Výsledky přijímacího řízení

Zde najdete postupně postupové a výsledkové listiny přijímacího řízení 
(uchazeči jsou uvedeni pouze pod přiděleným registračním číslem).

31. května 2021

obor Hudebně dramatické umění (82-47-P/01)

Rozhodnutí o pořadí uchazečů podle výsledků ze 2. kola talentových zkoušek

Poučení pro přijaté uchazeče

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (tzn. do 14. 6. 2021).

Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud uchazeč lhůtu nedodrží, nemusí být přijat. Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí.

Poučení pro nepřijaté uchazeče

Lhůta pro odvolání jsou 3 pracovní dny PO PŘEVZETÍ DOPISU „Rozhodnutí o nepřijetí“, který Vám bude v následujících dnech zaslán.

Seznam uchazečů, kteří postoupili do 2. kola:

pořadíregistrační číslo uchazečevýsledné hodnocení  
1.2021.2723,60přijat
2.2021.2622,70přijat
3.2021.1021,50přijat
4.2021.921,00přijat
5.2021.1520,70nepřijat

Uchazeč, který nesplnil podmínky ve 2. kole:

registrační číslo uchazeče 
2021.11nepřijat

Seznam uchazečů, kteří nepostoupili do 2. kola:

registrační číslo uchazeče 
2021.12nepřijat
2021.20nepřijat
2021.21nepřijat
2021.23nepřijat
2021.24nepřijat

Seznam uchazečů, kteří se nedostavili:

registrační číslo uchazeče 
2021.29nepřijat

MgA. Pavel Maňásek
ředitel školy

obor Hudba

Rozhodnutí o pořadí uchazečů podle výsledků ze 2. kola talentových zkoušek

Poučení pro přijaté uchazeče

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (tzn. do 14. 6. 2021). Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud uchazeč lhůtu nedodrží, nemusí být přijat.

Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí.

pořadíreg. číslo uchazečevýsledné hodnocení  
1.2021.2821,36přijat

MgA. Pavel Maňásek
ředitel školy

27. května 2021

obor Hudebně dramatické umění (82-47-P/01)

Seznam uchazečů, kteří postoupili do 2. kola talentové zkoušky
registrační číslo uchazeče
2021.9
2021.10
2021.11
2021.15
2021.26
2021.27


Poslední úprava této stránky – Pavel Bureš, 31. 5. 2021 15:02.

Přesunout se na začátek