Konzultace pro zájemce

Oddělení strunných nástrojů

Dny otevřených dveří na smyčcovém oddělení brněnské konzervatoře se konají vždy v termínech konání Smyčcových sobot.

Oddělení klávesových nástrojů

Dny otevřených dveří v oddělení klávesových nástrojů budou probíhat opět ve dnech Klavírních sobot .
S pedagogy varhan si lze domluvit individuální konzultace v úterý a středu.
Zveme všechny zájemce o konzultace, rady i možnost seznámit se s naší školou.

Informace o Klavírních sobotách najdete zde.

Oddělení akordeonu a kytary

Vidíme jako přinosnější a stalo se osvědčenou praxí, neomezovat se pouze na jeden den tzv. otevřených dveří, nýbrž nabízíme po dobu celého školního roku 2018/19 individuální konzultace. Zájemci o studium zaměření Hra na akordeon nebo Hra na kytaru mohou kontaktovat pedagogy na těchto telefonních číslech:

akordeon:

Miroslav Morys  731 145 874

Mária Zbořilová 724 884 642

kytara: 

Marie Hovorková 724 884 961

Petr Vít  607 534 731

Vladislav Bláha  605 251 284

Oddělení bicích nástrojů a cimbálu

Oddělení bicích nástrojů a cimbálu nabízí konzultační hodiny v individuálně domluvených termínech. Na základě domluvy si můžete přijít prohlédnout učebny, podívat se na výuku i konzultovat repertoár k přijímacím zkouškám. 

Pokud máte o návštěvu našeho oddělení zájem nebo máte-li dotaz související se studiem hry na bicí nástroje a cimbál na Konzervatoři Brno, neváhejte se na nás obrátit. Konzultaci doporučujeme zejména zájemcům o přijímací zkoušky v tomto školním roce. Seznámení s prostředím, nástroji i zkoušejícími pedagogy bývá přínosem pro co nejlepší výkon u talentových zkoušek.

Těšíme na vás!

Kontakt:   ctibor.bartek@konzervator.eu , tel. 604 664 835

Oddělení dechových žesťových nástrojů

Kontakty pro konzultace jednotlivých oborů:
 

konzultace - lesní roh, učebna č. 16:

Jindřich Petráš, tel.  603 816 694

konzultace  - trubka, učebna č. 14:

Josef Cecava, tel. 777 650 462

konzultace  - trombon, učebna č. 15:

Ivo Navrátil, tel. 608 724 560

konzultace -  tuba, učebna č. 17:

Pavel Bureš, tel. 608 133 634

Oddělení dechových dřevěných nástrojů

Dny otevřených dveří ODDN proběhnou vždy v úterý, a to 16.10. a 13.11.2018,
v čase 12 - 16 hodin, s možností návštěvy semináře našeho oddělení, který se koná ve 12.45 h. 

Konzultační hodiny budou  uskutečňovány ve dnech dechových sobot a domluvu konzultací mimo ně lze řešit telefonicky - telefonická spojení na jednotlivé vyučující jsou k dispozici na ředitelství i vrátnici školy.

Oddělení sólového zpěvu

Konzultační hodiny: 
31.10. 2018  od 16.00 do 18.00 hod. /uč. č. 53 - 57/

  4.12. 2018  od 10.00 do 14.00 hod. /uč. č. 53 - 57/

Oddělení hudební teorie, skladby a dirigování

Domluva konzultací a informace o oborech poskytuje vedoucí oddělení Mgr. Lucie Lukášová, Ph.D.

Hudebně dramatické oddělení

Dny otevřených dveří a konzultace pro zájemce o studium se konají 

6. listopadu 2018 a 5. prosince 2018.

Zájemci o studium se mohou v těchto dnech dostavit do sálu HDO, kde budou od 15:00 do 16:00 hod.  informováni o podmínkách studia herectví, o kritériích, průběhu a přihlašování k talentovým zkouškám na tento obor.

Od 16:00 do 17:30 hod. budou probíhat konzultace zvoleného repertoáru uchazečů o herectví, případně je možné nahlédnou do výuky či prohlédnout si učebny.

Přesunout se na začátek