Výsledky přijímacího řízení

Zde najdete postupně postupové a výsledkové listiny přijímacího řízení 
Výsledkové listiny jsou ve formátu pdf a uchazeči jsou uvedeni pouze pod přiděleným registračním číslem.

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní ode dne zveřejnění tzn. že končí 19. února 2020 . Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán poště. Pokud uchazeč lhůtu nedodrží, nemusí být přijat. Upozorňujeme že v době jarních prázdnin 17. – 21. února bude škola zavřená a nebude možné přinést zápisový lístek osobně! Využijte prosím služeb České pošty.

5. února 2020 – ZPĚV

5. února 2020 – HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ

5. února 2020 – HUDBA


Přesunout se na začátek