ročník – příčná flétna
I. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Božena Růžičková

Tim Kadlec 5. ročník – příčná flétna
I. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Božena Růžičková

Marie Janíčková 2. ročník – příčná flétna
II. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Božena Růžičková

Hana Lebdušková 4. ročník – příčná flétna
III. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Petra Řiháková

Alexandra Bláhová ​ 5. ročník – hoboj
III. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Martina Vávrová

Adéla Chvátalová  ​ 5. ročník – hoboj
III. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Vávrová

Dominik Sedlák 2. ročník – klarinet
I. cena v I. kategorii
Mimořádná cena za interpretaci povinné skladby

Pedagogické vedení:
MgA. Milena Svobodová

Jana Krejčí 4. ročník – klarinet
I. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Břetislav Winkler

Jakub Vajda 2. ročník – klarinet
II. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Břetislav Winkler

Filip Pokorný 5. ročník – klarinet
III. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Lukáš Daňhel, Ph.D

Leo Dvořák 3. ročník – klarinet
čestné uznání ve II. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Lukáš Daňhel, Ph.D

Natálie Khemlová 5. ročník – fagot
I. cena ve III. kategorii
absolutní vítěz oboru fagot

Pedagogické vedení: Mgr. Pavel Zatoukal

Štěpán Vicenec 3. ročník – fagot
I. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení: doc. Mgr. Roman Novozámský

Josef Paik 2. ročník – fagot
čestné uznání v I. kategorii
Pedagogické vedení: doc. Mgr. Roman Novozámský

Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice

15.6.2017 - 18.6.2017, Česká Kamenice

BIG BAND Konzervatoře Brno
diplom - stříbrné pásmo
Pedagogické vedení:
Mgr. Ctibor Bártek

Mezinárodní pěvecká soutěž Pražský pěvec, XV. ročník

2.6.2017 - 4.6.2017, Praha

Hana Kuželová 3. ročník – zpěv
1. cena v první kategorii konzervatoře 
Pedagogické vedení: MgA. Andrea Široká

GENERACE 2017 Mezinárodní soutěž pro skladatele do 30 let

23.5.2017 - 23.6.2017, Ostrava

Jiří Dvořák 3. ročník – obor
3. cena v kategorii do 21 let
Pedagogické vedení:
MgA. Pavel Novák Ph.D.

XX. Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua

26.5.2017 - 29.5.2017, Jeseník

Melanie Šohajová a Tamara Bláhová 
3. cena v 1. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Renata Bialasová

International Arts Podium 2017

19.4.2017, Ashdod, Izrael

Hoang Anh Pham 5. ročník – klavír
HONORARY DIPLOMA
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

XI. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2017

28.4.2017 - 1.5.2017, Brno

Hana Sapáková 5. ročník – lesní roh
1. cena ve 2. kategorii
absolutní vítěz oboru hra na lesní roh

Pedagogické vedení:
Mgr. Milan Mrazík

Barbora Jedelská 6. ročník – lesní roh
3. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Jindřich Petráš

Jana Kiselová 5. ročník – lesní roh
3. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Jindřich Petráš

Kryštof Koska 4. ročník – lesní roh
3. cena v 1. kategorii
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Jindřich Petráš

Jan Kotlařík 4. ročník – trubka
čestné uznání v 1. kategorii
Pedagogické vedení:
Josef Pavlíček

Štěpán Vicenec 2. ročník – fagot
1. cena v 1. kategorii
Pedagogické vedení:
doc. Mgr. Roman Novozámský

Natálie Khemlová 4. ročník – fagot
čestné uznání v 1. kategorii
Pedagogické vedení:
doc. Mgr. Roman Novozámský

Petr Sedlák 6. ročník – fagot
2. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
doc. Mgr. Roman Novozámský

Pro Bohemia Ostrava 2017 - 15. ročník

7.4.2017 - 9.4.2017, JKO, Ostrava

Michaela Candrová 1. ročník – klavír
3. cena ve 3. kategorii oboru hra na klavír
Pedagogické vedení:
Mgr. Renata Bialasová 

Tadeáš Janošek 5. ročník – zpěv
1. cena a titul laureáta ve 4. kategorii oboru zpěv
Absolutní vítěz v oboru zpěv

Pedagogické vedení:
Mgr. Petr Julíček

Pražská harfa - 1. ročník soutěžní přehlídky konzervatoří ČR ve hře na harfu

31.3.2017, Praha

Dominika Kvardová 4. ročník – harfa
3. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Alžběta Horská

Kateřina Štěpánková 3. ročník – harfa
3. cena ve I. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Alžběta Horská

Doubravka Čermáková 2. ročník – harfa
čestné uznání v 1. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Alžběta Horská

XIII. ročník pěvecké soutěže Olomouc 2016

10.11.2016 - 12.12.2016, ZUŠ Žerotín, Olomouc

Bohuslava Jelínková 4. ročník – zpěv
1. cena v kategorii 6. B
titul absolutního vítěze v dvoukolové soutěži

Pedagogické vedení:
Mgr. Irena Sobolová-Hýlová

 

XVI Concorso Internazionale di Musica per Giovani Interpreti Città di Chieri

18.11.2016 - 22.11.2016, Itálie

Tim Kadlec 4. ročník – flétna
3. cena v kategorii A
Pedagogické vedení:
Mgr. Božena Růžičková

XXXIX. Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR v oborech hra na klavír, hra na akordeon, hra na kytaru a v sólovém zpěvu

25.11.2016 - 27.11.2016, Konzervatoř Pardubice

Kamila Ozerova 2. ročník – klavír
1. cena v kategorii I.
Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Eva Grundová 3. ročník – klavír
Čestné uznání 2. st. v kategorii II.
Pedagogické vedení: Mgr. Inna Aslamas

Melanie Šohajová 5. ročník – klavír
Čestné uznání 1. st. v kategorii III.
Pedagogické vedení:
Mgr. Dagmar Pančochová

Vladimír Jindra 4. ročník – zpěv
3. cena v kategorii II.
Pedagogické vedení:
Mgr. Irena Sobolová-Hýlová

Bohuslava Jelínková 4. ročník – zpěv
Čestné uznání v kategorii II.
Pedagogické vedení:
Mgr. Irena Sobolová-Hýlová

2. ročník interpretační soutěže Pardubické dechy 2016

26.10.2016 - 28.10.2016, Pardubice

Jitka Koudelková 5. ročník – lesní roh
1. cena ve 3. kategorii
titul ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE

Pedagogické vedení: prof. MgA. Jindřich Petráš

 

Filip Chvátal 6. ročník – tuba
1. cena ve 3. kategorii
titul ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE

Pedagogické vedení: Mgr.art. Pavel Bureš

 

Kryštof Koska 4. ročník – lesní roh
1. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení: prof. MgA. Jindřich Petráš

Barbora Jedelská 6. ročník – lesní roh
1. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení: prof. MgA. Jindřich Petráš

Vojtěch Kadaňka 3. ročník – trubka
1. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
Josef Cecava

Jaroslav Dvořák 4. ročník – tuba
1. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr.art. Pavel Bureš

Petr Macko 2. ročník – lesní roh
2. cena v 1. kategorii
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Jindřich Petráš

Jana Kiselová 5. ročník – lesní roh
2. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení: prof. MgA. Jindřich Petráš

Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Simandla, VIII. ročník

30.10.2016, Blatná

Dominik Seďa 4. ročník – kontrabas
Čestné uznání ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Martin Šranko

Písňová soutěž B. Martinů

23.10.2016, Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy

Hana Kuželová 3. ročník – zpěv
1. cena v kategorii II. B
Cena Beno Blachuta 
za nejlepší interpretaci lidové písně
Pedagogické vedení:
MgA. Andrea Široká

Celostátní soutěž hereckých škol v přednesu poezie a prózy v 54. Poděbradských dnů poezie

21.4.2016 - 24.6.2016, Poděbrady

Daniel Gajdoš 3. ročník – herectví
vítěz I. kategorie
Pedagogické vedení:
Mgr. Věra Zástěrová

Mezinárodní houslová soutěž k poctě Mistra Váši Přihody "Nové Evropské talenty"

7.6.2016 - 19.6.2016, České Budějovice

Dennis Schneiderka 4. ročník – housle
1. místo
Pedagogické vedení: Mgr. Pavel Suk

8. ročník soutěže houslových duet „FILCÍKOVA CHRAST 2016“

28.5.2016 - 29.6.2016, Chrast

Hana Bílková 4. ročník – housle
Robin Červinek 3. ročník – housle
1. cena ve VI. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Štěpán Graffe

Barbora Hašlerová 1. ročník – housle
Jakub Hradský 1. ročník – housle
2. cena ve VI. kategorii

GENERACE 2016 – Mezinárodní soutěž skladatelů do 30 let

20.5.2015 - 27.5.2015, Ostrava

Jiří Dvořák 2. ročník – skladba
cena AHUV v kategorii do 21 let
Pedagogické vedení: MgA. Pavel Novák Ph.D.

GENERACE 2016 – Mezinárodní soutěž skladatelů do 30 let

27.3.2016 - 23.5.2016, Ostrava

Jiří Dvořák 2. ročník – skladba
čestné uznání v kategorii do 21 let
Pedagogické vedení:
MgA. Pavel Novák Ph.D.

Mezinárodní kontrabasová soutěž F. Černého a J. Giessla

19.2.2016 - 21.2.2016, Holice

Dominik Seďa 3. ročník – kontrabas
2. cena v kategorii III.
Pedagogické vedení:
Mgr. Martin Šranko

20. Mezinárodní soutěž Bohdana Warchala ve hře na smyčcové nástroje

28.4.2016 - 1.5.2016, Dolný Kubín, Slovensko

Dennis Schneiderka 4. ročník – housle
1. cena ve 4. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Suk

Štěpán Blinka 4. ročník – housle
3. cena ve 4. kategorii
Pedagogické vedení: Miloš Vacek

Klasicismus a smyčcové nástroje 2016

14.3.2016 - 14.4.2016, Konzervatoř Brno

Ondřej Vinkler 5. ročník – kontrabas
1. cena v kategorii Student-sólo 
Pedagogické vedení: prof. MgA. Miloslav Jelínek

Dennis Schneiderka 4. ročník – housle
1. cena v kategorii Student-komorní soubory (sonáty)
2. cena v kategorii Student-sólo

Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Suk

Matěj Kovanda 4. ročník – violoncello
3. cena v kategorii Student-sólo
Pedagogické vedení:
Václav Horák

Štěpán Blinka 4. ročník – housle
4. cena v kategorii Student-sólo
Pedagogické vedení: Miloš Vacek

Jindřich Novotný 5. ročník – housle
2. cena v kategorii Student-komorní soubory (sonáty)
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Suk

Husak Quartett
3. cena v kategorii Student-komorní soubory (sonáty)

Kvarteto 4
4. cena v kategorii Student-komorní soubory (sonáty)

20. ročník Mezinárodní houslové soutěže mistra Josefa Muziky

23.4.2016 - 24.4.2016, Nová Paka

Dennis Schneiderka 4. ročník – housle
zlatý diplom v 6. kategorii 17 - 19 let
diplom za nejlépe provedenou povinnou skladbu

Pedagogické vedení: Mgr. Pavel Suk

Radek Blahuš 3. ročník – housle
stříbrný diplom v 6. kategorii 17 - 19 let
Pedagogické vedení:
Miloš Vacek

Štěpán Blinka 4. ročník – housle
stříbrný diplom v 6. kategorii 17 - 19 let
Pedagogické vedení:
Miloš Vacek

Pro Bohemia Ostrava 2016

8.4.2016 - 10.4.2016, JKGO Ostrava

Kateřina Řezáčová 5. ročník – zpěv
1. cena a titul laureáta ve 4. kategorii oboru zpěv
Pedagogické vedení:
Mgr. Irena Sobolová-Hýlová

Hana Kuželová 2. ročník – zpěv
1. cena a titul laureáta ve 3. kategorii oboru zpěv
Absolutní vítěz oboru zpěv
Cena nadace Bohuslava Martinů za interpretaci autorovy písně
Pedagogické vedení:
MgA. Andrea Široká

Štěpán Vicenec 1. ročník – fagot
1. cena a titul laureáta ve 2. kategorii oboru hra na dechové nástroje dřevěné
Pedagogické vedení:
doc. Mgr. Roman Novozámský

Pavel Nauš 4. ročník – obor
2. cena ve 2. kategorii oboru hra na dechové nástroje žesťové
Pedagogické vedení:
Mgr. František Jeřábek

Petr Sedlák 5. ročník – fagot
2. cena ve 4. kategorii oboru hra na dechové nástroje dřevěné
Pedagogické vedení:
doc. Mgr. Roman NovozámskýMgr. Pavel Zatloukal

Karel Beránek 1. ročník – trubka
2. cena ve 3. kategorii oboru hra na dechové nástroje žesťové
Pedagogické vedení:
Josef Cecava

Vojtěch Kadaňka 2. ročník – trubka
2. cena ve 3. kategorii oboru hra na dechové nástroje žesťové
Pedagogické vedení: Josef Cecava

Jan Jelínek 4. ročník – fagot
3. cena ve 3. kategorii oboru hra na dechové nástroje dřevěné
Pedagogické vedení:
doc. Mgr. Roman NovozámskýMgr. Pavel Zatloukal

František Ciprys 3. ročník – trombon
3. cena ve 4. kategorii oboru hra na dechové nástroje žesťové 
Pedagogické vedení:
Mgr. František Jeřábek

Eva Grundová 2. ročník – klavír
3. cena ve 3. kategorii oboru hra na klavír
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamasová

Natálie Khemlová 3. ročník – fagot
Čestné uznání ve 3. kategorii oboru hra na dechové nástroje dřevěné
Pedagogické vedení:
doc. Mgr. Roman NovozámskýMgr. Pavel Zatloukal

Jana Krejčí 2. ročník – klarinet
3. cena ve 3. kategorii oboru hra na dechové nástroje dřevěné
Pedagogické vedení:
Mgr. Břetislav Winkler

Martina Hřebíčková 1. ročník – klarinet
3. cena ve 2. kategorii oboru hra na dechové nástroje dřevěné
Pedagogické vedení:
MgA. Milena Svobodová

1. ročník klavírní soutěže Beethovenovy Teplice

27.2.2016 - 28.2.2016, Teplice

Kamila Ozerová 1. ročník – klavír
1. cena ve 3. kategorii
absolutní vítěz

cena za interpretaci skladby L. van Beethovena
Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska pro klavírní dua

13.11.2015, Brno

Hoang Anh Pham 4. ročník
Kamil El-Ahmadieh 6. ročník
1. místo v kategorii B.2
Laureát 1. ročníku soutěže

Mimořádná cena za interpretaci díla z období klasicismu
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamasová

50. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka - OPERNÍ NADĚJE

12.11.2015 - 20.11.2015, Karlovy Vary

Barbora Grůzová 6. ročník – zpěv
Čestné uznání za pěvecký výkon v soutěži
Zvláštní cena Jířiny Markové Krystlíkové za interpretaci písní českých autorů
Pedagogické vedení: PhDr. Jarmila Janíčková

Harfová soutěž prof. Karla Patrase

27.11.2015 - 29.11.2015, Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6

Kateřina Štěpánková 1. ročník – harfa
2. cena v kategorii 5. B
Pedagogické vedení:
Mgr. Alžběta Horská

Doubravka Čermáková 2. ročník – harfa
3. cena v kategorii 5. B
Pedagogické vedení:
Mgr. Alžběta Horská

Dominika Kvardová 3. ročník – harfa
čestné uznání v kategorii 6. B
Pedagogické vedení:
Mgr. Alžběta Horská

XII. ročník pěvecké soutěže Olomouc 2015

26.11.2015 - 28.11.2015, Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc

Barbora Grůzová 6. ročník – zpěv
3. cena v 7. B kategorii
Pedagogické vedení: PhDr. Jarmila Janíčková

1. ročník interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2015

14.11.2015 - 16.11.2015, Konzervatoř Pardubice

Barbora Jedelská 5. ročník – lesní roh
1. cena ve 3. kategorii
absolutní vítěz oboru

Pedagogické vedení:
prof. MgA. Jindřich Petráš

Hana Sapáková 4. ročník – lesní roh
1. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Milan Mrazík

Jana Kiselová 4. ročník – lesní roh
2. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Jindřich Petráš

Tim Kadlec 3. ročník – flétna
2. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Božena Růžičková

Klára Přecechtělová 5. ročník – flétna
2. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Božena Růžičková

Marie Loubová 4. ročník – hoboj
2. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Hana Bartoníková

Jana Krejčí 2. ročník – klarinet
3. cena v 1. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Břetislav Winkler

Veronika Coganová 5. ročník – klarinet
3. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Břetislav Winkler

Kristýna Kočtářová 6. ročník – lesní roh
3. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Milan Mrazík

Filip Pokorný 3. ročník – klarinet
čestné uznání ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Lukáš Daňhel

Brněnská klavírní soutěž 2015

4.12.2015 - 6.12.2015,

Kamila Ozerová 1. ročník – klavír
1. cena v I. kategorii (do 18 let)
Absolutní vítěz soutěže
Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

 

Natálie Šimonová 5. ročník – klavír
3. cena ve II kategorii (do 22 let)
Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

 

Kateřina Blažková 4. ročník – klavír
3. cena ve II kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Renata Bialasová

 

Tomáš Tomčala 5. ročník – klavír
čestné uznání ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Ladislav Doležel

 

Concerto Bohemia 2015

13.6.2015, Praha

Žesťové kvinteto Konzervatoře Brno
2. místo v kategorii Soubory a orchestry konzervatoří a hudebních škol 
Dávid Pollák, Tomáš Hladík - trubky
Eva Petrecká - lesní roh
Matěj Šíbl - trombon
Filip Chvátal - tuba

Pedagogické vedení:
Josef Cecava

XIX. Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua Jeseník 2015

15.4.2015 - 18.4.2015, Jeseník

Kamil El-Ahmadieh
Pham Hoang Anh
1. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamasová

Tamara Bláhová
Melanie Šohajová
3. cena v I. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Renata Bialasová

Duškova pěvecká soutěž, 35. ročník 2015

25.4.2015, Praha

Barbora Grůzová 5. ročník – zpěv
1. cena v kategorii A I
Pedagogické vedení:
PhDr. Jarmila Janíčková

25° Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “Città di Barletta”

5.5.2015 - 10.5.2015, Barletta, Itálie

Petr Zapletal 6. ročník – klavír
3. cena v kategorii F
Pedagogické vedení:
MgA. Dagmar Pančochová

XI. ročník Mezinárodní cimbálové soutěže

23.5.2015, Valašské Meziříčí

Anna Múčková 2. ročník – cimbál
1. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
Dalibor Štrunc

Kateřina Harnošová a Anna Múčková
1. místo ve II. kategorii cimbálová dua
Pedagogické vedení:
Dalibor Štrunc

Erika Biskupová a Petra Martinková
1. místo ve III. kategorii cimbálová dua
Pedagogické vedení: Dalibor Štrunc

X. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2015

30.4.2015 - 3.5.2015, Brno

Hana Sapáková 3. ročník – lesní roh
2. cena v kategorii I
Pedagogické vedení:
Mgr. Milan Mrazík

Monika Němcová  4. ročník –  lesní roh
3. cena v kategoriii I
Pedagogické vedení:
prof. Mgr. Jindřich Petráš

Barbora Jedelská 4. ročník – lesní roh
čestné uznání v kategorii I
Pedagogické vedení:
prof. Mgr. Jindřich Petráš

Matěj Šíbl 5. ročník – trombon
2. cena v kategorii II
Pedagogické vedení:
Mgr. Ivo Navrátil

Petr Sedlák 4. ročník – fagot
2. cena v kategorii I
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Zatloukal

do 2. kola soutěže postoupili:
Jana Kiselová, Jitka Koudelková, Kristýna Kočtářová, Eva Petrecká - lesní roh
Tomáš Popelka, Karel Bohdálek - trombon a Jaroslav Dvořák - tuba

X. International Violin Competition YOUNG PAGANINI

26.4.2015 - 28.4.2015, Legnica, Polsko

Dennis Schneiderka 3. ročník – housle
čestné uznání ve starší skupině 
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Suk

19. Mezinárodní houslová soutěž Bohdana Warchala ve hře na smyčcové nástroje

3.5.2015,

Dennis Schneiderka 3. ročník – housle
3. cena ve IV. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Suk

 

Husákovo kvarteto
Martin Husák, Radek Blahuš - housle
Marek Vejpustek - viola, Matěj Kovanda - violoncello

3. cena ve 2. kategorii (Chamber Play - Quartet)
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Suk

19. ročník Mezinárodní houslové soutěže mistra Josefa Muziky

25.4.2015 - 26.4.2015, Nová Paka

Dennis Schneiderka 3. ročník – housle
stříbrný diplom v 6. kategorii 17- 19 let
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Suk

4th International Flute Competition FLAUTIADA 2015

1.5.2015 - 3.5.2015, Bratislava, Slovensko

Hana Hána 5. ročník – příčná flétna
3. cena v kategorii II/C
Pedagogické vedení:
Mgr. Božena Růžičková

Tim Kadlec 2. ročník – příčná flétna
2. cena v kategorii II/A
Pedagogické vedení:
Mgr. Božena Růžičková

13. ročník Mezinárodní interpretační soutěže PRO BOHEMIA Ostrava 2015

10.4.2015 - 12.4.2015, JKO, Ostrava

Adam Honzírek 1. ročník – kontrabas
3. cena ve II. kategorii oboru hra na smyčcové nástroje
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Klečka

8. ročník Mezinárodního festivalu komorního a ansámblového zpěvu STONAVSKÁ BARBORKA

10.12.2014 - 14.12.2014, Stonava, Slovensko

Aneta Bendová 5. ročník – zpěv
Eva Gieslová 5. ročník – zpěv
2. místo v kategorii A2.1 SUŠ - dueto
Zvláštní cena za provedení skladeb 20. - 21. století
Cena děkana FU Ostravské univerzity v Ostravě
za vynikající interpretaci uměleckých děl 20. nebo 21. století
Pedagogické vedení:
Mgr. Petr JulíčekNěva Megová

XXXVIII. Soutěžní přehlídka konzervatoři a hudebních gymnázií ČR ve hře na smyčcové nástroje

21.11.2014 - 23.11.2014, Pražská Konzervatoř

Natálie Kulina 3. ročník – housle
3. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
Miloš Vacek

Dennis Schneiderka 3. ročník – housle
čestné uznání ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Suk

Břetislav Vybíral 3. ročník – violoncello
čestné uznání ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
Miroslav Zicha

Petr Osička 5. ročník – violoncello
čestné uznání ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
Miroslav Zicha

Adam Honzírek 1. ročník – kontrabas
3. cena v 1. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Klečka

Dominik Seďa  2. ročník – kontrabas
čestné uznání v 1. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Martin Šranko

Ondřej Vinkler 4. ročník – kontrabas
čestné uznání ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Martin Šranko

49. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka

14.11.2014 - 21.11.2014, Karlovy Vary

Doubravka Součková 6. ročník – zpěv
3. cena 
Cena českých center pro českého nejlepšího účastníka v soutěži
Cena Nei Stëmmen
Cena Jarmily Novotné
Pedagogické vedení:
MgA. Blanka Morávková

fotogalerie, recenze z časopisu KAM

Čtyři ruce na klávesách 2014 PIANO ÜBER GRENZEN (Karlovarská soutěž ve čtyřruční hře a hře na dva klavíry)

21.11.2014 - 22.11.2014, Karlovy Vary

Pham Hoang Anh 3. ročník - klavír
Kamil El -Ahmadieh  5. ročník - klavír
1. místo v kategorii PROFI I
zvláštní cena poroty za provedení skladby českého autora
zvláštní ocenění poroty pro nejlepší soutěžní dvojici v nár. kole
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamasová

21. ročník interpretační soutěže "Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus"

16.10.2014 - 17.10.2014, Základní umělecká škola Karla Ditterse, Vidnava

Trio Konzervatoře Brno
Klára Přecechtělová - flétna, Veronika Coganová - klarinet, Kamil El-Ahmadieh - klavír
2. místo

Pedagogické vedení: Mgr. Božena Růžičková​Mgr. Břetislav WinklerMgr. Inna Aslamasová
 

Smyčcové kvarteto "Più presso" 
Barbara Kozáková, Karel a Jitka Svačinovi, Petr Osička

1. místo a titul Laureáta soutěže
Pedagogické vedení:
Mgr. Emil Machain

 

Czech Clarinet Art, International Competition for Clarinet

18.4.2013 - 21.4.2013, Hořice

Nela Zimková 6. ročník – klarinet
3. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Břetislav Winkler

Mládí a Bohuslav Martinů - celostátní přehlídka

5.5.2014 - 8.5.2014, ZUŠ Bohuslava Martinů, Polička

Klára Přecechtělová 3. ročník – příčná flétna
Zlaté pásmo - kategorie 17-18 let
Cena za interpretaci díla B. Martinů
Cena za celkový hudební projev

Pedagogické vedení:
Mgr. Božena Růžičková

Veronika Coganová 3. ročník – obor
Zlaté pásmo - kategorie 17-18 let
Pedagogické vedení:
Mgr. Břetislav Winkler

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2014

24.5.2014 - 25.5.2014, Kamenice nad Lipou

Melanie Šohajová 2. ročník – klavír
3. místo
Pedagogické vedení:
MgA. Dagmar Pančochová

15° Concorso Internazionale "Valsesia Musica juniores 2014" - Premio "Monterosa-Kawai"

29.7.2014 - 29.6.2014, Varallo, Itálie

Jana Rambousková
6. ročník – klavír
1. cena ve kategorii F
pedagogické vedení:
MgA. David Mareček

 

Petr Zapletal 
Jana Rambousková

6. ročník – klavír
3. cena ve kategorii Musica da camera
pedagogické vedení:
Mgr. Renata Bialasová

 

XV. Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice

13.6.2014 - 15.6.2014, Česká Kamenice

Big Band Konzervatoře Brno
1. místo a absolutní vítěz zlatého pásma
umělecké vedení:
Mojmír Bártek

7th International Isidor Bajić Piano Memorial Competition

7.3.2014 - 17.3.2014, Novi Sad, Srbsko

Hoang Anh Pham 3. ročník – obor
2. cena v kategorii A
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamasová

18. Mezinárodní houslová soutěž Bohdana Warchala ve hře na smyčcové nástroje

4.5.2014, Dolný Kubín

Dennis Schneiderka 2. ročník – housle
3. cena ve 4. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Suk

Natálie Kulina 2. ročník – housle
3. cena ve 4. kategorii
Pedagogické vedení:
Miloš Vacek

18. ročník Mezinárodní houslové soutěže mistra Josefa Muziky

26.4.2014 - 27.4.2014, Nová Paka

Natálie Kulina 2. ročník – housle
Stříbrný diplom v 6. kategorii 16 - 18 let
Diplom za nejlépe provedenou povinnou skladbu
Pedagogické vedení:
Miloš Vacek

12. ročník Mezinárodní interpretační soutěže PRO BOHEMIA Ostrava

4.4.2014 - 6.4.2014, JKO, Ostrava

Hana Sapáková 2. ročník – lesní roh
1. místo ve III. kategorii a titul absolutního vítěze oboru Hra na žesťové nástroje
Pedagogické vedení:
Mgr. Milan Mrazík

Tamara Bláhová 2. ročník – klavír
2. cena ve III. kategorii oboru Hra na klavír
Pedagogické vedení:
Mgr. Renata Bialasová

Jiří Vencelídes 2. ročník – trubka
čestné uznání ve III. kategorii oboru Hra na žesťové nástroje
Pedagogické vedení:
Josef Cecava

Mezinárodní festival komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka

4.12.2013 - 8.12.2013, Stonava, Slovensko

Kateřina Reichová 3. ročník – zpěv
Tereza Smejkalová 2. ročník – zpěv
2. místo - vokální ansámbly – kategorie A3.1 SUŠ
Pedagogické vedení:
MgA. Hana Škarková

Michael Robotka 5. ročník – zpěv
Tereza Tvrzníková 4. ročník – zpěv
Čestné uznání - vokální ansámbly – kategorie A
Pedagogické vedení:
MgA. Hana Škarková

Pěvecká soutěž Olomouc 2013

28.11.2013 - 30.11.2013, ZUŠ Žerotín, Olomouc

Doubravka Součková 5. ročník – zpěv
2. místo kategorie VII. b
Pedagogické vedení:
Mgr. Blanka Morávková

XXXVII. soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR

22.11.2013 - 24.11.2013, Konzervatoř Pardubice

Hoang Anh Pham 2. ročník – klavír
2. cena, 1. kategorie
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamasová

Veronika Baslová 4. ročník – klavír
2. cena, 2. kategorie
Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Lucie Pokorná 6. ročník – klavír
2. cena, 3. kategorie
Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Vít Dvořáček 4. ročník – kytara
3. cena, 3. kategorie
Pedagogické vedení:
doc. Mgr. Vladislav Bláha ArtD.

Doubravka Součková 5. ročník – zpěv
2. cena, 3. kategorie
Pedagogické vedení:
Mgr. Blanka Morávková

Jana Dvořáková 6. ročník – zpěv
3. cena, 3. kategorie
Pedagogické vedení:
Mgr. Irena Sobolová-Hýlová

Lubomír Chlup 2. ročník – zpěv
Čestné uznání, 1. kategorie
Pedagogické vedení:
Mgr. Petr Julíček

III. ročník Brněnské klavírní soutěže Brno 2013

2.11.2013 - 3.11.2013, Konzervatoř Brno

Veronika Baslová 4. ročník – klavír
1. cena, 2. kategorie
Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Hoang Anh Pham 2. ročník – klavír
2. cena, 2. kategorie
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamasová

Natálie Šimonová 3. ročník – klavír
3. cena, 2. kategorie
Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Melánie Šohajová 2. ročník – klavír
3. cena, 2. kategorie
Pedagogické vedení:
MgA. Dagmar Pančochová

20. ročník interpretační soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus

18.10.2013, ZUŠ Vidnava

KLAVÍRNÍ TRIO
1. cena a titul laureáta soutěže
Lucie Skopalová
housle – 6. ročník
Pedagogické vedení:
Miloš Vacek

Iva Kalusová
violoncello, 6. ročník
Pedagogické vedení:
Václav Horák

Roman Czepa
klavír , 6. ročník
Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Písňová soutěž Bohuslava Martinů, 11. ročník

18.10.2013 - 20.10.2013, Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3

Tadeáš Janošek 2. roč. – zpěv
3. místo, kategorie II. C
Pedagogické vedení:
Mgr. Petr Julíček

Mezinárodní klavírní soutěž München Klavierpodium der Jugend

27.6.2013 - 30.6.2013, Mnichov, SRN

Kamil El-Ahmadieh 3. roč. – klavír
V. kategorie
Laureát soutěže
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamasová

Festival Ivana Ballu, soutěž Mladí gitaristi 2013

24.5.2013, Dolný Kubín, Slovensko

Vít Dvořáček 3. roč. – kytara
1. cena, V. kategorie, Laureát soutěže
Pedagogické vedení:
doc. Mgr. Vladislav Bláha

Zlata Mitsura 2. roč. – kytara
3. cena, V. kategorie
Pedagogické vedení:
doc. Mgr. Vladislav Bláha

IX. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2013

2.5.2013 - 5.5.2013, Konzervatoř Brno

Monika Němcová 2. ročník – lesní roh
1. cena, I. kategorie
Pedagogické vedení:
prof. Jindřich Petráš

Eva Petrecká 4. ročník – lesní roh
1. cena, I. kategorie
Pedagogické vedení:
prof. Jindřich Petráš

Barbora Jedelská 2. ročník – lesní roh
3. cena, I. kategorie
Pedagogické vedení:
prof. Jindřich Petráš

Patricie Šmídová 4. ročník – lesní roh
3. cena, I. kategorie
Pedagogické vedení:
Mgr. Tomáš Kopecký

Dávid Pollák 4. ročník – trubka
2. cena, I. kategorie
Pedagogické vedení:
Josef Cecava

Filip Chvátal 3. ročník – tuba
Čestné uznání, I. kategorie
Pedagogické vedení:
Mgr. art Pavel Bureš

Petr Sedlák 2. ročník – fagot
1. cena, I. kategorie
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Zatloukal

Jan Šmíd 5. ročník – fagot
3. cena, II. kategorie
Pedagogické vedení:
doc. Roman Novozámský

Matěj Šíbl 3. ročník – trombon
Postup do 2. kola
Pedagogické vedení:
Mgr. Ivo Navrátil

Petr Janda 5. ročník – trombon
Postup do 2. kola
Pedagogické vedení:
Mgr. František Jeřábek

XVIII. Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua Jeseník 2013

20.4.2013, Jeseník

Kamil El-Ahmadieh klavír, 3. ročník
Pedagogické vedení:
Mgr. Renata Bialasová

Pham Hoang Anh klavír, 1. ročník
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamasová


2. cena v I. kategorii
Cena Vlastimila Lejska za nejlepší provedení české soudobé skladby

11. ročník Mezinárodní interpretační soutěže PRO BOHEMIA Ostrava

5.4.2013 - 7.4.2013, JKO, Ostrava

Dennis Schneiderka housle – 1. ročník
1. cena a titul laureáta, III. kategorie oboru hra na smyčcové nástroje
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Suk

Jindřich Novotný housle – 2. ročník
2. cena, III. kategorie oboru hra na smyčcové nástroje
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Suk

Linda Procházková housle – 2. ročník
3. cena, III. kategorie oboru hra na smyčcové nástroje
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Suk

Veronika Baslová klavír – 3. ročník
2. cena, III. kategorie oboru hra na klavír
Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Melánie Šohajová klavír – 1. ročník
Čestné uznání I. stupně, III. kategorie oboru hra na klavír
Pedagogické vedení:
MgA. Dagmar Pančochová

Tamara Bláhová klavír, 1. ročník
Čestné uznání, III. kategorie oboru hra na klavír
Pedagogické vedení:
Mgr. Renata Bialasová

Mezinárodní soutěž Kytaroví virtuózové

15.1.2013 - 21.1.2013, Petrohrad, Rusko

Zlata Mitsura 2. ročník - kytara
1. místo, kategorie 15-17 let
Pedagogické vedení:
doc. Mgr. Vladislav Bláha

Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR ve hře na dechové nástroje

23.11.2012 - 25.11.2012, Konzervatoř Teplice

Monika Němcová 2. ročník – lesní roh
1. cena, 1. kategorie
Pedagogické vedení:
prof. Jindřich Petráš

Eva Petrecká 4. ročník – lesní roh
2. cena, 2. kategorie
Pedagogické vedení:
prof. Jindřich Petráš

Petr Janda 5. ročník – trombon
2. cena, 3. kategorie
Pedagogické vedení:
Mgr. František Jeřábek

Tomáš Popelka 2. ročník – trombon
Čestné uznání, 1. kategorie
Pedagogické vedení:
Mgr. Ivo Navrátil

Matěj Šíbl 3. ročník – trombon
3. cena, 2. kategorie
Pedagogické vedení:
Mgr. Ivo Navrátil

Dávid Pollák 4. ročník – trubka
1. cena, 2. kategorie
Pedagogické vedení:
Josef Cecava

Filip Chvátal 3. ročník – tuba
3. cena, 2. kategorie
Pedagogické vedení:
Mgr. art. Pavel Bureš

Adéla Stadlerová 2. ročník – flétna
2. cena, 1. kategorie
Pedagogické vedení:
Mgr. Božena Růžičková

Klára Přecechtělová 2. ročník – flétna
Čestné uznání, 1. kategorie
Pedagogické vedení:
Mgr. Božena Růžičková

Marie Loubová 1. ročník – hoboj
3. cena, 1. kategorie
Pedagogické vedení:
MgA. Hana Bartoníková

Petr Sedlák 2. ročník – fagot
2. cena, 1. kategorie
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Zatloukal

Věra Nováčková 4. ročník – zobcová flétna
3. cena, 2. kategorie
Pedagogické vedení:
Bc. Martina Komínková

Nela Zimková 5. ročník – klarinet
3. cena, 3. kategorie
Pedagogické vedení:
Mgr. Břetislav Winkler

Michaela Koudelková 6. ročník – zobcová flétna
1. cena, 3. kategorie
Pedagogické vedení:
Bc. Martina Komínková

47. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka

23.11.2012, Karlovy Vary

Pavla Radostová 6. ročník - zpěv
Čestné uznání – obor Píseň
Pedagogické vedení:
MgA. Blanka Morávková

Ivana Pavlů 6. ročník - zpěv
Čestné uznání – obor Junior – ženy
Cena Jarmily Novotné nejmladší oceněné české účastnici III. kola
Pedagogické vedení:
Mgr. Irena Sobolová-Hýlová

Pěvecká soutěž Olomouc 2012

8.11.2012 - 10.11.2012, ZUŠ Žerotín, Olomouc

Jana Dvořáková 5. ročník - zpěv
2. místo kategorie IV. b
Pedagogické vedení:
Mgr. Irena Sobolová-Hýlová

Písňová soutěž Bohuslava Martinů, 10. ročník

19.10.2012 - 21.10.2012, Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3

Barbora Grůzová 3. ročník - zpěv
1. místo, kategorie II. B
Cena nadace Život umělce
Cena Českého rozhlasu
Cena Beno Blachuta – nejlepší interpretace lidové písně
Pedagogické vedení:
PhDr. Jarmila Janíčková

Michal Marhold 2. ročník - zpěv
Čestné uznání, kategorie II. C
Pedagogické vedení:
Mgr. Petr Julíček

Coupe Jeunesse 2012

4.10.2012 - 7.10.2012, Dunajská Streda

Barbora Kuncová – 4. ročník – akordeon
Magdaléna Šenkeříková – 5. ročník – akordeon
akordeonové duo
3. místo kategorie B
Pedagogické vedení:
Mgr. Miroslav Morys

Mezinárodní kytarová soutěž Citta di Treviso

25.3.2012, Itálie

Ondřej Pavlíček- 5. ročník - kytara
1. cena
Pedagogické vedení:
doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.

Brána 2011, celostátní hudební soutěžení přehlídka pro děti a mládež do 18 let

25.11.2011 - 27.11.2011, Společenské centrum Sýpka, Brno - Medlánky

Vít Dvořáček – 2. ročník - kytara
1. místo, kategorie sólista do 18 let
Absolutní vítěz festivalu Brána 2011
Pedagogické vedení:
Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.

Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií

18.11.2011 - 20.11.2011, Praha

Tereza Marečková – housle – 1. ročník

3. cena, I. kategorie

Pedagogické vedení:
prof. František Novotný

Patricie Theimerová – housle – 6. ročník

Čestné uznání, III. kategorie

Pedagogické vedení:
Mgr. Jiří Novotný

Ondřej Vinkler – kontrabas – 1. ročník

3. cena, I. kategorie

Pedagogické vedení:
Mgr. Martin Šranko

Vojtěch Marada – kontrabas, 5. ročník

3. cena, II. kategorie

Pedagogické vedení:
Mgr. Martin Šranko

Petr Osička – violoncello, 2. ročník

Čestné uznání, I. kategorie

Pedagogické vedení:
Miroslav Zicha

Pavel Čadek - violoncello, 4. ročník

1. cena, II. kategorie

Pedagogické vedení:
Miroslav Zicha

Aneta Šudáková - violoncello, 3. ročník

1. cena, II. kategorie

Pedagogické vedení:
Václav Horák

Eliška Kotrbová - violoncello, 6. ročník

3. cena, III. kategorie

Pedagogické vedení:
Václav Horák

Pavel Čadek a Aneta Šudáková - violoncello, 4. ročník, 3. ročník

Cena za nejvýše bodovaný výkon v oboru hra na violoncello

Pedagogické vedení:
Miroslav Zicha

Pedagogické vedení:
Václav Horák

Čtyři ruce na klávesách, 4. ročník (finálové kolo)

19.11.2011, Hof und Selb, Německo

Pavla Stojaspalová, Zuzana Zámečníková – 3. ročník - klavír
1. místo, kategorie B, věková skupina A
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamasová

Alena Svobodová, Nikola Marečková – 6. ročník, 5. ročník - klavír
1. místo, kategorie B, věková skupina B
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamasová

Pavla Stojaspalová, Zuzana Zámečníková – 3. ročník - klavír
Absolutní vítěz – Cena Rudolfa Serkina
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamasová

Alena Svobodová, Nikola Marečková – 6. ročník, 5. ročník - klavír
Absolutní vítěz – Cena Rudolfa Serkina
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamasová

Čtyři ruce na klávesách, 4. ročník

18.11.2011, Karlovy Vary

Pavla Stojaspalová, Zuzana Zámečníková – 3. ročník - klavír
1. místo, kategorie PROFI A
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamasová

Alena Svobodová, Nikola Marečková – 6. ročník, 5. ročník - klavír
1. místo, kategorie PROFI B
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamasová

Alena Svobodová, Nikola Marečková – 6. ročník, 5. ročník - klavír
Absolutní vítěz
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamasová

Alena Svobodová, Nikola Marečková

8. Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno 2011

23.6.2011 - 26.6.2010, Brno

Kateřina Štěrbová – 3. roč. – lesní roh

2. cena v 1. kategorii

Pedagogické vedení:
prof. Jindřich Petráš

Petra Hudecová – 3. roč. – lesní roh

3. cena v 1. kategorii

Pedagogické vedení:
prof. Jindřich Petráš

Eva Petrecká – 2. roč. – lesní roh

Čestné uznání v 1. kategorii

Pedagogické vedení:
prof. Jindřich Petráš

Dávid Pollák – 3. roč. – trubka

2. cena v 1. kategorii

Pedagogické vedení:
Josef Cecava

Josef Zimka – 5. roč. – trubka

2. cena ve 2. kategorii

Pedagogické vedení:
Mgr. Vladimír Weber

Petr Janda – 3. roč. – trombon

2. cena v 1. kategorii

Pedagogické vedení:
Mgr. František Jeřábek

Pavel Brhel – 6. roč. – trombon

Čestné uznání ve 2. kategorii

Pedagogické vedení:
Mgr. Ivo Navrátil

Ivan Koubek – 6. roč. – tuba

1. cena ve 2. kategorii

Pedagogické vedení:
Mgr. art. Pavel Bureš

Mezinárodní tubová soutěž v rámci festivalu Moravský podzim (do 30. let)

27.9.2010 - 2.10.2010, Brno

Jiří Král - 6. ročník - tuba

postup do druhého kola

Pedagogické vedení:
Mgr. art. Pavel Bureš

Pěvecká soutěž Olomouc 2011, VIII. Ročník

10.11.2011 - 12.11.2011, Žerotín, Olomouc

Ivana Pavlů - 5. ročník - zpěv

1. místo, kategorie IV. b

Pedagogické vedení:
Mgr. Irena Sobolová-Hýlová

Ivana Pavlů - 5. ročník - zpěv

Titul Laureáta

Pedagogické vedení:
Mgr. Irena Sobolová-Hýlová

Ivana Pavlů - 5. ročník - zpěv

Cena Spolku pro komorní hudbu při MF Olomouc

Pedagogické vedení:
Mgr. Irena Sobolová-Hýlová

Brněnská klavírní soutěž 2011, 2. Ročník

4.11.2011 - 6.10.2011, Brno

Veronika Baslová – 1. ročník – klavír

1. cena

Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Veronika Baslová – 1. ročník – klavír

Cena pro nejúspěšnějšího účastníka brněnské Konzervatoře

Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Lucie Pokorná – 1. ročník – klavír

2. cena

Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Veronika Julínková – 4. ročník – klavír

3. cena

Pedagogické vedení:
MgA. Dagmar Pančochová

Soutěž Karla Ditterse z Dittersdorfu

14.10.2011, Vidnava

Lukáš Dittrich - 6. ročník - klarinet

1. místo

Laureát soutěže

Pedagogické vedení:
Mgr. Lubomír Bartoň

duo Ondřej Pavlíček, Adam Trunečka- 5. ročník - kytara

1. cena

Pedagogické vedení:
doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.

XX. Mezinárodní kytarový festival Brno 2011

11.8.2011, Brno

Ondřej Pavlíček – 4. ročník – kytara

1. cena, II. kategorie

Pedagogické vedení:
Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.

Festival Ivana Ballu 2011, soutěž Mladí gitaristi

3.6.2011, Dolný Kubín, Slovensko

Vít Dvořáček – 1. ročník – kytara

2. místo, V. kategorie

Pedagogické vedení:
Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.

Mezinárodní soutěž „Musica insieme“

17.4.2011, Benátky, Itálie

Bára Handzušová – 3. ročník – klavír

1. cena, kategorie E

Absolutní vítěz

Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

15. ročník Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky 2011

16.4.2011 - 17.4.2011, Nová Paka

Martin Husák – 2. ročník – housle

Bronzový diplom, šestá kategorie

Pedagogické vedení:
MgA. Richard Kružík

XVII. Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua Jeseník 2011

16.4.2011, Jeseník

Alena Svobodová – 5. ročník – klavír

Nikola Marečková – 4. ročník – klavír

1. cena, I. kategorie

Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamasová

Jana Rambousková – 2. ročník – klavír

Kateřina Kraftová – 2. ročník – klavír

Čestné uznání, I. kategorie

Pedagogické vedení:
Mgr. Renata Bialasová

Mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia

1.4.2011 - 4.4.2011, Ostrava

Marcela Jelínková – 2. ročník – klavír

Čestné uznání I. stupně, 3. Kategorie

Pedagogické vedení:
Mgr. Renata Bialasová

Kamil El-Ahmadieh – 1. ročník – klavír

Čestné uznání I. stupně, 3. kategorie

Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamasová

Filip Synek – 3. ročník – klavír

Čestné uznání, 3. kategorie

Pedagogické vedení:
Mgr. Renata Bialasová

Jana Krajíčková - 1. ročník – lesní roh

3. cena

Pedagogické vedení:
Mgr. Milan Mrazík

Dávid Pollák – 2. roč. – trubka

1. cena

Pedagogické vedení:
Josef Cecava

International Guitar festival Rust 2011, 13. ročník

17.4.2011 - 21.4.2011, Rust, Německo

Vít Dvořáček – 1. ročník – kytara

1. cena, 3. kategorie

Pedagogické vedení:
Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.

Národní rozhlasová soutěž České republiky Concertino Praga, 45. ročník

8.1.2011 - 9.1.2011, Praha

David Pollák – 2. ročník, trubka

2. cena, kategorie trubka

Čestné uznání, kategorie trumpet

Pedagogické vedení:
Josef Cecava

Nela Zimková – 3. ročník – klarinet

Čestné uznání, kategorie klarinet

Pedagogické vedení:
Mgr. Břetislav Winkler

Jan Vávra – 2. ročník – flétna

Čestné uznání, kategorie flétna

Pedagogické vedení:
Mgr. Božena Růžičková

XXXIV. ročník soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky

26.11.2010 - 28.11.2010, Pardubice

Ivana Pavlů - 4. ročník - zpěv

2. cena, kategorie II.

Pedagogické vedení:
Mgr. Irena Sobolová-Hýlová

Doubravka Součková - 2. ročník - zpěv

2. cena, kategorie I.

Pedagogické vedení:
MgA. Blanka Morávková

Bára Handzušová - 3. ročník – klavír

1. cena, II. kategorie

Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Klára Marečková - 4. ročník – klavír

2. cena, III. kategorie

Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Kristýna Sedláková – 4. ročník – klavír

Čestné uznání, III. kategorie

Pedagogické vedení:
MgA. Dagmar Pančochová

Vít Dvořáček – 1. ročník – kytara

1. cena, I. kategorie

Pedagogické vedení:
Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.

Ondřej Pavlíček – 3. ročník – kytara

2. cena, II. Kategorie

Pedagogické vedení:
Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.

Adam Trunečka – 3. ročník – kytara

Čestné uznání, II. Kategorie

Pedagogické vedení:
MgA. Marie Hovorková

Mezinárodní klavírní soutěž „Cittá di Gorizia“

22.11.2010 - 27.11.2010, Gorizia, Itálie

Veronika Julínková - 3. ročník – klavír

3. cena, kategorie D

Pedagogické vedení:
MgA. David Mareček, PhD.

Písňová soutěž Bohuslava Martinů, VIII. ročník

22.10.2010 - 24.10.2010, Praha

Zdislava Bočková - 4. ročník - zpěv

1. cena, kategorie II.B

cena Beno Blachuta za nejlepší interpretaci lidové písně

Pedagogické vedení:
PhDr. Jarmila Janíčková

Mezinárodní pěvecká soutěž Janáčkovy Hukvaldy

18.6.2010 - 19.6.2010, Hukvaldy

Ivana Pavlů - 3. ročník - zpěv

1. místo, kategorie D

Pedagogické vedení: Mgr. Irena Sobolová-Hýlová

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž

11.6.2010 - 14.6.2010, Kamenice nad Lipou

Jana Rambousková - 1. ročník - klavír

čestné uznání, 2. kategorie - Mládí

Pedagogické vedení: MgA. David Mareček, Ph.D.

Festival Ivana Ballu 2010

28.5.2010, Dolný Kubín, Slovensko

Ondřej Pavlíček - 3. ročník - kytara

1. místo, V. kategorie v soutěži Mladí kytaristé

Pedagogické vedení: doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.

14. Ročník Mezinárodní houslové 

14. Ročník Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky

24.4.2010 - 25.4.2010, Nová Paka

Marek Blaha - 3. ročník - housle

Zlatý diplom, 6. kategorie
Diplom za nejlépe provedenou povinnou skladbu

Pedagogické vedení: MgA. Richard Kružík

Adam Caha - 4. ročník - housle

Čestné uznání

Pedagogické vedení: MgA. Richard Kružík

48. Poděbradské dny poezie

22.4.2010 - 25.4.2010, Poděbrady

Marta Dancingerová - 3. ročník, herectví

Cena Vydavatelství Tatran

Pedagogické vedení:
Mgr. et Mgr. Marianna Štepitová - Klaučo

 

Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž - 29. ročník (člen EMCY)

7.3.2010 - 14.3.2010, Plzeň

Daniel Šimek - klavír

3. cena, 1. kategorie

Pedagogické vedení: Mgr. Renata Bialasová

Eurovision Young Musicians 2010
Eurovizní soutěž mladých hudebníků - národní kolo

17.2.2010, Brno

Lukáš Dittrich - 4. ročník - klarinet

1. místo s postupem do mezinárodního kola ve Vídni

Pedagogické vedení: Mgr. Lubomír Bartoň

Brněnská klavírní soutěž 2009

4.12.2009 - 6.12.2009, Brno

Bára Handzušová - 2. ročník - klavír

1. místo, I. kategorie
Cena pro nejlepšího brněnského účastníka

Pedagogické vedení: Mgr. Eva Horáková

Klára Marečková - 3. ročník - klavír

1. místo, I. kategorie

Pedagogické vedení: Mgr. Eva Horáková

Lucie Pokorná - 2. ročník - klavír

3. místo, I. kategorie

Pedagogické vedení: Mgr. Eva Horáková

Kristýna Sedláková - 4. ročník - klavír

2. místo, II. kategorie
Cena za provedení skladby Leoše Janáčka

Pedagogické vedení: MgA. Dagmar Pančochová

Markéta Černá - 5. ročník - klavír

Čestné uznání, II. kategorie

Pedagogické vedení: Mgr. Eva Horáková

Pěvecká soutěž Olomouc 2009 - VI. ročník

26.11.2009 - 28.11.2009, Olomouc

Romana Jedličková - 6. ročník - zpěv

2. místo, kategorie IV. b
Zvláštní ocenění nejúspěšnějšímu soutěžícímu z kategorií IV. b - VI. b

Pedagogické vedení: PhDr. Jarmila Janíčková

Kateřina Dostálová - 6. ročník - zpěv

2. místo, kategorie IV. b

Pedagogické vedení: PhDr. Jarmila Janíčková

XXX. soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR ve hře na dechové nástoje

20.11.2009 - 22.11.2009, Ostrava

Jozef Zimka - 4. ročník - trubka

1. místo, II. kategorie

Pedagogické vedení: Mgr. Vladimír Weber

Petr  Janda - 2. ročník - trombon

1. místo, I. kategorie a titul laureáta

Pedagogické vedení: Mgr. František Jeřábek

Metoděj Dvořák - 1. ročník - tuba

1. místo, II. kategorie a titul laureáta

Pedagogické vedení: Mgr. art. Pavel Bureš

Jiří Král - 6. ročník - trubka

1. místo, III. kategorie a absolutní vítěz oboru tuba

Pedagogické vedení: Mgr. art. Pavel Bureš

Šimon Šenkeřík - 4. ročník - lesní roh

2. místo, II. kategorie

Pedagogické vedení: Prof. Jindřich Petráš

Barbora Doleži - 5. ročník - lesní roh

2. místo, III. kategorie

Pedagogické vedení: Mgr. Milan Mrazík

Dávid Pollák - 1. ročník - trubka

2. místo, 1. kategorie

Pedagogické vedení: Josef Cecava

Jan Halík - 4. ročník - trubka

3. místo, III. kategorie

Pedagogické vedení: Mgr. Josef Pavlíček

Karolína Smutná - 5. ročník - flétna

2. místo, III. kategorie

Pedagogické vedení: Mgr. Božena Růžičková

Barbora Jakúbková - 6. ročník - flétna

2. místo, III. kategorie

Pedagogické vedení: Mgr. Božena Růžičková

Lukáš Dittrich - 4. ročník - klarinet

2. místo, II. kategorie

Pedagogické vedení: Mgr. Lubomír Bartoň

Nela Durníková - 5. ročník - klarinet

2. místo, III. kategorie

Pedagogické vedení: Mgr. Břetislav Winkler

Michal Plšek - 1. ročník - fagot

3. místo, I. kategorie

Pedagogické vedení: doc. Roman Novozámský

Jana Zmeškalová - 4. ročník - fagot

3. místo, III. kategorie

Pedagogické vedení: Mgr. Pavel Zatloukal

Klavírní soutěž Pro Bohemia - IX. ročník

23.10.2009 - 25.10.2009, Ostrava

Bára Handzušová - 2. ročník - klavír

2. místo, III. kategorie, Diplom za provedení skladby Petra Ebena

Pedagogické vedení: Mgr. Eva Horáková

Lucie Pokorná - 2. ročník - klavír

2. místo, III. kategorie

Pedagogické vedení: Mgr. Eva Horáková

Jana Rambousková - 1. ročník - klavír

3. místo, III. kategorie

Pedagogické vedení: MgA. David Mareček, Ph.D.

Veronika Julínková - 2. ročník - klavír

Čestné uznání, III. kategorie

Pedagogické vedení: MgA. Dagmar Pančochová

4. Internationaler Dotzauer Wettbewerb für junge Cellisten 2009

18.10.2009, Drážďany

Robert Kružík - 5. ročník - violoncello

Diplom, kategorie IV

Pedagogické vedení: Miroslav Zicha

Mezinárodní klavírní soutěž „Beethovenův Hradec“

1.6.2007, Hradec nad Moravicí

Miroslav Míč - 3. cena ve II.kategorii

Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Přehrávky mladých talentů, Filharmonie Brno

1.5.2007, Brno

Miroslav Míč - 1. cena

účinkování s Filharmonií Brno v sezoně 2008/2009

Interní klavírní soutěž Konzervatoře, Brno (k výročí W. A. Mozarta)

1.11.2006, Brno

Předseda poroty doc. Alena Vlasáková

Absolutní vítěz: Klára Marečková

I. kategorie – 1. až 3. ročník:

Klára Marečková - 1. cena

Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Kristýna Korčáková - 2. cena

Pedagogické vedení:
Mgr. Krista Střítecká

Eva Kratochvílová - 2. cena

Pedagogické vedení:
MgA. Alice Rajnohová

Martin Pokorný - 2. cena

Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamasová

Lukáš Hradil - 3. cena

Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Helena Chlebcová - 3. cena

Pedagogické vedení:
MgA. Radim Pančocha

Žaneta Manová - 3. cena

Pedagogické vedení:
Mgr. Renata Bialasová

II. kategorie – 4. až 6. ročník:

Tereza Kovářová - 1. cena

Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Jiří Hrubý - 3. cena

Pedagogické vedení:
MgA. David Mareček

Klavírní soutěž „Pro Bohemia“

1.10.2006, Ostrava

Markéta Černá - 1. cena
cena za provedení povinné skladby L. Janáčka
Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Mezinárodní Chopinovská klavírní soutěž

1.7.2006, Mariánské Lázně

Tereza Kovářová - čestné uznání

Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Mezinárodní Smetanovská klavírní soutěž

1.3.2006, Plzeň

Miroslav Míč - čestné uznání

Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Interní klavírní soutěž Konzervatoře (výročí: J. S. Bach)

1.11.2005, Brno

Předseda poroty doc. Jiří Skovajsa

Absolutní vítěz:
Miroslav Míč

I. kategorie – 1. až 3. ročník:

Tereza Kovářová - 1. cena

cena za provedení díla J. S. Bacha

Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Martin Pokorný - 2. cena

cena za provedení díla J. S. Bacha

Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamasová

Markéta Černá - 3. cena

Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Anton Aslamas - čestné uznání

Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamasová

Štěpánka Zádrapová - cena za provedení díla J. S. Bacha

Pedagogické vedení:
Mgr. Renata Bialasová

II. kategorie – 4. až 6. ročník:

Miroslav Míč - 1. cena

cena za provedení díla J. S. Bacha

Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Lucie Czajkowská - 2. cena

cena za provedení díla J. S. Bacha

Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Music Competition London 2006, Woodwind Category

10.6.2006, Londýn, Velká Británie

Jana  Lukášová - 6. ročník - flétna
1. cena
Pedagogické vedení:
Mgr. Božena Růžičková

II. Mezinárodní soutěž SMBEC "Ilija Nikolovski-Luj"

5.4.2007 - 9.4.2007, Skopje, Makedonie

Karolína Smutná - 2. ročník - flétna

1. cena ve III. kategorii
Cena pro nejlepšího flétnistu

Pedagogické vedení: Mgr. Božena Růžičková

Miroslav Míč - 5. ročník - klavír

1. cena

Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Anton Aslamas - 4. ročník - a Martin Pokorný - 3. ročník - klavírní duo

1. cena

Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamasová

Concertino Praga 2008

7.1.2008, Praha

Karolína Smutná - 3. ročník - flétna

1. cena v národní rozhlasové soutěži mladých hudebníků

Pedagogické vedení: Mgr. Božena Růžičková

Svátky písní

6.6.2009, Olomouc

Sbor Konzervatoře Brno 
Stříbrná medaile v kategorii D3

Pedagogické vedení:
MgA. Kamila Fojtová

Concerto Bohemia 2009

3.6.2009, Praha

Moravský komorní orchestr 
Vítěz kategorie – Symfonické a smyčcové orchestry - Konzervatoře 6-12 hráčů
Absolutní vítěz soutěže Concerto Bohemia 2009

Pedagogické vedení:
MgA. Richard Kružík

Festival Ivana Ballu 2009

22.5.2009, Dolný Kubín, Slovensko

Ondřej Pavlíček - 2. ročník - kytara

3. místo v V. kategorii v soutěži Maladí kytaristé

Pedagogické vedení: doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.

VII. Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů

30.4.2009 - 3.5.2009, Brno

Vít Otáhal - 6. ročník - trubka

II.cena v 2. kategorii

Pedagogické vedení: Josef Cecava

Jozef Zimka - 3. ročník - trubka

II.cena v 1. kategorii

Pedagogické vedení: Mgr. Vladimír Weber

Jan Halík - 3. ročník - trubka

III. cena v 1. kategorii

Pedagogické vedení: Mgr. Josef Pavlíček

Filip Veith - 6. ročník - trubka

III. cena v 2. kategorii

Pedagogické vedení: Josef Cecava

Petr Salajka - 6. ročník - tuba

III. cena v 2. kategorii

Pedagogické vedení: Mgr. art. Pavel Bureš

Jana Kolčavová - 1. ročník - lesní roh

Čestné uznání v 1. kategorii

Pedagogické vedení: Prof. Jindřich Petráš

do druhého kola soutěže postoupili:

Pavel Brhel, Barbora Doleži, Tereza Maléřová, Tomáš Hladík, Petr Janda, Ivan Koubek, Jan Slavíček, Radek Vavřín

13. Ročník Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky

25.4.2009 - 26.4.2009,
Nová Paka


Marek Blaha - 2. ročník - housle

Šestá kategorie 16 - 18 let
Stříbrný diplom

Pedagogické vedení: MgA. Richard Kružík

Barbara Kozáková - 3. ročník - housle

2. stupeň
Čestné uznání

Pedagogické vedení: Mgr. Jiří Novotný

47. Poděbradské dny poezie 2009

16.4.2009 - 19.4.2009, Poděbrady

Marta Dancingerová - 2. ročník - herectví

Cena publika 
Cena Divadelního ústavu Bratislava 
Zvláštní cena poroty

Pedagogické vedení:
Mgr. et Mgr. Marianna Štepitová-Klaučo

Competition "21st Century Art"

17.2.2009 - 1.3.2009, Madeira, Portugalsko

Richard Reiprich - 3. ročník - klavír

1. cena

Pedagogické vedení: Prof. Alena Vlasáková

34. ročník Celostátní skladatelské soutěže autorů do 30 let Generace 2008

13.12.2008,
HAMU Praha


Martin Wiesner - 2. ročník - skladba

1. cena ve II. kategorii za skladbu V cukrárně

Pedagogické vedení: MgA. Pavel Novák, Ph.D.

Martin Šivák - 4. ročník - skladba

čestné uznání ve II. kategorii za skladbu Smyčcový kvartet

Pedagogické vedení: MgA. Pavel Novák, Ph.D.

Tereza Bulisová - 5. ročník - skladba

3. cena ve III. kategorii za skladbu Podzimní črta

Pedagogické vedení: MgA. Radomír Ištvan

XXXII. ročník soutěžní přehlídky konzervatoří České republiky

22.11.2008 - 23.11.2008, Teplice

Barbora Valečková - 6. ročník - housle

1. cena III. kategorie

Pedagogické vedení: Miloš Vacek

Robert Kružík - 4. ročník - violoncello

1. cena II. kategorie

Pedagogické vedení: Miroslav Zicha

Milan Gablas - 4. ročník - kontrabas

1. cena I. kategorie

Pedagogické vedení: Mgr. Pavel Klečka

Martin Raška - 4. ročník - kontrabas

1. cena II. kategorie

Pedagogické vedení: Mgr. Martin Šranko

Petr Vašinka - 5. ročník - kontrabas

1. cena II. kategorie

Pedagogické vedení: Mgr. Martin Šranko

Marco Čaňo - 2. ročník - housle

Čestné uznání I. kategorie

Pedagogické vedení: prof. František Novotný

Tereza Váňová - 2. ročník - violoncello

3. cena I. kategorie

Pedagogické vedení: Václav Horák

Lukáš Svoboda - 5. ročník - violoncello

3. cena III. kategorie

Pedagogické vedení: Miroslav Zicha

Vendula Zachovalá - 6. ročník - housle

Čestné uznání III. kategorie

Pedagogické vedení: Miloš Vacek

Natálie Ardaševová - 3. ročník - violoncello

Čestné uznání II. kategorie

Pedagogické vedení: Václav Horák

Diplom za klavírní spolupráci: 
Krista Střítecká, Libuše Pančochová, Jarmila Šranková
 

41. ročník mezinárodní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte

20.11.2008 - 21.11.2008,
Ústí nad Labem


Bára Handzušová - 1. ročník - klavír

3. cena III. kategorie

Pedagogické vedení: Mgr. Eva Horáková

Lucie Pokorná - 1. ročník - klavír

Cena ČHF za interpretaci skladby B. Martinů - Etuda F dur

Pedagogické vedení: Mgr. Eva Horáková

43. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka

14.11.2008, Karlovy Vary

Eva Štěrbová - 6. ročník - zpěv

3. cena (OBOR JUNIOR ŽENY)
Cena Jarmily Novotné pro nejmladší českou účastnici III. kola

Pedagogické vedení: Něva Megová

Písňová soutěž Bohuslava Martinů

17.10.2008 - 19.10.2008, Praha

Jan Halík - 3. ročník - zpěv

1. cena v kategorii II.C
Cena za interpretaci písně Bohuslava Martinů
Cena Nadace Život umělce pro nejúspěšnějšího účastníka Písňové soutěže B. Martinů

Pedagogické vedení: Mgr. Petr Julíček

Mezinárodní varhanní soutěž "Petra Ebena" Opava 2008

14.10.2008 - 16.10.2008, Opava

Petra Kujalová - 4. ročník - varhany

1. cena v II. kategorii
Prémie Nadace Českého hudebního fondu za nejlepší provedení skladby Petra Ebena

Pedagogické vedení: Zdeněk Nováček

Táňa Bednářová - 5. ročník - varhany

2. cena v II. kategorii

Pedagogické vedení: Zdeněk Nováček

8. Münchener Klavierpodium der Jungen

26.6.2008 - 29.6.2008, Mnichov (SRN)

Anton Aslamas - 5. ročník - klavír

V. kategorie - laureát soutěže
G. Henle-Verlag-Preis
Chance Festival Preis (Gundamsried/München)
(pozvánka na účinkování na festivalu)

Pedagogické vedení: Mgr. Inna Aslamasová

Dolnorakouská soutěž Prima la musica

14.3.2008, Zeilern (Rakousko)

Patricie Theimerová - housle, 2. ročník

1. cena

Pedagogické vedení: Mgr. Jiří Novotný

Mezinárodní soutěž Josefa Muziky (12. ročník)

26.4.2008 - 27.7.2008, Nová Paka

Patricie Theimerová - housle, 2. ročník

2. cena

Pedagogické vedení: Mgr. Jiří Novotný

„Beethovenův Hradec“

9.6.2008 - 12.6.2008, Hradec nad Moravicí

Kristina Fialová - viola

2. cena

Pedagogické vedení: Mgr. Miroslav Kovář

Mezinárodní festival MUNDI CANTAT

7.6.2008, Olomouc

Sbor Konzervatoře Brno

stříbrná medaile v kategorii A3 Superior

Pedagogické vedení: MgA. Kamila Fojtová

V. Concorso Europeo di Chitarra Classica „Citta di Gorizia“

25.5.2008,

Brněnské kytarové kvarteto (Michal Hrubý, Michal Hutyra, Martin Lindtner, Martin Wiesner)

3. cena v kategorii Komorní soubory

Pedagogické vedení: Mgr. Vladislav Bláha ArtD., MgA. Marie Hovorková

Donostia Hiria 2008

7.3.2008 - 9.3.2008, Ciudad de San Sebastián

Anton Aslamas - 5. ročník - klavír

3. cena v kategorii Komorní hudba. Alexej Aslamas j. h. - housle

Pedagogické vedení: Mgr. Inna Aslamasová

Písňová soutěž Bohuslava Martinů

11.10.2007 - 14.10.2007, Praha

Romana Jedličková - 4. ročník - zpěv

1. místo

Pedagogické vedení: PhDr. Jarmila Janíčková

Martina Houdová - 4. ročník - zpěv

3. místo

Pedagogické vedení: Něva Megová

II. ročník Soutěže mladých varhaníků

30.9.2007, Humpolec

Jan Šprta - 4. ročník - varhany

2. cena

Pedagogické vedení: Mgr. Petr Kolař

XXXI. soutěžní přehlídka konzervatoří České republiky

16.11.2007 - 18.11.2007, Pardubice

Klára Marečková - 1. ročník - klavír

2. cena v I. kategorii a titul laureáta soutěže

Pedagogické vedení: Mgr. Eva Horáková

Martin Pokorný - 4. ročník - klavír

3. cena ve II. kategorii a titul laureáta soutěže

Pedagogické vedení: Mgr. Inna Aslamasová

Klára Králíčková - 2. ročník - klavír

Čestné uznání v I. kategorii

Pedagogické vedení: MgA. Dagmar Pančochová

Anton Aslamas - 5. ročník - klavír

Čestné uznání ve III. kategorii

Pedagogické vedení: Mgr. Inna Aslamasová

Jiří Miroslav Procházka - 4. ročník - zpěv

1. místo

Pedagogické vedení: Mgr. Petr Julíček

Lenka Ďuricová - 6. ročník - zpěv

čestné uznání I. stupně a ocenění za vynikající interpretaci písní Antonína Dvořáka

Pedagogické vedení: Mgr. Petr Julíček

Lucie Staňková - 6. ročník - zpěv

3. místo a ocenění za vynikající interpretaci písní Vítězslava Nováka

Pedagogické vedení: Mgr. Irena Sobolová-Hýlová

Ondřej Pavlíček - 1. ročník - kytara

2. cena v I. kategorii

Pedagogické vedení: doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.

VIII. ročník klavírní soutěže „Pro Bohemia“

24.10.2007 - 26.10.2007, Ostrava

Klára Marečková - 1. ročník - klavír

1. cena ve III. kategorii, cena za provedení povinné skladby Petra Ebena

Pedagogické vedení: Mgr. Eva Horáková

Klára Králíčková - 2. ročník - klavír

2. cena ve III. kategorii, cena za provedení díla soudobého skladatele

Pedagogické vedení: MgA. Dagmar Pančochová

Mezinárodní soutěž mladých interpretů

11.10.2007 - 14.10.2007, Vídeň

Richard Reiprich - 2. ročník - klavír

„Grand Prix Laureáte“ (absolutní vítěz)

Pedagogické vedení: Prof. Alena Vlasáková

Přesunout se na začátek