Kurzy DVPP – dřevěné dechové nástroje

Vážení účastníci dechových sobot,
čtěte prosím pozorně následující informace:
Pro vstup do budovy konzervatoře na Dechovou dřevěnou sobotu 11. 12. 2021 budou muset všechny osoby starší 12 let prokázat tzv. OTN:

·         buď negativní PCR test starý nejvýše 72 hodin, 

·         nebo negativní antigenní test starý nejvýše 24 hodin (může být potvrzení ZUŠ o testu),

·         nebo negativní výsledek samotestu absolvovaného na místě (testy neposkytujeme), 

·         nebo potvrzení o prodělání covid-19 před ne více než 180 dny

·         nebo certifikát o ukončené vakcinaci 

V budově je povinný nasazený respirátor.

V sále konání přednášek se snažte udržet co největší rozestupy.

Z důvodu konání klavírní soutěže se budou všechny přednášky 11.12.2021 konat mimořádně v divadelním sále (učebna 25, první patro, doleva).


Dále je potřeba učinit změnu programu kvůli nemoci paní MgA. Martiny Podsedník Olivové.

Dojde k prohození přednášek s paní MgA. Janou Jarkovskou, Ph.D., a sice takto:

11.12. 2021: MgA. Jana Jarkovská, PhD.: Dech jako flétnistův smyčec

22.1.2022: MgA. Martina Podsedník Olivová: Jak přistupovat k nutnosti výuky více dechových nástrojů v malých ZUŠ

Těšíme se na setkání s vámi!

Za dechové soboty srdečně zdraví,
MgA. Hana Hána

Dechové soboty 2021/2022

Vzdělávací program pro rok 2021/2022 byl akreditován pod čj. 14570/2021-2-493.

Předpokládané termíny konání cyklu přednášek a seminářů v prezenční formě jsou v roce 2021: 2. října, 6. listopadu, 11.prosince a v roce 2022: 22. ledna, 26. února a 2. dubna.

Nová přihláška ke stáhnutí je zde. Již zaslané přihlášky jsou platné. Pozor organizační změna v pořadí a časech zahájení přednášek. Rozvržení zde a v přihlášce uvedené je platné od 22.9.2021

Dechové soboty 2020/2021

Osvědčení o absolvování byly úspěšným účastníkům zaslány počátkem září.

Vzdělávací program pro rok 2020/2021 je akreditován pod číslem jednacím MŠMT 21717/2020-2-526. Celý již byl realizován distanční formou, živé přenosy byly uskutečněny 23. ledna, 13. března, 17. dubna a 29. května 2021.

Po živém natáčení byl další přístup k výukovým videím, testům a diskuzi zajištěn přes systém Microsoft Teams v týmu Dreva.2021, videa na kartách Dreva2021.1, 2, 3 a 4 v kanálu General/Všeobecné. Přístup do systému byl možný do poloviny června roku 2021, pak byl z licenčních důvodů ukončen.

Přesunout se na začátek