DVPP – bicí nástroje

2021/2022

V roce 2021/2022 budou realizovány dva akreditované dva akreditované vzdělávací programy pro bicí nástroje s číslem jednacím MŠMT 21717/2020-2-526:

  • Jak rozvíjet komorní a souborovou hru pro bicí nástroje:
    • 9.10.2021 Jakub Škrha: Využití brazilských nástrojů a rytmů pro kreativní výuku komorní a souborové hry.
    • 4.12.2021 MgA. Radek Tomášek: Technika hry na rámové bubny a tamburíny a jejich zapojení do komorní a souborové hry.
  • Jak vychovat hráčskou osobnost – lekce se zkušenými hráči české hudební scény
    • 12.2.2022 Martin Vajgl: Timing a mikrotiming jako výrazový prostředek interpretace.
    • 19.3.2022 Kamil Slezák: Všechno, co potřebujeme, je rytmus.

Tyto programy byly původně plánovány na školní rok 2020/2021, ale během těchto programů účastníci hrají na různé bicí nastroje, a proto nebylo možné je vzhledem k pandemii realizovat.

Každý vzdělávací program má 8 hodinovou dotaci rozdělenou do dvou sobot v prezenční formě a lze ho využít v rámci Šablon MŠMT.

Přihláška a bližší věcné informace k těmto dvěma akreditovaným vzdělávacím programům je zde.

Oba dva programy budou opět provedeny pouze v prezenční formě. Proto jejich konání závisí na vývoji epidemické situace a termíny jsou plánované v dobré víře, že prezenční výuka bude v dané době možná. Z tohoto důvodu Vám budeme zasílat fakturu za DVPP až po zahájení jednotlivých cyklů. Přihlášky lze zasílat průběžně až do doby jejich skutečného zahájení.

Přesunout se na začátek