DVPP – bicí nástroje

Vážení kolegové, vážené kolegyně,
pro školní rok 2023/24 nabízíme dva vzdělávací programy pro učitele hry na bicí nástroje.

Cena každého cyklu je 2900,-Kč.
Zvýhodněná cena obou cyklů je 5500,-Kč.
Zvýhodněná cena platí pouze při objednání oboru cyklů ve stejný den = jedna faktura! Při doobjednání později platí cena 2900,-Kč za cyklus.
Cena jednotlivé soboty je 1600,-Kč.
Na základě Vaší přihlášky Vám bude zaslán v září 2023 daňový doklad k proplacení.

Proč nejsou naše programy DVPP akreditovány? Pro odpověď klikněte zde.

Vaše dotazy zodpoví garant:
Mgr. Ctibor Bártek
mobil: 604 664 835
email: ctibor.bartek@konzervator.euProgram přednášek Sobot bicích nástrojů probíhá v čase 9.30 – 14.30 s polední přestávkou na oběd.

1. Komorní a souborová hra pro bicí nástroje 2024

7. 10. 2023
MgA. Martin Kleibl MA, Ph.D. : Rozšíření rytmického a melodického potenciálu pomocí jihoindické koncepce slabik nazývané Konnakol

Rytmickou část tohoto systému  představuje taktové označení Tála a jeho metrická rozdělení: důraz na Adi Tála (8/4), dále Misra Chapu (7/8), Kanda Chapu (5/8). Využití systému Tála pomocí prstových a tleskacích technik. Melodická složka je prezentována pomocí Rága a jejího rozdělení na 72 stupnic. Důraz na spojování kombinací hlásek – Solkattu. Vytváření rytmů pomocí různých geometrických tvarů – Yati. Značná část je věnována třem základním koncepcím: Mora (opakování rytmického motivu), Korvai (Mora koncept založený na pětislabikové frázi), Koraipu (střídaní hudební myšlenky mezi jednotlivými hráči). Prezentace hudebního materiálu pomocí audio a video nahrávek. Seznámení se s tradičními nástroji jižní Indie.

11. 11. 2023 – ZMĚNA OPROTI 1. VERZI!
Bc. Vladimír Třebický: Metoda Drum Circle

Metodika pro rytmickou práci s kolektivem při využití různých bicích nástrojů. Základní i pokročilejší techniky pro intuitivní souhru, improvizaci, a zapojení hlasu. Možnosti zapojení hlasu a tělesného pohybu. Rozvoj základní nezávislosti končetin při pohybu v rytmu a využití v praxi. Intuitivní dirigování – metodika práce s “orchestrem bez partitury”. Improvizační technika pro hráče všech úrovní a různých nástrojových obsazení. Základní, případně pokročilejší metodika, gesta, tipy. Vhodné pro menší soubory i větší tělesa, včetně inkluzí. Hra “s notami i bez nich”. Vše samozřejmě při praktickém zapojení všech zúčastněných.

2. Hra na bicí soupravu 2024

13. 1. 2024
Daniel Šoltis: Metrické modulace a jejich využití v praxi

Představení a popis systému metrických modulací, jejich využití v praxi.
Vysvětlení různých způsobů využití v improvizaci, při souhře s kapelou a zapojení různých technik ve hře na bicí soupravu.
Možnost individuální, ale také hromadné improvizace, tvoření různých zvukových efektů na bicí soupravu a zapojení polymetrického myšlení do konceptu hudební skladby.

23. 3. 2024
MgA. Jiří Stivín Jr.: Moderní hra na bicí soupravu, stylovost a muzikálnost

Výuka bicích nástrojů v ZUŠ. Metodika výuky hry na bicí nástroje v Základních uměleckých školách od začátečníků po pokročilé. Materiály pro žáky s přihlédnutím k věku, či hudebnímu vzdělání žáků. Využití literatury domácích autorů (Miloš Veselý, Josef Tuzar) v porovnání se světovou bubenickou literaturou a rudimenty. Koordinační cvičení pro všechny ročníky základních uměleckých škol. Doporučené způsoby přípravy na hodiny v domácích podmínkách a tipy pro nácvik technických cvičení. Příprava na soutěže. Historie pedagogiky bicích nástrojů v České republice s přihlédnutím k výuce jazzu.

Přesunout se na začátek