DVPP – bicí nástroje

2021/2022

Pro rok 2021/2022 je plánována výuka pro dva akreditované vzdělávací programy pro bicí nástroje s číslem jednacím MŠMT 21717/2020-2-526. Každý vzdělávací program má 8 hodinovou dotaci rozdělenou do dvou sobot v prezenční formě a lze ho využít v rámci Šablon MŠMT.

Přihláška a bližší věcné informace k dvěma novým akreditovaným vzdělávacím programům pro školní rok 2020/2021 bude k dispozici zde.

Oba dva programy budou provedeny pouze v prezenční formě. Proto jejich konání závisí na vývoji epidemické situace a termíny jsou plánované v dobré víře, že prezenční výuka bude v dané době možná. Z tohoto důvodu Vám budeme zasílat fakturu za DVPP až po zahájení jednotlivých cyklů. Přihlášky lze zasílat průběžně až do doby jejich skutečného zahájení.

Akreditované vzdělávací program – termíny konání budou doplněny:

  • Jak rozvíjet komorní a souborovou hru pro bicí nástroje:
  • Jak vychovat hráčskou osobnost – lekce se zkušenými hráči české hudební scény

2020/2021

Výuka podle akreditovaných vzdělávacích programů Jak rozvíjet komorní a souborovou hru pro bicí nástroje a Jak vychovat hráčskou osobnost – lekce se zkušenými hráči české hudební scény byla vzhledem ke covidovým omezením přesunuta na rok 2021/2022.Poslední úprava této stránky – Jiří Halíř, 30. 5. 2021 02:56.

Přesunout se na začátek