Kurzy DVPP – smyčce

AKTUÁLNĚ – ČTĚTE:

VIOLONCELLO 1. 4. – NÁSTROJE S SEBOU

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
vzhledem k tématu poslední Smyčcové soboty O přirozenosti pohybů a následnému workshopu se domníváme, že by bylo přínosné si probíraná cvičení, tipy a nové přístupy osobně vyzkoušet, proto si prosím dle vašeho uvážení a možností vezměte s sebou vaše violoncello. 

Těšíme se na viděnou, V. Horák a V. Bartoníčková.

Velice děkuji, s pozdravem Věra Bartoníčková.


Akreditovaná vzdělávací instituce Konzervatoř Brno si Vás dovoluje pozvat na 

Smyčcové soboty 2022/2023

Moderní přístup k výuce hry na smyčcové nástroje

Program přednášek a seminářů smyčcových sobot probíhá v čase 10:00 až 14:30. Je možné také využívat metodické konzultace pod vedením jednotlivých pedagogů oddělení strunných nástrojů Konzervatoře Brno. Program je akreditován MŠMT pro DVPP pod č.j. 13025/2022-2-512.

Cena celého cyklu je 4500 Kč, cena jednotlivé soboty je 1000 Kč.

Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu bude vydáno pouze účastníkům, kteří se přihlásili na celý cyklus vzdělávacího programu. Počítáme s určitou tolerancí v docházce.
Pokud si objednáte pouze některé ze sobot, cena se počítá jako za jednotlivé soboty a vydáváme pouze potvrzení o účasti!

Na základě Vaší přihlášky Vám bude v září 2022 zaslán mailem daňový doklad k proplacení.

Hodinová dotace vzdělávacího programu je 30 hodin.

Vaše dotazy zodpoví garant:
MgA. Štěpán Graffe
email: stepan.graffe@konzervator.eu


PROGRAM SMYČCOVÝCH SOBOT 2022/2023

8. 10. 2022

10.00-12.30, Sál L. Janáčka
MgA. Eva Bublová: Emoce a rozum při hře – souboj nebo spolupráce?

13.00-14.30, Sál L. Janáčka
MgA. David Hrubý: Seminář komorní hudby (Masterclass s komorním souborem)

5. 11. 2022

10.00-12.30, Sál L. Janáčka
MgA. Jana Kubánková: Psychosomatika nástrojové hry a uměleckého výkonu

13.00-14.30, Sál L. Janáčka, housle a viola
MgA. Jana Kubánková: Seminář – Psychosomatika hudebníka v praxi

13.00-14.30, Malý sál, č. 12, violoncello
MgA. David Hrubý: Repertoárový průvodce – drobné hravé skladby violoncellových skladatelů/pedagogů (A. Nölck, W. H. Squire ad.)

10. 12. 2022

10.00-12.30, Sál L. Janáčka
MgA. Zdeňka Pelikánová: Jak správně a účelně cvičit na housle a smyčcové nástroje?

13.00-14.30, Sál L. Janáčka, housle a viola
MgA. Gabriela Tardonová: Semináře – Základy dirigování a práce s žákovským orchestrem

13.00-14.30, Malý sál, č. 12, violoncello
MgA. Věra Bartoníčková: Paul Katz a jeho metodika violoncellové hry

14. 1. 2023

10.00-12.30, Sál L. Janáčka, housle a viola
prof. Jindřich Pazdera: Vybrané kapitoly z metodiky houslové hry

10.00-12.30, Malý sál, č. 12, violoncello
MgA. Věra Bartoníčková: Tvorba B. Martinů pro violoncello ve výuce na ZUŠ, specifika jeho hudební řeči a interpretace

13.00-14.30, Sál L. Janáčka, housle a viola
prof. Jindřich Pazdera: Seminář – Metodika v praxi (masterclass)

13.00-14.30, Malý sál, č. 12, violoncello
MgA. Věra Bartoníčková: Interpretační seminář zaměřený na dílo B. Martinů

11. 2. 2023

10.00-12.30, Sál L. Janáčka
Václav Horák: O hudební představě

13.00-14.30, Sál L. Janáčka
MgA. Věra Bartoníčková, MgA. Štěpán Graffe: Interpretační seminář

1. 4. 2023

10.00-12.30, Sál L. Janáčka, housle a viola 
MgA. Leoš Černý Ph.D.: Výuka hry na violu na základních uměleckých školách

10.00-12.30, Malý sál, č. 12, violoncello
Václav Horák: O přirozenosti pohybů při hře na violoncello, přednáška doplněná workshopem V. Bartoníčkové

13.00-14.30, Sál L. Janáčka
Ing. Josef Holiš a Petr Holiš: Seminář houslařství – Tradice českých výrobců žákovských smyčcových nástrojů a spolupráce s uměleckým školstvím

LETÁK – HOUSLE, VIOLA

LETÁK – VIOLONCELLO

Přesunout se na začátek