Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku šk. roku 2023/24

Zde najdete postupně postupové a výsledkové listiny přijímacího řízení 
(uchazeči jsou uvedeni pouze pod přiděleným registračním číslem).

Od 5. 2. 2023 bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů a vydáno rozhodnutí o nepřijetí uchazečů. Až po tomto zveřejnění začne běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

23. 1. 2023 – všechny obory

Bodové výsledky talentových zkoušek ze dne 23. 1. 2023 – klikněte zde.

18. 1. 2023 – obor Zpěv

Seznam uchazečů, kteří postoupili do 2. kola talentové zkoušky:

registrační číslo uchazeče
2022.112
2022.118
2022.122
2022.137
2022.141
2022.144
2022.157
2022.188
2022.242
2022.244

18. 1. 2023 – obor Hudebně dramatické umění

Seznam uchazečů, kteří postoupili do 2. kola talentové zkoušky:

registrační číslo uchazeče
2022.114
2022.134
2022.138
2022.142
2022.150
2022.155
2022.222
2022.224
2022.228
2022.241
2022.255
2022.256
2022.258
2022.260
2022.266
2022.293
Přesunout se na začátek