Odborová organizace

Odborová organizace působí na naší škole dlouhodobě. V minulosti se věnovala hlavně organizování nejrůznějších kulturních a společenských akcí. Pořádala poznávací zájezdy doma i v zahraničí, zajišťovala lístky na koncerty a divadelní představení. Tyto akce se týkaly pedagogických i nepedagogických pracovníků školy.

V současné době jsme museli z finančních důvodů mnohé aktivity omezit, těžiště naší práce se přesouvá na řešení pracovněprávních záležitostí.

Nezapomínáme však na jubilea současných i bývalých zaměstnanců a také pořádáme dvakrát do roka setkání zaměstnanců spojené s kulturní akcí a pohoštěním.

Odborová organizace Konzervatoře Brno má v současné době 30 členů.

Pětičlenný výbor pracuje ve složení :

Mgr. Miroslav Morys – předseda

Mgr. Miroslav Kovář – místopředseda

Mgr. Petra Matyusová

Mgr. Štěpán Graffe

MgA. Marie Hovorková

Přesunout se na začátek