Kurzy DVPP – smyčce

Smyčcové soboty 2024/2025

Program přednášek a seminářů smyčcových sobot probíhá v čase 10:00 až 14:30. V rámci programu mohou přihlášení učitelé se žáky využívat metodické konzultace pod vedením jednotlivých pedagogů smyčcového oddělení brněnské konzervatoře, které probíhají od 8.00 na základě předchozího objednání.

Účast na praktických seminářích a masterclass je doporučena s vlastním nástrojem!

Cena celého cyklu je 4600 Kč – všechny naše programy DVPP lze financovat ze šablon.
Cena jednotlivé soboty je 1100 Kč.

Na základě Vaší přihlášky Vám bude v září 2024 zaslán mailem daňový doklad k proplacení.

Hodinová dotace celého vzdělávacího programu včetně metodických konzultací je 48 vyučovacích hodin, dotace jednotlivé soboty je 8 vyučovacích hodin.

Vaše dotazy zodpoví garant:
MgA. Štěpán Graffe
email: stepan.graffe@konzervator.eu
PROGRAM SMYČCOVÝCH SOBOT 2024/2025

Součástí každé soboty jsou metodické konzultace s pedagogy Konzervatoře Brno, které probíhají od 8.00 do 16:00 na základě předchozího objednání.

sobota 12. října 2024

♫10:00 – 12:30 Koncertní sál Leoše Janáčka – housle/viola
MgA. Eva Bublová (Gymnázium a hudební škola hl. města Prahy)
Propojení rozvoje houslové techniky a hudebního výrazu
Lektorka představí svůj pohled na vyvážený rozvoj houslové techniky a hudebního výrazu hned od počátků houslové výuky u malých dětí.

♫ 10:00 – 12:30 Malý sál, č. 12 – violoncello
MgA. David Hrubý (Konzervatoř Brno)
Pedagogův metodický žebříček – posloupnost a stanovení priorit v dlouhodobém učebním procesu
Příliš málo stejně jako příliš mnoho informací může žákovi ve výsledku spíše uškodit. Není možné se v jeden moment zaměřit na vše. Přednáška se věnuje tomu, jak si stanovit při práci s žákem priority a jak pracovat, aby se jednotlivosti spojili do fungujících celků.

♫ 13:00 – 15:15 Koncertní sál Leoše Janáčka – housle/viola
MgA. Eva Bublová (Gymnázium a hudební škola hl. města Prahy)
Metodická dílna s Evou Bublovou
Metodická dílna je postavena na vlastní práci lektora s modelem. Hodnocení a diagnostika hry pomáhá nalézání způsobu, jak odstranit případné nedostatky či jak posunout hru na vyšší stupeň po stránce techniké vybavenosti a interpretačního pojetí.

♫ 13:00 – 15:15 Malý sál, č. 12 – violoncello
MgA. David Hrubý (Konzervatoř Brno)
První krůčky v nové skladbě – praktický workshop
Metodická dílna navazuje na dopolední téma v praktické výukové podobě. Zaměří se na to, jak postupovat při zadávání nové skladby, jak na základě metodického záměru skladbu žákovi představit a zvolit dobře zacílené cvičební způsoby.

sobota 2. listopadu 2024

♫ 10:00 – 12:30 Koncertní sál Leoše Janáčka – společná přednáška
Mgr. Radka Beranová (Gymnázium a hudební škola hl. města Prahy, Konzervatoř Plzeň)
Jak efektivně cvičit na smyčcový nástroj. Jak vést studenta ke kvalitnímu cvičení.
Přednáška se zaměřuje na problematiku správného a efektivního cvičení na smyčcové nástroje. Lektorka nabídne své zkušenosti a ověřené postupy, které uplatňuje se svými studenty.

♫ 13:00 – 15:15 Koncertní sál Leoše Janáčka – housle/viola
Metodická dílna s Radkou Beranovou (Gymnázium a hudební škola hl. města Prahy, Konzervatoř Plzeň)
Metodická dílna s Radkou Beranovou
Metodická dílna je postavena na vlastní práci lektora s modelem. Hodnocení a diagnostika hry pomáhá nalézání způsobu, jak odstranit případné nedostatky či jak posunout hru na vyšší stupeň po stránce techniké vybavenosti a interpretačního pojetí.

♫ 13:00 – 15:15 Malý sál, č. 12 – violoncello
MgA. David Hrubý, MgA. Věra Bartoníčková (Konzervatoř Brno)
Metodická dílna pro violoncello
Metodická dílna je postavena na vlastní práci lektora s modelem. Hodnocení a diagnostika hry pomáhá nalézání způsobu, jak odstranit případné nedostatky či jak posunout hru na vyšší stupeň po stránce techniké vybavenosti a interpretačního pojetí.

sobota 30. listopadu 2024

♫ 10:00 – 12:30 Koncertní sál Leoše Janáčka – společná přednáška
MgA. Tomáš Jamník Ph.D. (HF JAMU Brno)
Otakar Ševčík, život a dílo.
Přednáška zaměřená na osobnost a metodiku houslového pedagoga Otakara Ševčíka.

♫ 13:00 – 15:15 Koncertní sál Leoše Janáčka – společná přednáška
MgA. Tomáš Jamník Ph.D. (HF JAMU Brno)
Metodická s Tomášem Jamníkem

sobota 18. ledna 2025

♫ 10:00 – 12:30 Koncertní sál Leoše Janáčka – společná přednáška
MUDr. Pavel Drbal (Předseda České společnosti pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků.)
Správné dýchání a držení těla při hře na smyčcový nástroj.

♫ 13:00 – 15:15 Koncertní sál Leoše Janáčka – společná přednáška
MUDr. Pavel Drbal (Předseda České společnosti pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků.)
Správné dýchání a držení těla při hře na smyčcový nástroj v praxi.

sobota 22. března 2025

♫ 10:00 – 12:30 Koncertní sál Leoše Janáčka – housle/viola
MgA. Petr Matěják (ZUŠ Frýdlantská, Liberec, koncertní mistr Divadla F. X. Šaldy Liberec)
Josef Muzika, poslední žák Otakara Ševčíka. Umělec a pedagog Josef Muzika z pohledu jeho posledního žáka.
Přednášející lektor je posledním žákem velké umělcké a pedagoické osbnosti Josefa Muziky. Ve své přednášce se zaměřuje na jeho metodický odkaz v souvislosti s osobností jeho učitele Otakara Ševčíka.

♫ 10:00 – 12:30 Malý sál, č. 12 – violoncello
MgA. Věra Bartoníčková (Konzervatoř Brno)
Principy moderní metodiky – jak dosáhnout v učebním procesu stanovených pedagogických cílů (Phyllis Young – Playing the string game)
Přednáška je zaměřena na seznámení s publikací Phyllis Young- Playing the string games. Tato metodická příručka je založena na systému tzv.“miniher“, které pro rozvoj technických dovedností využívají mimohudební představu, přirovnání a dětskou hravost.

♫ 13:00 – 15:15 Koncertní sál Leoše Janáčka – housle/viola
MgA. Petr Matěják (ZUŠ Frýdlantská, Liberec, koncertní mistr Divadla F. X. Šaldy Liberec)
Metodická dílna s Petrem Matějákem
Metodická dílna je postavena na vlastní práci lektora s modelem. Hodnocení a diagnostika hry pomáhá nalézání způsobu, jak odstranit případné nedostatky či jak posunout hru na vyšší stupeň po stránce techniké vybavenosti a interpretačního pojetí.

♫ 13:00 – 15:15 Malý sál, č. 12 – violoncello
MgA. David Hrubý (Konzervatoř Brno)
Finalizace repertoáru před vystoupením
Metodická dílna bude zaměřena na poslední fázi přípravy koncertního repertoáru, ve které je stěžejní vybudování a zpevnění posledních pilířů, na kterých můžeme s žákem postavit sebevědomý a jistý výkon.

sobota 24. dubna 2025

♫ 10:00 – 12:30 Koncertní sál Leoše Janáčka – společná přednáška
Petr Holiš, Ing. Josef Holiš (mistři houslaři, majitelé firmy Akord Kvint)
Kvalitní péče o smyčcové nástroje.
Přednáška je zaměřena na téma správné údržby smyčcových nástrojů, výběr nástroje, problematiku strun a péči o smyčce.

♫ 13:00 – 15:15 Koncertní sál Leoše Janáčka – housle/viola
Prof. PhDr. Miloš Schnierer (HF JAMU Brno)
Díla věnovaná houslím ve světové literatuře.
Přednáška je věnována přehledu světové houslové literatury v kontextu nové knihy o této problematice, kterou přednášející v současné době dokončil.

♫ 13:00 – 15:15 Malý sál, č. 12 – violoncello
MgA. David Hrubý, MgA. Věra Bartoníčková (Konzervatoř Brno)
Metodická dílna pro violoncello
Metodická dílna je postavena na vlastní práci lektora s modelem. Hodnocení a diagnostika hry pomáhá nalézání způsobu, jak odstranit případné nedostatky či jak posunout hru na vyšší stupeň po stránce techniké vybavenosti a interpretačního pojetí.

Přesunout se na začátek