Kurzy DVPP – smyčce

Omlouváme se za změnu programu smyčcové soboty:
8. 2. 2020 uskuteční přednášku a povede seminář na téma: Interpretace otevřených partitur a řízené improvizace v souborové hře doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD.

Děkujeme za pochopení.

NA TENTO SEMINÁŘ SI PROSÍM PŘINESTE NÁSTROJE.


Akreditovaná vzdělávací instituce Konzervatoř Brno si Vás dovoluje pozvat na 

Smyčcové soboty 2019/2020

Motivace a inspirace
při hře na smyčcové nástroje.

Akreditovaná  vzdělávací  instituce  Konzervatoř  Brno  nabízí učitelům smyčcových nástrojů ZUŠ a SUŠ, ale i všem zájemcům o hlubší poznání krásy smyčcových nástrojů vzdělávací kurzy Smyčcové soboty, jejichž kvalita je podepřena  mnohaletou úspěšnou tradicí konání tohoto  vzdělávacího cyklu. 
V  rámci  bohatého  programu  letošního  ročníku  prezentují  své    interpretační  pohledy, pedagogické  a  metodické  zkušenosti  přední  české  a  slovenské osobnosti.  Housloví  pedagogové  Eva  Bublová,  Marta  Bystroňová,  Jana  Hrabaňová,  Bohuslav  Matoušek,  violoncellista  Václav  Horák.  Výrazným obohacením bude den s pedagogem a hudebním skladatelem Tomášem  Borošem, který představí svůj systém výuky improvizace a jeho využití v praxi. 
Problematiku  předcházení  potížím  plynoucím  z  jednostranné  pohybové  zátěže  při  hře  na  smyčcové  nástroje  doplní  přednáška  fyzioterapeutky  Jitky Medové, hrající rovněž na housle. Problematiku akustických zákonitostí z pohledu hudebníka a pedagoga představí Pavel Kyncl


Interpertační  seminář  nabídne  opět  možnost  vystoupení  žáků,  kteří  navštěvují  Smyčcové  soboty  se  svými  pedagogy  a  následnou  veřejnou  besedu  o uměleckém  výkonu.  Účastníci  cyklu  mají  možnost  využívat  se  svými  žáky  metodicko-konzultační  semináře  pod  vedením  jednotlivých  pedagogů smyčcového oddělení brněnské konzervatoře v oboru hra na housle a hra na violu
Violoncellisté absolvují metodicko-konzultační semináře pod vedením lektora Václava Horáka a Miroslava Zichy. 
Kontrabasisté se na metodicko-konzultační seminářích pod vedením Martina Šranka mohou seznámit s trendy současné výuky. 

Leták a přihlášku stáhnete zde.

Přihlášky zasílejte  poštou nebo emailem: 
Konzervatoř Brno,  MgA. Štěpán Graffe, 
tř. Kpt. Jaroše 45,   662 54 Brno   
E-mail: soboty.smycce@konzervator.eu 


Cena celého  cyklu je 3 700 Kč 
Cena jedné Smyčcové soboty je 800 Kč  


Na základě Vaší přihlášky Vám bude zaslán v září 2019  daňový doklad k proplacení. 
 

Organizační a umělecké záležitosti: 
MgA. Štěpán Graffe, mobil:  702 095 301 
E-mail.: stepan.graffe(zavin)konzervator.eu  


Program sobot a veškeré  další informace najdete v letáku.

Přesunout se na začátek