Všeobecná hudební zkouška

Požadavky k talentové zkoušce v oborech 
Hudba, 82-44-P/01
Zpěv, 82-45-P/01

Neplatí pro obor Hudebně dramatické umění – pro HDU klikněte zde!

Všeobecná hudební zkouška

Smysl pro rytmus a hudební paměť – požaduje se dovednost uchazeče:

 • správně reprodukovat různé rytmické útvary
 • reprodukovat z listu předložená rytmická cvičení
 • určit metrum zahraného hudebního úryvku

Schopnost intonace, sluchové analýzy a hudební paměti – požaduje se dovednost uchazeče

 • správně reprodukovat a analyzovat předehrané tóny a intervaly (čisté, velké, malé)
 • reprodukce tónů předehraných na klavíru a jejich transpozice do hlasové polohy uchazeče
 • reprodukovat a sluchově analyzovat dvojzvuk, trojzvuk a interpretovat daný tón  znějícího dvojzvuku i trojzvuku
 • zazpívat zahraný melodický úryvek
 • zazpívat z listu jednoduchý melodický úryvek
 • rozpoznat podle notového zápisu chybu v hrané melodii 

Všeobecná hudební nauka – od uchazeče se požaduje

 • orientační znalost italského názvosloví z dynamiky, agogiky
 • orientační znalost stupnic

Všeobecná orientace v hudebním životě –  u uchazeče se prověří

 • zájem o hudební dění, znalosti stěžejních děl hudební literatury a velkých postav hudební kultury
 • informovanost o hudební současnosti – významné festivaly, koncertní události, hudební výročí
Přesunout se na začátek