Kurzy DVPP – dřevěné dechové nástroje

AKTUÁLNĚ – ČTĚTE:

KLARINET A SAXOFON – VÝMĚNA LEKTORŮ!

Vážení účastníci klarinetového kurzu,
dojde k výměně termínů přednášek pana Arnera a pana Macha z důvodu velkého úspěchu pana Arnera, který se dostal do finále Zlatého Ámose a termín přednášky na DVPP s účastí na finále se mu takto zkřížil.

Děkujeme panu Machovi za briskní reakci a ochotu si termín s panem Arnerem prohodit, stejně tak paní Mileně Svobodové za rychlou komunikaci s oběma lektory!

Prosíme Vás také o možnost poskytnutí klarinetových žáků – modelů pro workshop pana Macha.

V případě, že byste měli možnost na termín 25. 3. 2023 žáky – modely přivést, spojte se, prosím s paní Milenou Svobodovou e-mailem pro domluvu předem: milena.svobodova@konzervator.eu

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání,

Srdečně zdraví,
MgA. Hana Hána

PŘÍČNÁ FLÉTNA 25. 3. – hledáme dětské modely

Vážení účastníci dechových sobot,
pro besedu s prof. Václavem Kuntem na téma “Interpretace skladeb pro ZUŠ aneb jak hrát melodii a legáto” hledáme dětské flétnové modely.

Přihlášky se jménem žáka a vybranou skladbou, (ideálně která obsahuje v melodii legáto) a s oscanovanými notami prosím zasílejte na hana.hana@konzervator.eu.

Se srdečným pozdravem,

MgA. Hana Hána

ZOBCOVÁ FLÉTNA – nástroje s sebou

Vážení účastníci kurzu zobcových fléten, byla jsem dnes paní Mgr. Roubalovou požádána, abyste si s sebou 25. 2. 2023 na přednášku přinesli své zobcové flétny.

Tento požadavek bývá ze strany lektorů velmi častý, a tak jej můžeme považovat od příštího kurzu za trvale platný, čili si prosím své nástroje již vždy noste s sebou. 

Děkuji, s pozdravem,

MgA. Hana Hána

POZOR ZMĚNA – HOBOJ!

Došlo k prohození termínů hobojových přednášek
Z pracovních důvodů jsme nuceni data přednášek dvou lektorů hobojů takto:
25. 2. 2023 MgA. Barbora Šteflová, Ph.D.
29. 4. 2023 MgA. Vladislav Borovka

Témata si oba lektoři ponechají ta svoje původní. 
Oba lektoři děkují za pochopení.

Nový systém přihlášek na konzultace se žákem

Na individuální konzultace je možné se přihlásit pouze přes e-mail hana.hana@konzervator.eu.

V přihlášce je třeba upřesnit, ke kterému garantovi byste se rádi přihlásili. Dále bude konzultace zaevidována a Váš e-mail přesměrován přímo na Vámi vybraného garanta, který se Vám ozve zpět a domluvíte se spolu na konkrétním čase konání a na délce trvání konzultace.

Nově je možné se v rámci jedné dechové soboty účastnit v ceně kurzu (či po zaplacení jednoho přednáškového dne) buď 30 nebo 60 minut u jednoho garanta, přičemž 30 minut je minimum a 60 minut je maximum délky trvání konzultace na jednoho účastníka.


Milí kolegové, milé kolegyně,
dovolte, abychom vás co nejsrdečněji pozvali na další ročník konání akreditovaných (č.j. 13025/2022-2-512) vzdělávacích kurzů DVPP, oblíbených Dechových sobot na Konzervatoři Brno. V posledních měsících jsme pilně pracovali na shánění 24 kvalitních lektorů a jejich neméně zajímavých dvouhodinových přednášek, besed či workshopů. 

V příštím roce dojde ke změně, a sice, že soboty budou probíhat ve čtyřech samostatných vzdělávacích programech:

 1. Zobcová flétna
 2. Příčná flétna
 3. Klarinet a saxofon
 4. Hoboj a fagot

Každý program se skládá ze dvouhodinové přednášky / besedy / workshopu a také tradičně z dvouhodinového výukového semináře s vyučujícími jednotlivých nástrojů. Celková hodinová dotace každého vzdělávacího programu rozdělená do 6 dní je 24 vyučovacích hodin.

Všechny 4 programy probíhají ve stejných termínech, takže se samozřejmě (jako bonus) můžete účastnit všech přednášek nabízených v ostatních programech, osvědčení ovšem získáte pouze za kurz, který si zaplatíte.

Stále funguje možnost proplacení kurzu zaměstnavatelem, potřebujete-li osvědčení za více kurzů, je třeba uhradit částku za všechny vybrané kurzy a ve všech dodržovat pravidla o docházce.

Ve zvoleném kurzu je potřeba dodržet docházku (což je 6x dvou hodinová přednáška a možnost praktické výuky s garanty jednotlivých nástrojů), přičemž k získání osvědčení o účasti na kurzu je povolena pouze jedna absence a dále je potřeba úspěšně vykonat závěrečný test.

Velmi se těšíme na opětovná společná setkávání s vámi, na radost z hudby i z výuky dětí a na spousty milých zážitků s perfektními lektory!

MgA. Hana Hána
odborný garant
email: hana.hana@konzervator.eu

Termíny dechových sobot 2022/23:
12.11.2022, 3.12.2022, 21.1.2023, 25.2.2023, 25.3.2023, 29.4.2023

Program dechových sobot najdete níže na této stránce.

Cena jednoho vzdělávacího celého programu je 4900,-Kč.
Cena jednotlivé soboty je 1100,-Kč.

Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu bude vydáno pouze účastníkům, kteří se přihlásili na celý cyklus vzdělávacího programu. Počítáme s určitou tolerancí v docházce.
Pokud si objednáte pouze některé ze sobot, cena se počítá jako za jednotlivé soboty a vydáváme pouze potvrzení o účasti!

PŘIHLÁŠKY

PROGRAM DECHOVÝCH SOBOT 2022/23

12. 11. 2022
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  Mgr. Lukáš Vytlačil: Flétnisté na dvoře Ludvíka XVI. a jejich hudba
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.: Základy péče duševního zdraví hudebníka
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  MgA. Milena Svobodová: Klarinet a komorní hudba
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  MgA. Pavel Zatlo
  ukal: Co všechno je dobré mít – nutná výbava učitele
3. 12. 2022
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.: Flautoškola
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  Clara Novakova: Interpretace skladeb Jana Nováka
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  MgA. Antonín Mühlhansel: Aspekty střídání klarinetu a saxofonu
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  MgA. Barbora Trnčíková: Příprava na umělecké vystoupení
21. 1. 2023
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  Bc. Lenka Molčányiová: Jazzová improvizace na zobcovou flétnu: Základy a praktická cvičení
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  František Venclů, DiS.: Nákup, prodej, údržba a drobný servis u příčných fléten
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  MgA. Karel Dohnal, PhD.: Tréma
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  doc. MgA. Roman Novozámský: Dlouhodobá problematika výuky fagotu na ZUŠ
25. 2. 2023
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  Mgr. Michaela Roubalová: Frázování tanečních vět v barokních sonátách s odkazem na tance v barokní suitě
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  MgA. Oto Reiprich: Komorní hra v praxi
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  MgA. Tomáš Kraus: Experimenty versus klasika: Český klarinetový repertoár od roku 1945 dodnes
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  MgA. Barbora Šteflová, PhD.: Teorie interpretace: Výrazové prostředky při hře na hoboj
25. 3. 2023
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  Richard Šeda, DiS.: Umění diminuce
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  prof. MgA. Václav Kunt: Interpretace skladeb pro ZUŠ aneb jak hrát melodii a legato
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  MgA. Jan Mach: Trendy v postavení nátisku, nasazení a základy hry na klarinet
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  MA. et MA. Ondřej Šindelář, DiS.: Barokní a klasicistní fagot – podobní nebo rozdílní?
29. 4. 2023
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  Petr Číp: Výroba zobcových fléten a péče o nástroj
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  Jiří Novák: Začátky jazzové hry a improvizace
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  Mgr. Milan Arner: Zahraniční klarinetové školy a vybraná instruktivní literatura pro žáky nižších ročníků ZUŠ
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  MgA. Vladislav Borovka: Dveře k hoboji dokořán
Přesunout se na začátek