Rozvrhy

Aktuální rozvrhy pro hromadné a skupinové předměty jsou k dispozici on-line přes odkaz který všichni pedagogové a studenti dostali do školní pošty a fyzicky na nástěnce vedle ředitelny.

Studenti 1. roč. a přijatí do vyšších roč. dostanou odkaz na rozvrhy mailem na kontaktní adresy nejpozději na konci srpna.

Přesunout se na začátek