Oddělení dřevěných dechových nástrojů
pedagogové

doc. Mgr. Roman Novozámský

Fotografie zaměstnance
1984-1990 Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - Jaroslav Hýl a Zdeněk Škrabal

1990-1994 Jamu Brno – prof. František Svoboda

1992-1994 výpomoci v orchestru brněnské operety a opery

1993 nástup do SF Brno na post hráče 2. fagotu s povinností 1. fagotu

1994 nástup na prezenční vojenskou službu do AUS Praha a zároveň do Pražské komorní filharmonie

1995 návrat do SF Brno

1996 - 2004 1.fagotista SF Brno

od r. 1998 odb. as. na JAMU Brno

od r. 2003 - dosud doc. na JAMU Brno

1996 - 2002 člen Fagotti Brunenses

1995 - dosud člen Brněnského dechového kvinteta

2000 - dosud člen Filharmonického dechového tria

2000 - dosud 1. fagotista Harmonie brněnských filharmoniků

1996 - dosud sólofagotista Českých komorních sólistů

Předměty, které na naší škole vyučuje: Hlavní obor - fagot, Hra na příbuzný nástroj, Hra z listu a studium orch. sól, Metodika,  vyuč. praxe a dějiny hl. oboru, Seminář umělecké praxe, Výroba a úprava strojků pro fagot

vedoucí oddělení

(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Fotografie zaměstnance
Přesunout se na začátek