Kurzy DVPP – dřevěné dechové nástroje

Dechové soboty 2023/24

Aktuality – čtěte

Vážení účastníci kurzu příčných fléten, 
14. října nás čeká milá návštěva řecké flétnistky, skladatelky, ředitelky a majitelky konzervatoře v Athénách, Sofie Mavrogenidou
.
Pro svůj workshop vám posílá k výběru několik vlastních krásných skladeb inspirovaných středomořím vhodných pro žáky na ZUŠ.

Na tomto odkazu je možné si stáhnout noty i nahrávku, aby se vaši žáci mohli předem připravit a workshop si náležitě užít:
https://drive.google.com/drive/folders/1JvfvxZtIqukAeWQqJzeaDs8g5JT3T6Fc?usp=sharing

Pro přihlášení svých žáků na tuto jedinečnou mini-masterclass mě prosím kontaktujte se jménem žáka a s uvedením vašeho výběru skladby na e-mail: hana.hana@konzervator.eu

Těšíme se na setkání!

MgA. Hana Hána
garantka kurzů DVPP

Tyto vzdělávací programy byly podány k akreditaci (komise 23. 6. 2023), ale vzhledem k novele zákona o pedagogických pracovnících která platí od 1. 9. 2023 a která ruší akreditace průběžných programů DVPP, MŠMT naši žádost o akreditaci 14. 9. .2023 zastavilo – USNESENÍ O ZASTAVENÍ ZDE .
Níže citujeme z webu MŠMT, celý text najdete na: https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/predpokladane-zmeny-v-akreditacich-vzdelavacich-programu-v.
„Novela zákona přinese zúžení rozsahu akreditací vzdělávacích programů systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to tím způsobem, že nadále nebudou akreditovány vzdělávací programy k prohlubování odborné kvalifikace (tzv. průběžné vzdělávání).
Nic se nemění na tom, že pedagogičtí pracovníci jsou i nadále povinni si obnovovat, udržovat a doplňovat kvalifikaci. Tyto prohlubující či průběžné vzdělávací programy tak budou i nadále součástí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a zůstanou důležitou složkou jejich profesního rozvoje.
Zároveň již není akreditace vzdělávacích programů prohlubujícího vzdělávání podmínkou pro čerpání finančních prostředků z dotačních programů, zejména z tzv. šablon Operačního programu Jan Amos Komenský nebo výzev v rámci Národního plánu obnovy.


Informace o programech DVPP

Milí kolegové, milé kolegyně,
dovolte, abychom vás co nejsrdečněji pozvali na další ročník konání vzdělávacích kurzů DVPP, oblíbených Dechových sobot na Konzervatoři Brno. V posledních měsících jsme pilně pracovali na shánění 24 kvalitních lektorů a jejich neméně zajímavých dvouhodinových přednášek, besed či workshopů. 

V příštím roce budou kurzy probíhat opět ve čtyřech samostatných vzdělávacích programech:

 1. Zobcová flétna
 2. Příčná flétna
 3. Klarinet a saxofon
 4. Hoboj a fagot

Každý program se skládá ze dvouhodinové přednášky / besedy / workshopu a také tradičně z dvouhodinového výukového semináře s vyučujícími jednotlivých nástrojů. Celková hodinová dotace každého vzdělávacího programu rozdělená do 6 dní je 24 vyučovacích hodin.

Ve zvoleném kurzu je pak potřeba dodržet docházku (což je 6 x dvou hodinová přednáška a možnost praktické výuky s garanty jednotlivých nástrojů), přičemž k získání osvědčení o účasti na kurzu jsou povoleny dvě absence a dále je potřeba úspěšné vykonání závěrečného testu.

Jako bonus se samozřejmě můžete účastnit všech ostatních nabízených přednášek, ovšem osvědčení získáte pouze za kurz, který si zaplatíte.

Stále funguje možnost proplacení kurzu zaměstnavatelem, potřebujete-li osvědčení za více kurzů, je třeba uhradit částku za všechny vybrané kurzy a ve všech dodržovat pravidla o docházce.

Pokud si neobjednáte celý cyklus, vydáváme potvrzení o účasti na jednotlivé sobotě pro šablony.

Velmi se těšíme na opětovná společná setkávání s vámi, na radost z hudby i z výuky dětí a na spousty milých zážitků s perfektními lektory!

MgA. Hana Hána
odborný garant
email: hana.hana@konzervator.eu

Termíny dechových sobot 2023/24:
14. 10. 2023, 9. 12. 2023, 20. 1. 2024, 24. 2. 2024, 23. 3. 2024, 18. 5. 2024

Program dechových sobot a přihlášky najdete níže na této stránce.

Cena jednoho celého vzdělávacího programu je 5000,-Kč.
Cena jednotlivé soboty je 1300,-Kč.PŘIHLÁŠKY

PROGRAM DECHOVÝCH SOBOT 2023/24

14. 10. 2023
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  MgA. Martina Komínková: Cvičte na nástroj s úsměvem 
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  Sofia Mavrogenidou: Interpretace skladeb a hudby Středozemního moře
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  Vít Rokyta: Groove, off-beat, konnakol a koordinace jako prostředky ke svobodné improvizaci v moderní hudbě
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  doc. Mgr. Roman Novozámský: Harmonie dechu, nátisku, strojku a nástroje jako předpoklad komfortní hry
9. 12. 2023
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  Mgr. Jakub Kydlíček, Ph.D.: Repertoár středověku – pokus o návod
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  Mgr. et. Bc. Valérie Maxová: Základy péče duševního zdraví hudebníka
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  Miroslav Tengler: Soutěže ve hře na dechové nástroje v systému soutěží ZUŠ
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  doc. MgA. Jan Adamus: Můj život s hobojem
20. 1. 2024
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  MgA. Anežka Waclawik: Zobcová flétna včera, dnes a zítra
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  BcA. Jan Stránský: Neurocentrický přístup k tělu
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  MgA. Lucie Dittrichová: Inspirace pro  výuku mladých saxofonistů a klarinetistů pro výuku v ZUŠ 
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  MgA. Petr Sedlák: Komorní hudba se zaměřením na fagot, její bohatství a důležitost
24. 2. 2024
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  BcA. Karel Odehnal: Aspekt pohybu a jeho zapojení do  výuky hry na zobcovou flétnu 
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  MgA. Anežka Šejnohová: Baroko je plné příběhů
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  MgA. Antonín Mühlhansel: John Harle – metoda hry na saxofon
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  Mgr. Kateřina Jagla: Sebevědomí hudebníků – jde to i bez trémy?
23. 3. 2024
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  Ing. Jitka Konečná PGDip., PhD.: Práce s  looperem pro  hráče na zobcové flétny
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  Mgr. art. Helena Neumannová: Využití tělesných rezonancí pro  tvorbu osobitého tónu na dechových nástrojích 
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  František Venclů: Drobné opravy a údržba klarinetu a představení opravářské sady s audiopodklady
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  MgA. Michael Verner: Fagot na rozcestí 
18. 5. 2024
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  Mgr.art. Štefan Tokár: Zvuky zobcové flétny 
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  Mgr. Petra Matyusová: Inspirace pro výuku příčné flétny od začátečníků až po absolventy, řešení nejběžnějších metodických problémů  
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  doc. Mgr. Vít Spilka: Vlastnosti a úprava klarinetového plátku
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  Mgr. Jiří Křenek: Začátky hry na hoboj
Přesunout se na začátek