Kurzy DVPP – smyčce


Akreditovaná vzdělávací instituce Konzervatoř Brno si Vás dovoluje pozvat na 

Smyčcové soboty 2020/2021

Cyklus smyčcových sobot pro rok 2020/2021 je akreditován pod číslem jednacím MŠMT 21717/2020-2-526.

Následující Smyčcová sobota se bohužel neukuteční v plánovaném termínu 24. 4. 2021.  Z důvodu změny přednášejících jsou nyní v jednání náhradní termíny pro zbývající program Smyčcových sobot.

O termínech budeme s předstihem informovat přihlášené účastníky emailem a rovněž na webu: www.konzervatorbrno.eu
Na některé z následujících sobot se uskuteční Interpretační seminář. Prosíme účastníky o zaslání nahrávky žáků, kterou bychom v rámci semináře mohli prezentovat a rozebrat. V případě zaslání nahrávky je nutné připojit v emailu souhlas zákonného zástupce žáka s použitím nahrávky v rámci vzdělávacího programu DVPP Smyčcové soboty. Nahrávku je možné poslat formou nahrání do internetové úschovny a informace k nahrávce na email: stepan.graffe@konzervator.eu
Nahrávky je možné zaslat do 2. 5. 2021Poslední úprava této stránky – Martin Šranko, 20. 4. 2021 17:50.

Přesunout se na začátek