Výsledky přijímacího řízení

Zde najdete postupně postupové a výsledkové listiny přijímacího řízení 
Výsledkové listiny jsou ve formátu pdf a uchazeči jsou uvedeni pouze pod přiděleným registračním číslem.


21. ledna 2020 – HUDBA, ZPĚV, HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ

Od 5. února bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů a vydáno rozhodnutí o nepřijetí uchazečů. Až po tomto zveřejnění začne běžet 10-ti denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku.


17. ledna 2020 – ZPĚV

17. ledna 2020 – HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ

Přesunout se na začátek