Třídní učitelé

Třídy jsou děleny standardně podle zaměření:

A = smyčce a harfa, B = klávesové nástroje, C = akordeon, bicí, cimbál, kytara, D = dechové nástroje,
E = herectví, F = dirigování a skladba, Z = zpěv

třída 1.ABEF

Fotografie zaměstnance

Mgr. Roman Šťastný

roman.stastny@konzervator.eu

třída 1.CDZ

Fotografie zaměstnance

Mgr. Lucie Lukášová Ph.D.

lucie.lukasova@konzervator.eu

třída 2.ABCE

Mgr. Petra Janásková

petra.janaskova@konzervator.eu

třída 2.DZ

Fotografie zaměstnance

MgA. Jarmila Šranková

jarmila.srankova@konzervator.eu

třída 3.ACE

Fotografie zaměstnance

Jarmila Ištvanová

jarmila.istvanova@konzervator.eu

třída 3.BDFZ

Fotografie zaměstnance

Mgr. Eva Macková

eva.mackova@konzervator.eu

třída 4.ABE

Fotografie zaměstnance

MgA. Kateřina Zezulová

katerina.zezulova@konzervator.eu

třída 4.CDFZ

Fotografie zaměstnance

Mgr. Jana Růžičková

jana.ruzickova@konzervator.eu

třída 5.ABE

Fotografie zaměstnance

PhDr. Věra Sedláková

vera.sedlakova@konzervator.eu

třída 5.CDZ

Fotografie zaměstnance

Mgr. Petra Matyusová

petra.matyusova@konzervator.eu

třída 6.ABC

Fotografie zaměstnance

Mgr. et Bc. Jana Nováková

jana.novakova@konzervator.eu

třída 6.DEZ

Fotografie zaměstnance

Mgr. Monika Šťastná

monika.stastna@konzervator.eu


Poslední úprava této stránky – Pavel Bureš, 27. 8. 2019 13:30.

Přesunout se na začátek