Kurzy DVPP – dřevěné dechové nástroje

Dechové soboty 2023/24

AKTUALITY – čtěte!

Vážení účastníci dechové soboty, 
těším se na společný workshop zaměřený na trému. Chtěla bych vás tímto poprosit, abyste si s sebou vzali i nástroj. Není to podmínkou (pokud budete nosit ten den hodně dalších věcí a budou vám chybět ruce, nemusíte se strhat 😊🙏) a pro hobojisty je možné vzít aspoň flétnu.

Díky,
Kateřina Jagla


Hoboj a fagot – změna termínů

Milí účastníci kurzu hoboj a fagot,
došlo k prohození termínů u těchto lektorů, a to následovně:

20. 1. 2024 – Michael Verner
23. 3. 2024 – Petr Sedlák

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání!

Příčná flétna – změna termínů

Milí účastnící kurzu příčných fléten,
po dohodě mezi lektorkami došlo k prohození termínů přednášek následovně:

Mgr. Petra Matyusová: 24. 2. 2024
MgA. Anežka Šejnohová: 18. 5. 2024

Harmonogram je aktualizován.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání!

MgA. Hana Hána
garantka kurzů DVPP


Informace o programech DVPP

Milí kolegové, milé kolegyně,
dovolte, abychom vás co nejsrdečněji pozvali na další ročník konání vzdělávacích kurzů DVPP, oblíbených Dechových sobot na Konzervatoři Brno. V posledních měsících jsme pilně pracovali na shánění 24 kvalitních lektorů a jejich neméně zajímavých dvouhodinových přednášek, besed či workshopů. 

V příštím roce budou kurzy probíhat opět ve čtyřech samostatných vzdělávacích programech:

 1. Zobcová flétna
 2. Příčná flétna
 3. Klarinet a saxofon
 4. Hoboj a fagot

Každý program se skládá ze dvouhodinové přednášky / besedy / workshopu a také tradičně z dvouhodinového výukového semináře s vyučujícími jednotlivých nástrojů. Celková hodinová dotace každého vzdělávacího programu rozdělená do 6 dní je 24 vyučovacích hodin.

Ve zvoleném kurzu je pak potřeba dodržet docházku (což je 6 x dvou hodinová přednáška a možnost praktické výuky s garanty jednotlivých nástrojů), přičemž k získání osvědčení o účasti na kurzu jsou povoleny dvě absence a dále je potřeba úspěšné vykonání závěrečného testu.

Jako bonus se samozřejmě můžete účastnit všech ostatních nabízených přednášek, ovšem osvědčení získáte pouze za kurz, který si zaplatíte.

Stále funguje možnost proplacení kurzu zaměstnavatelem, potřebujete-li osvědčení za více kurzů, je třeba uhradit částku za všechny vybrané kurzy a ve všech dodržovat pravidla o docházce.

Pokud si neobjednáte celý cyklus, vydáváme potvrzení o účasti na jednotlivé sobotě pro šablony.

Velmi se těšíme na opětovná společná setkávání s vámi, na radost z hudby i z výuky dětí a na spousty milých zážitků s perfektními lektory!

MgA. Hana Hána
odborný garant
email: hana.hana@konzervator.eu

Termíny dechových sobot 2023/24:
14. 10. 2023, 9. 12. 2023, 20. 1. 2024, 24. 2. 2024, 23. 3. 2024, 18. 5. 2024

Proč nejsou naše programy DVPP akreditovány? Pro odpověď klikněte zde.

Program dechových sobot a přihlášky najdete níže na této stránce.

Cena jednoho celého vzdělávacího programu je 5000,-Kč.
Cena jednotlivé soboty je 1300,-Kč.


PŘIHLÁŠKY

PROGRAM DECHOVÝCH SOBOT 2023/24

14. 10. 2023
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  MgA. Martina Komínková: Cvičte na nástroj s úsměvem 
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  Sofia Mavrogenidou: Interpretace skladeb a hudby Středozemního moře
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  Vít Rokyta: Groove, off-beat, konnakol a koordinace jako prostředky ke svobodné improvizaci v moderní hudbě
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  doc. Mgr. Roman Novozámský: Harmonie dechu, nátisku, strojku a nástroje jako předpoklad komfortní hry
9. 12. 2023
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  Mgr. Jakub Kydlíček, Ph.D.: Repertoár středověku – pokus o návod
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  Mgr. et. Bc. Valérie Maxová: Základy péče duševního zdraví hudebníka
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  Miroslav Tengler: Soutěže ve hře na dechové nástroje v systému soutěží ZUŠ
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  doc. MgA. Jan Adamus: Můj život s hobojem
20. 1. 2024
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  MgA. Anežka Waclawik: Zobcová flétna včera, dnes a zítra
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  BcA. Jan Stránský: Neurocentrický přístup k tělu
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  MgA. Lucie Dittrichová: Inspirace pro  výuku mladých saxofonistů a klarinetistů v ZUŠ 
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot POZOR ZMĚNA!
  MgA. Michael Verner: Fagot na rozcestí 
24. 2. 2024
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  BcA. Karel Odehnal: Aspekt pohybu a jeho zapojení do  výuky hry na zobcovou flétnu 
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna POZOR ZMĚNA!
  Mgr. Petra Matyusová: Inspirace pro výuku příčné flétny od začátečníků až po absolventy, řešení nejběžnějších metodických problémů 
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  MgA. Antonín Mühlhansel: John Harle – metoda hry na saxofon
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  Mgr. Kateřina Jagla: Sebevědomí hudebníků – jde to i bez trémy?
23. 3. 2024
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  Ing. Jitka Konečná PGDip., PhD.: Práce s  looperem pro  hráče na zobcové flétny
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna
  Mgr. art. Helena Neumannová: Využití tělesných rezonancí pro  tvorbu osobitého tónu na dechových nástrojích 
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  František Venclů: Drobné opravy a údržba klarinetu a představení opravářské sady s audiopodklady
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot POZOR ZMĚNA!
  MgA. Petr Sedlák: Komorní hudba se zaměřením na fagot, její bohatství a důležitost
18. 5. 2024
 • 9:15 – 11:00 Zobcová flétna
  Mgr.art. Štefan Tokár: Zvuky zobcové flétny 
 • 11:15 – 13:00 Příčná flétna POZOR ZMĚNA!
  MgA. Anežka Šejnohová: Baroko je plné příběhů
 • 11:15 – 13:00 Klarinet a saxofon
  doc. Mgr. Vít Spilka: Vlastnosti a úprava klarinetového plátku
 • 13:15 – 15:00 Hoboj a fagot
  Mgr. Jiří Křenek: Začátky hry na hoboj
Přesunout se na začátek