Odborová organizace

Odborová organizace působí na naší škole dlouhodobě. V minulosti se věnovala hlavně organizování nejrůznějších kulturních a společenských akcí. Pořádala poznávací zájezdy doma i v zahraničí, zajišťovala lístky na koncerty a divadelní představení. Tyto akce se týkaly pedagogických i nepedagogických pracovníků školy.

V současné době jsme museli z finančních důvodů mnohé aktivity omezit, těžiště naší práce se přesouvá na řešení pracovněprávních záležitostí.

Nezapomínáme však na jubilea současných i bývalých zaměstnanců a také pořádáme dvakrát do roka setkání zaměstnanců spojené s kulturní akcí a pohoštěním.

Odborová organizace Konzervatoře Brno má v současné době 60 členů, z toho 15 důchodců.

Sedmičlenný výbor pracuje ve složení :

Mgr. Miroslav Morys – předseda

Mgr. Šárka Pilátová

Mgr. Bedřiška Kovářová

Mgr. Jana Pešová

MgA. Marie Hovorková

Jana Kulhánková (v souč.době na mateřské dovolené)

Alena VahalíkováPoslední úprava této stránky – Pavel Bureš, 30. 7. 2019 12:54.

Přesunout se na začátek