Prohlášení o přístupnosti

Konzervatoř Brno, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky Konzervatoře Brno: https://konzervatorbrno.eu.

Stav souladu

Výše uvedené internetové stránky jsou v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na těchto webových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. V některých webových prohlížečích jsou integrovány aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů. Formát PDF je také vhodnější pro tisk. Některé starší fotografie či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno.

Toto prohlášení se netýká následujících částí stránek:

  • interních informačních systému se zabezpečeným přístupem (Bakaláři, MS365, Další školní aplikace)
  • stránky Videoarchiv a odkazů z ní vedoucích – většina videí jsou hudební vystoupení, která nelze otitulkovat, zpětné otitulkování divadelních představení by bylo nepřiměřeně náročné.
  • stránky Fotoarchiv a odkazů z ní vedoucích – zpětné opatření všech fotografií v galeriích od roku 2005 alternativním textem by bylo nepřiměřeně náročné.
  • některých odkazů vedoucích ze stránky Ohlasy v tisku – některé starší články z tisku existují už pouze jako scan, přepisování by bylo nepřiměřeně náročné.
  • stránek Brněnských smyčcových kurzů, na které je odkazováno – provozovatelem stránek Brněnských smyčcových kurzů není Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, která v tomto případě pouze poskytuje prostor ve své doméně.
  • aplikace Mapy Google, na které je odkazováno .

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 15. 9. 2020.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita následující metoda: Vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle Metodického pokynu MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek, obracejte se, prosím na webmastera: pavel.bures@konzervator.eu, který vám poskytne informace o řešení příslušných problémů v oblasti souladu a na vyžádání poskytne informace o obsahu, který je vyňat z rozsahu působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Postupy pro prosazování práva

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že u tato část internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na níže uvedený orgán určený pro prosazování vašich práv.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

Přesunout se na začátek