Kurzy DVPP – dřevěné dechové nástroje

AKTUÁLNĚ – ČTĚTE:

POZOR ZMĚNA – HOBOJ!

Došlo k prohození termínů hobojových přednášek
Z pracovních důvodů jsme nuceni data přednášek dvou lektorů hobojů takto:
25. 2. 2022 MgA. Barbora Šteflová, Ph.D.
29. 4. 2022 MgA. Vladislav Borovka

Témata si oba lektoři ponechají ta svoje původní. 
Oba lektoři děkují za pochopení.

Nový systém přihlášek na konzultace se žákem

Na individuální konzultace je možné se přihlásit pouze přes e-mail hana.hana@konzervator.eu.

V přihlášce je třeba upřesnit, ke kterému garantovi byste se rádi přihlásili. Dále bude konzultace zaevidována a Váš e-mail přesměrován přímo na Vámi vybraného garanta, který se Vám ozve zpět a domluvíte se spolu na konkrétním čase konání a na délce trvání konzultace.

Nově je možné se v rámci jedné dechové soboty účastnit v ceně kurzu (či po zaplacení jednoho přednáškového dne) buď 30 nebo 60 minut u jednoho garanta, přičemž 30 minut je minimum a 60 minut je maximum délky trvání konzultace na jednoho účastníka.

Zpráva od lektora Mgr. Jana Kvapila. Ph.D. pro kurz ZOBCOVÉ FLÉTNY na sobotu 3.12. 2022

Flétny a Flautoškoly s sebou! (Určitý menší počet bude na místě k zapůjčení)

Dětské modely vítány – v případě zájmu laskavě kontaktujte minimálně 3 týdny předem lektora (kvapil@mybox.cz). 

Děkuji, pěkně zdravím, těším se,
Jan Kvapil

Hledáme talentované modely pro přednášku příčné flétny 3.12. 2022 – prof. Clara Novak 

Paní profesorka Novak bude učit interpretaci děl svého otce, skladatele Jana Nováka, a to konkrétně Sonatinu a Choreae Vernales. Klavírní spolupráci zajistí Mgr. Miriam Zuziaková.

Workshop bude koncipován formou masterclass, k dispozici je v těchto obou dílech dohromady šest vět, modely se tedy mohou střídat postupně po jednotlivých větách skladeb.

Pokud byste měli zájem přivézt na tento workshop svého šikovného žáka, který má některou z těchto vět dobře připravenou, ozvěte se prosím s návrhem na mail: hana.hana@konzervator.eu, kde se domluvíme na podrobnostech.

Pro předpokládaný vysoký zájem vytvoříme předem pořadník, podle kterého se masterclass uskuteční.

Obě skladby pro vás nakopírujeme, abyste měli materiály k dispozici a mohli si do nich vpisovat poznámky dle výkladu Clary Novak.

Srdečně zdraví
MgA. Hana Hána
garantka kurzů DVPP


Milí kolegové, milé kolegyně,
dovolte, abychom vás co nejsrdečněji pozvali na další ročník konání akreditovaných (č.j. 13025/2022-2-512) vzdělávacích kurzů DVPP, oblíbených Dechových sobot na Konzervatoři Brno. V posledních měsících jsme pilně pracovali na shánění 24 kvalitních lektorů a jejich neméně zajímavých dvouhodinových přednášek, besed či workshopů. 

V příštím roce dojde ke změně, a sice, že soboty budou probíhat ve čtyřech samostatných vzdělávacích programech:

 1. Zobcová flétna
 2. Příčná flétna
 3. Klarinet a saxofon
 4. Hoboj a fagot

Každý program se skládá ze dvouhodinové přednášky / besedy / workshopu a také tradičně z dvouhodinového výukového semináře s vyučujícími jednotlivých nástrojů. Celková hodinová dotace každého vzdělávacího programu rozdělená do 6 dní je 24 vyučovacích hodin.

Všechny 4 programy probíhají ve stejných termínech, takže se samozřejmě (jako bonus) můžete účastnit všech přednášek nabízených v ostatních programech, osvědčení ovšem získáte pouze za kurz, který si zaplatíte.

Stále funguje možnost proplacení kurzu zaměstnavatelem, potřebujete-li osvědčení za více kurzů, je třeba uhradit částku za všechny vybrané kurzy a ve všech dodržovat pravidla o docházce.

Ve zvoleném kurzu je potřeba dodržet docházku (což je 6x dvou hodinová přednáška a možnost praktické výuky s garanty jednotlivých nástrojů), přičemž k získání osvědčení o účasti na kurzu je povolena pouze jedna absence a dále je potřeba úspěšně vykonat závěrečný test.

Velmi se těšíme na opětovná společná setkávání s vámi, na radost z hudby i z výuky dětí a na spousty milých zážitků s perfektními lektory!

MgA. Hana Hána
odborný garant
email: hana.hana@konzervator.eu

Termíny dechových sobot 2022/23:
12.11.2022, 3.12.2022, 21.1.2023, 25.2.2023, 25.3.2023, 29.4.2023

Program dechových sobot najdete níže na této stránce.

Cena jednoho vzdělávacího celého programu je 4900,-Kč.
Cena jednotlivé soboty je 1100,-Kč.

Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu bude vydáno pouze účastníkům, kteří se přihlásili na celý cyklus vzdělávacího programu. Počítáme s určitou tolerancí v docházce.
Pokud si objednáte pouze některé ze sobot, cena se počítá jako za jednotlivé soboty a vydáváme pouze potvrzení o účasti!

PŘIHLÁŠKY

PROGRAM DECHOVÝCH SOBOT 2022/23

12. 11. 2022
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  Mgr. Lukáš Vytlačil: Flétnisté na dvoře Ludvíka XVI. a jejich hudba
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.: Základy péče duševního zdraví hudebníka
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  MgA. Milena Svobodová: Klarinet a komorní hudba
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  MgA. Pavel Zatlo
  ukal: Co všechno je dobré mít – nutná výbava učitele
3. 12. 2022
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.: Flautoškola
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  Clara Novakova: Interpretace skladeb Jana Nováka
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  MgA. Antonín Mühlhansel: Aspekty střídání klarinetu a saxofonu
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  MgA. Barbora Trnčíková: Příprava na umělecké vystoupení
21. 1. 2023
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  Bc. Lenka Molčányiová: Jazzová improvizace na zobcovou flétnu: Základy a praktická cvičení
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  František Venclů, DiS.: Nákup, prodej, údržba a drobný servis u příčných fléten
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  MgA. Karel Dohnal, PhD.: Tréma
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  doc. MgA. Roman Novozámský: Dlouhodobá problematika výuky fagotu na ZUŠ
25. 2. 2023
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  Mgr. Michaela Roubalová: Frázování tanečních vět v barokních sonátách s odkazem na tance v barokní suitě
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  MgA. Oto Reiprich: Komorní hra v praxi
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  MgA. Tomáš Kraus: Experimenty versus klasika: Český klarinetový repertoár od roku 1945 dodnes
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  MgA. Barbora Šteflová, PhD.: Teorie interpretace: Výrazové prostředky při hře na hoboj
25. 3. 2023
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  Richard Šeda, DiS.: Umění diminuce
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  prof. MgA. Václav Kunt: Interpretace skladeb pro ZUŠ aneb jak hrát melodii a legato
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  Mgr. Milan Arner: Zahraniční klarinetové školy a vybraná instruktivní literatura pro žáky nižších ročníků ZUŠ
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  MA. et MA. Ondřej Šindelář, DiS.: Barokní a klasicistní fagot – podobní nebo rozdílní?
29. 4. 2023
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  Petr Číp: Výroba zobcových fléten a péče o nástroj
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  Jiří Novák: Začátky jazzové hry a improvizace
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  MgA. Jan Mach: Trendy v postavení nátisku, nasazení a základy hry na klarinet
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  MgA. Vladislav Borovka: Dveře k hoboji dokořán
Přesunout se na začátek