Konzultace pro zájemce

Oddělení strunných nástrojů

Dny otevřených dveří na smyčcovém oddělení brněnské konzervatoře se konají vždy v termínech konání Smyčcových sobot.

Oddělení klávesových nástrojů

Dny otevřených dveří v oddělení klávesových nástrojů budou probíhat opět ve dnech Klavírních sobot .
S pedagogy varhan si lze domluvit individuální konzultace v úterý a středu.
Zveme všechny zájemce o konzultace, rady i možnost seznámit se s naší školou.

Informace o Klavírních sobotách najdete zde.

Oddělení akordeonu a kytary

Vidíme jako přinosnější a stalo se osvědčenou praxí, neomezovat se pouze na jeden den tzv. otevřených dveří, nýbrž nabízíme po dobu celého školního roku individuální konzultace. Zájemci o studium zaměření Hra na akordeon nebo Hra na kytaru mohou kontaktovat pedagogy na těchto telefonních číslech:

akordeon:

Miroslav Morys  731 145 874

Mária Zbořilová 724 884 642

kytara: 

Marie Hovorková 724 884 961

Petr Vít  607 534 731

Vladislav Bláha  605 251 284

Adam Trunečka 736 654 612

Oddělení bicích nástrojů a cimbálu

Oddělení bicích nástrojů a cimbálu nabízí konzultační hodiny v individuálně domluvených termínech. Na základě domluvy si můžete přijít prohlédnout učebny, podívat se na výuku i konzultovat repertoár k přijímacím zkouškám. 

Pokud máte o návštěvu našeho oddělení zájem nebo máte-li dotaz související se studiem hry na bicí nástroje a cimbál na Konzervatoři Brno, neváhejte se na nás obrátit. Konzultaci doporučujeme zejména zájemcům o přijímací zkoušky v tomto školním roce. Seznámení s prostředím, nástroji i zkoušejícími pedagogy bývá přínosem pro co nejlepší výkon u talentových zkoušek.

Těšíme na vás!

Kontakt:   ctibor.bartek@konzervator.eu , tel. 604 664 835

Oddělení dechových žesťových nástrojů

Kontakty pro konzultace jednotlivých oborů:
 

konzultace - lesní roh, učebna č. 16:

Jindřich Petráš, tel.  603 816 694

konzultace  - trubka, učebna č. 14:

Josef Cecava, tel. 777 650 462

konzultace  - trombon, učebna č. 15:

Ivo Navrátil, tel. 608 724 560

konzultace -  tuba, učebna č. 17:

Pavel Bureš, tel. 608 133 634

Oddělení dechových dřevěných nástrojů

Dny otevřených dveří ODDN proběhnou vždy v úterý, a to 17. 10. a 7. 11. 2023, v čase 12:30 - 16:00, s možností návštěvy semináře našeho oddělení, který se koná ve 12:45 v koncertním sále školy.

Konzultační hodiny budou  uskutečňovány ve dnech dechových sobot a domluvu konzultací mimo ně lze řešit telefonicky - telefonická spojení na jednotlivé vyučující jsou k dispozici na ředitelství i vrátnici školy.

Oddělení sólového zpěvu

Konzultační hodiny:

19.10. od 16 do 18 hodin (učebny č. 53 - 57)

22.11. od 16 do 18 hodin (učebny č. 53 - 57)

14.12. od 16 do 18 hodin (učebny č. 53 - 57)

Individuální konzultace možné po domluvě s vedoucím oddělení
Mgr. Petrem Julíčkem, tel. 777 196 731, mail: petr.julicek@konzervator.eu

 

Oddělení hudební teorie, skladby a dirigování

V případě zájmu o konzultace kontaktujte prosím vedoucí oddělení BcA. Martina Wiesnera - martin.wiesner@konzervator.eu

Hudebně dramatické oddělení

Konzultace Hudebně dramatického oddělení proběhnou ve dnech 20. 11. 2023 a 6. 12. 2023.
Od 16.00 hod. v sále HDO - všeobecné informace, po skončení budou následovat individuální konzultace. Na tyto individuální konzultace se nelze dopředu objednat.

MgA. Hana Kobzová
vedoucí oddělení HDO
hana.kobzova@konzervator.eu

Přesunout se na začátek