Kurzy DVPP – dřevěné dechové nástroje

Milí kolegové, milé kolegyně,
dovolte, abychom vás co nejsrdečněji pozvali na další ročník konání vzdělávacích kurzů DVPP, oblíbených Dechových sobot na Konzervatoři Brno. V posledních měsících jsme pilně pracovali na shánění 24 kvalitních lektorů a jejich neméně zajímavých dvouhodinových přednášek, besed či workshopů. 

V příštím roce dojde ke změně, a sice, že soboty budou probíhat ve čtyřech samostatných vzdělávacích programech:

 1. Zobcová flétna
 2. Příčná flétna
 3. Klarinet a saxofon
 4. Hoboj a fagot

Každý program se skládá ze dvouhodinové přednášky / besedy / workshopu a také tradičně z výukového semináře s vyučujícími jednotlivých nástrojů.

Všechny 4 programy probíhají ve stejných termínech, takže se samozřejmě (jako bonus) můžete účastnit všech přednášek nabízených v ostatních programech, osvědčení ovšem získáte pouze za kurz, který si zaplatíte.

Stále funguje možnost proplacení kurzu zaměstnavatelem, potřebujete-li osvědčení za více kurzů, je třeba uhradit částku za všechny vybrané kurzy a ve všech dodržovat pravidla o docházce.

Ve zvoleném kurzu je potřeba dodržet docházku (což je 6x dvou hodinová přednáška a možnost praktické výuky s garanty jednotlivých nástrojů), přičemž k získání osvědčení o účasti na kurzu je povolena pouze jedna absence a dále je potřeba úspěšně vykonat závěrečný test.

Programy jsou předloženy ke schválení akreditační komisi MŠMT – termín zasedání komise 24. 6. 2022.

Velmi se těšíme na opětovná společná setkávání s vámi, na radost z hudby i z výuky dětí a na spousty milých zážitků s perfektními lektory!

MgA. Hana Hána
odborný garant
email: hana.hana@konzervator.eu

Termíny dechových sobot 2022/23:
12.11.2022, 3.12.2022, 21.1.2023, 25.2.2023, 25.3.2023, 29.4.2023

Program dechových sobot najdete níže na této stránce.

Cena jednoho vzdělávacího celého programu je 4900,-Kč.
Cena jednotlivé soboty je 1100,-Kč.

PŘIHLÁŠKY

PROGRAM DECHOVÝCH SOBOT 2022/23

12. 11. 2022
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  Mgr. Lukáš Vytlačil: Flétnisté na dvoře Ludvíka XVI. a jejich hudba
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.: Základy péče duševního zdraví hudebníka
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  MgA. Milena Svobodová: Klarinet a komorní hudba
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  MgA. Pavel Zatlo
  ukal: Co všechno je dobré mít – nutná výbava učitele
3. 12. 2022
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.: Flautoškola
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  Clara Novakova: Interpretace skladeb Jana Nováka
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  MgA. Antonín Mühlhansel: Aspekty střídání klarinetu a saxofonu
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  MgA. Barbora Trnčíková: Příprava na umělecké vystoupení
21. 1. 2023
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  Bc. Lenka Molčányiová: Jazzová improvizace na zobcovou flétnu: Základy a praktická cvičení
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  František Venclů, DiS.: Nákup, prodej, údržba a drobný servis u příčných fléten
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  MgA. Karel Dohnal, PhD.: Tréma
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  doc. MgA. Roman Novozámský: Dlouhodobá problematika výuky fagotu na ZUŠ
25. 2. 2023
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  Mgr. Michaela Roubalová: Frázování tanečních vět v barokních sonátách s odkazem na tance v barokní suitě
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  MgA. Oto Reiprich: Komorní hra v praxi
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  MgA. Tomáš Kraus: Experimenty versus klasika: Český klarinetový repertoár od roku 1945 dodnes
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  MgA. Vladislav Borovka: Dveře k hoboji dokořán
25. 3. 2023
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  Richard Šeda, DiS.: Umění diminuce
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  prof. MgA. Václav Kunt: Interpretace skladeb pro ZUŠ aneb jak hrát melodii a legato
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  Mgr. Milan Arner: Zahraniční klarinetové školy a vybraná instruktivní literatura pro žáky nižších ročníků ZUŠ
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  MA. et MA. Ondřej Šindelář, DiS.: Barokní a klasicistní fagot – podobní nebo rozdílní?
29. 4. 2023
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  Petr Číp: Výroba zobcových fléten a péče o nástroj
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  Jiří Novák: Začátky jazzové hry a improvizace
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  MgA. Jan Mach: Trendy v postavení nátisku, nasazení a základy hry na klarinet
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  MgA. Barbora Šteflová, PhD.: Teorie interpretace: Výrazové prostředky při hře na hoboj

LETÁK V PDF KE STAŽENÍ

Přesunout se na začátek