Talentová zkouška – dechové nástroje dřevěné

Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na zobcovou flétnu

 • V průběhu zkoušky předvede uchazeč hru na sopránovou a altovou zobcovou flétnu.
 • Uchazeč přednese jednu skladbu zpaměti.
 • Stupnice – durové a mollové do 4 # a 4 b (rozsah f1 – f3, rozsah po c4 je vítán, avšak není podmínkou).
 • Akordy – velký a malý rozklad tónického kvintakordu, dominantního a zmenšeného septakordu.
 • Stupnice a akordy uchazeč přednese na altovou zobcovou flétnu.

Repertoár:

1) Hra na sopránovou zobcovou flétnu:

Jacob van Eyck – „Wat zalmen op den Avond doen“ ze sbírky „Der Fluyten Lust-hof” (sólo). Rozsah: alespoň tři variace stupňující se technické úrovně.

2) Hra na altovou zobcovou flétnu:

Sonáta vrcholného baroka s doprovodem (např.: G. P. Telemann, G. F. Händel, J. Ch. Schickhardt, N. Chédeville aj.).

Dvě kontrastní věty.

3) Skladba napsaná po roce 1960 s užitím moderních technik na libovolný typ zobcové flétny (H. M. Linde, A. Dorwarth aj.).


Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na příčnou flétnu

 • Stupnice – durové a mollové do 4# a 4bé legato a staccato
 • Akordy – velký a malý rozklad tónického kvintakordu, dominantního a zmenšeného septakordu
 • Etudy – dvě etudy např. z prvního sešitu E. Kohlera op.33 nebo op.66 z Romantických etud apod.
 • Přednesová skladba podle vlastního výběru zpaměti


Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na hoboj

 • Zvládnutý rozsah nástroje hes-es3
 • Stupnice – durové a mollové do 4# a 4bé legato
 • Akordy – velký a malý rozklad tónického kvintakordu, dominantního a zmenšeného septakordu
 • Etudy – dvě cvičení ze škoky G. Hinkeho nebo dvě etudy ze 45 etud L. Wiedemanna
 • Přednesová skladba podle vlastního výběru zpaměti


Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na klarinet

 • Stupnice – všechny durové a mollové legato
 • Akordy – všechny tónické kvintakordy, dominantní a zmenšené septakordy, legato a staccato
 • Etudy – dvě etudy např.
  • A. Doležal: 24 snadných etud
  • M. Etlík: Klarinetové etudy
  • P. Jean: Etudy progresivní a melodické
 • Přednesová skladba podle vlastního výběru zpaměti


Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na saxofon

 • Stupnice – durové a mollové (harmonické a melodické) do 4# a 4b (legato a tenuto)
 • Akordy – příslušné ke stupnicím dur a moll do 4# a 4b: tonické    kvintakordy durové a mollové, dominantní a zmenšené septakordy (velký rozklad a obraty po čtyřech tónech legato) 
 • Etudy – 2-3 etudy rozdílného charakteru                                                      
 • Doporučené etudy:
 • G.Lacour: 50 études faciles et progressives vol.2
 • H.Klosé: 25 études de mécanisme,
 • P.M. Dubois: 24 études caprices
 • P.M. Dubois: 48 études faciles et progressives vol.2
 • Přednesová skladba (skladby) podle vlastního výběru s klavírním doprovodem- podmínkou je interpretace alespoň jedné skladby zpaměti
 • Uchazeč je povinen zahrát alespoň jednu etudu nebo přednesovou skladbu na altový saxofon
 • Přednesová skladba podle vlastního výběru zpaměti


Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na fagot

 • Stupnice – durové a mollové do 4# a 4bé legato
 • Akordy – rozložený tónický kvintakord, dominantní a zmenšený septakord v legatu
 • Etudy – dvě cvičení ze školy K. Pivoňky nebo J. Weisseborna
 • Přednesová skladba podle vlastního výběru zpaměti


Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

Přesunout se na začátek