Oddělení dřevěných dechových nástrojů
pedagogové

Mgr. Petra Matyusová

Fotografie zaměstnance
MgA. Petra Řiháková - absolventka brněnské konzervatoře a JAMU. V letech 1989-1990 členka Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. Od roku 2001 učí na brněnské konzervatoři a příležitostně účinkuje nejen sólově, ale i v různých komorních tělesech a orchestrech.

Předměty, které na naší škole vyučuje: Hlavní obor - příčná flétna

ročníkový učitel

(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Fotografie zaměstnance
Přesunout se na začátek