Výsledky přijímacího řízení

Zde najdete postupně postupové a výsledkové listiny přijímacího řízení 
Výsledkové listiny jsou ve formátu pdf a uchazeči jsou uvedeni pouze pod přiděleným registračním číslem.

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní ode dne zveřejnění. Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán poště. Pokud uchazeč lhůtu nedodrží, nemusí být přijat.


Přesunout se na začátek