Kurzy DVPP – zpěv

Vážení kolegové, milí přátelé,
pěvecké oddělení brněnské konzervatoře ve školním roce 2022/23 nabízí další vzdělávací program určený pedagogům zpěvu základních, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří.
Program je akreditován MŠMT pro DVPP pod č.j. 13025/2022-2-512.

Umělecké cesty mezi tradicí a kreativitou

Vzdělávací program navazuje na předchozí vzdělávací programy, letos s bohatou nabídkou praktických ukázek. Naše pozvání přijala herečka a zkušená lektorka workshopů uměleckého výrazu Mgr. Kateřina Jebavá, Ph.D, Hravost, kreativita, empatie. Pěveckou problematikouv období formování hlasového aparátu se bude zabývat pedagožka Státní konzervatoře Bratislava a také zkušená lektorka workshopů pro žáky a učitele ZUŠ na Slovensku Mgr. art. Dagmar Livorová, Aktivní uvolnění těla. Jak dál po distanční výuce je téma psycholožky Mgr. Terezie Tučkové, která se pokusí najít cestu z nelehké situace žáků i učitelů po online výuce.  Mgr. Dana Zapletalová, dlouholetá, úspěšná pedagožka sólového a sborového zpěvu na ZUŠ se s námi podělí o zkušenosti v oblasti pěvecké pedagogiky ve workshopu Uvědoměním si svého těla k volnému hlasu. Vážná hudba a mladá generace je téma dirigenta, skladatele a úspěšného propagátora klasické hudby MgA. Marka Ivanoviče, Ph.D., který nám odkryje způsoby, jak seznamovat mladou generaci s vážnou a obecně náročnější hudbou, součástí přednášky bude také workshop s možností vytvoření jednoduché hudební skladby. A po cestě k umělecké osobnosti nás povede MgA. Hana Holišová, současná úspěšná herečka a muzikálová zpěvačka, Herec, zpěvák, umělec. Součástí Pěveckých seminářů budou opět setkání a konzultace s pedagogy Konzervatoře Brno, Metodický seminář, na kterém mohou jednotliví pedagogové diskutovat na téma vhodného výběru repertoáru, pěvecké techniky a hudebního talentu.

Těšíme se na setkání s Vámi i Vašimi žáky.

Mgr. Petr Julíček
garant Pěveckých seminářů Konzervatoře Brno
email: petr.julicek@konzervator.eu

Hodinová dotace vzdělávacího programu rozdělená do 3 dnů je 21 vyučovacích hodin.

Termíny jednotlivých seminářů: 15. 10. 2022, 28. 1. 2023, 22. 4. 2023.
Cena celého vzdělávacího cyklu je 3 200,-

Program Pěveckých seminářů

Přednášky a semináře prvního dne /15.10.2022/

9.00-12.00, Koncertní sál L. Janáčka
Hravost, kreativita, empatie                                                                                    
Mgr. Kateřina Jebavá, Ph.D.

13.00-16.00, Koncertní sál L. Janáčka
Aktivní uvolnění těla                                                                                                
 Mgr. art. Dagmar Livorová

16.00-17.00, učebny Konzervatoře Brno
Metodický seminář /konzultace/                                                                                                
Mgr. Petr Julíček
MgA. Andrea Široká
Daniela Straková Šedrlová
Mgr. art. Aleš Janiga                                                                                                

Přednášky a semináře druhého dne /28.1.2023/

9.00-12.00, Koncertní sál L. Janáčka
Jak dál po distanční výuce                                                                                                   
Mgr. Terezie Tučková

13.00-16.00, Koncertní sál L. Janáčka
Uvědoměním si svého těla k volnému hlasu                                                         
Mgr. Dana Zapletalová

16.00-17.00, učebny Konzervatoře Brno
Metodický seminář /konzultace/                                                                                      
Mgr. Petr Julíček
MgA. Andrea Široká
Daniela Straková Šedrlová
Mgr. art. Aleš Janiga                                                                                           

Přednášky a semináře třetího dne /22.4.2023/

9.00-12.00, Koncertní sál L. Janáčka
Vážná hudba a mladá generace                                                                            
MgA. Marko Ivanovič, Ph.D.

13.00-16.00, Koncertní sál L. Janáčka
Herec, zpěvák, člověk                                                                                            
MgA. Hana Holišová

16.00-17.00, učebny Konzervatoře Brno
Metodický seminář /konzultace/                                                                                    
Mgr. Petr Julíček
MgA. Andrea Široká
Daniela Straková Šedrlová
Mgr. art. Aleš Janiga

Přesunout se na začátek