Plán školního roku

Září 2019

2. Zahájení školního roku v 9:00 hod. na příslušných učebnách školy

9. Dodatečné a opravné MZ z hlavních oborů

10. Dodatečná a opravná absolutoria

16. Dodatečné a opravné ústní MZ

18. Pedagogická rada v 11:00 hod.

19. Inaugurační koncert v novém Koncertním sále Leoše Janáčka

Říjen 2019

29. a 30. Podzimní prázdniny

31. ředitelské volno

Listopad 2019

1. ředitelské volno

8. Slavnostní koncert ke 100. výročí v Janáčkově divadle

19. Pedagogická rada v 11:00 hod. a schůzky s rodiči v 15:00 – 16:00 hod.

Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR

Prosinec 2019

2. Soutěž o orchestrální doprovod absolventského výkonu v 9:00 hod. 

Vánoční představení

23. 12. – 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny

Leden 2020

15. – 18. Talentové přijímací zkoušky

27. Pedagogická rada v 11:00 hod.

30. Předávání pololetního vysvědčení

31. Pololetní prázdniny

Únor 2020

17. – 21. Jarní prázdniny 

Březen 2020

11. Absolventský orchestrální koncert v Besedním domě v 19:00 hod. 

1.- 7. Lyžařský výcvikový kurz

Duben 2020

7. Pedagogická rada v 11:00 hod. a schůzky s rodiči v 15:00 – 16:00 hod.

9. – 13. Velikonoční prázdniny

27. Pedagogická rada 4. ročníku v 11:00 hod.

30. Předávání vysvědčení 4. ročníků

Květen 2020

24 – 5. Písemné maturitní práce – společná část MZ

11. – 15. Maturitní zkoušky z hlavního oboru 

21. Pedagogická rada 6. ročníku v 12:00 hod. 

20. – 24. Studijní volno 4. ročníku (svatý týden)

25. – 29. Ústní maturitní zkoušky

Červen 2020

1. – 5. Absolutoria

8. Přijímací řízení do vyšších ročníků

12. Předávání maturitních vysvědčení v 11.00 hod. 

12. Veřejné předávání absolventských vysvědčení a diplomů v 11:00 hod.

15. Schůzky s rodiči nově přijatých žáků v 17:00

18. Uzavření klasifikace za 2. pololetí školního roku

23. Pedagogická rada v 11:00 hod.

26. Předávání vysvědčení

29. a 30. Ředitelské volno

Přesunout se na začátek