Talentová zkouška – dechové nástroje žesťové

Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na lesní roh

 • Stupnice – durové a mollové do 4# a 4bé
 • Akordy – tónické kvintakordy dur a moll do 4# a 4bé
 • Etudy – dvě etudy různého charakteru např. ze 2. nebo 3. dílu Wippericha, Nováka, Tvrdého, Kopprasche atd.
 • Přednesová skladba podle vlastního výběru zpaměti


Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na trubku

 • Stupnice – durové a mollové do 4# a 4bé
 • Akordy – tónické kvintakordy dur a moll do 4# a 4bé v celém rozsahu podle schopností uchazeče
 • Etudy – dvě etudy z 1. nebo 2. dílu Školy J. Koláře různého charakteru
 • Přednesová skladba podle vlastního výběru zpaměti


Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na trombon

 • Stupnice – durové a mollové do 4# a 4bé
 • Akordy – tónické kvintakordy dur a moll do 4# a 4bé
 • Etudy – dvě etudy různého charakteru ze školy J. Ušáka nebo V. Cornetta
 • Přednesová skladba podle vlastního výběru zpaměti
 • Zkoušku na studijní zaměření Hra na trombon lze vykonat i na baskřídlovku či baryton


Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na tubu

 • Stupnice – durové a mollové do 4# a 4bé
 • Akordy – tónické kvintakordy dur a moll do 4# a 4bé
 • Etudy – dvě etudy různého charakteru
 • Přednesová skladba podle vlastního výběru zpaměti


Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

Přesunout se na začátek