Talentová zkouška – klavír, varhany, cembalo

Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na klavír

 • všechny stupnice durové a mollové kombinovaným způsobem v rozsahu 4 oktáv, všechny akordy – velké rozklady kvintakordu dur i moll s obraty kombinovaným způsobem v rozsahu 4 oktáv
 • tři etudy různého technického zaměření ze sbírek J. B. Cramer nebo C. Czerny op. 740
 • dvě dvojhlasé nebo tříhlasé invence J. S. Bacha
 • jedna rychlá věta z klasické sonáty (Haydn, Mozart, Beethoven)
 • jedna přednesová skladba romantická
 • jedna přednesová skladba moderní

Předpokladem je hra zpaměti


Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na varhany

Talentová zkouška se koná ze hry na klavír. Pro přijetí ke studiu hry na varhany do prvního ročníku se nepředpokládá znalost varhanní hry ani jiné odborné znalosti s ní související

U talentové zkoušky se vyžaduje znalost klavírní hry podle podmínek uvedených ve studijním zaměření hra na klavír

Dalším bodem je orientační zkouška z improvizace (např. harmonizace lidové písně)

Předpokladem je hra zpaměti.

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na cembalo

 • všechny stupnice a velké rozklady akordů dur a moll kombinovaně
 • dvě etudy různého technického zaměření – C. Czerny – op. 299 nebo 740 nebo J. B. Cramer-Büllow
 • jedna dvouhlasá nebo tříhlasá invence a sarabanda ze suity J. S. Bacha
 • 1 rychlá věta z klasické sonáty na klavír – J. A. Benda, J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven nebo sonáta D. Scarlattiho nebo A. Solera na cembalo
 • 1 přednesová skladba z období romantismu
 • 1 přednesová skladba z období 20. nebo 21. století

Podmínkou přijetí je hra zpaměti alespoň jedné etudy a jedné skladby mimo barokní období.

Uchazeč absolvuje celou zkoušku na klavír nebo část zkoušky na klavír a zvolenou část na cembalo.

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

Přesunout se na začátek