Kurzy DVPP – zpěv

Kapacita tohoto programu DVPP byla naplněna, další přihlašování není možné!

Vážení kolegové, milí přátelé,
pěvecké oddělení brněnské konzervatoře ve školním roce 2023/24 nabízí další vzdělávací program určený pedagogům zpěvu základních, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří.

Citlivá duše mladého umělce

Vzdělávací program navazuje na předchozí vzdělávací programy, letos opět s bohatou nabídkou praktických ukázek. Naše pozvání přijala zkušená lektorka workshopů zaměřených na hudebně výchovné činnosti od úvodní motivace až po např. pohybový doprovod hrou na tělo Mgr. Daniela Taylor, Ph.D, Hravá hudební výchova. Předpoklady hlasu pro přijetí ke studiu zpěvu na konzervatoři se bude zabývat vedoucí Katedry zpěvu na VŠMU a zkušená lektorka Mgr. Art. Dagmar Podkamenská-Bezačinská, Příprava žáků ZUŠ ke studiu na konzervatoři. Stará hudba – nedílná součást pěvecké výuky je téma lektorky MgA. Gabriely Viktorové-Eibenové, která nabídne argumenty, proč je hudba starších období vhodná pro zdravý vývoj mladého hlasového aparátu.  Fyzioterapeutka Mgr. Anna Hrbatá představí fyzioterapeutický koncept prof. Pavla Koláře, který využívá vývojové kineziologie a definuje ideální držení těla a dýchání, Ideální držení těla a dýchání. Jak podpořit žáka s psychickými překážkami ve zpěvu je téma lektorek PhDr. Daniely Vodáčkové a MgA. Lucie Rozsnyó, Ph.D., které předloží teoretické i praktické informace, jak pracovat s žáky, kteří mají psychické potíže.  A prostřednictvím děl vybraných českých autorů představí choreografka Mgr. Ladislava Košíková prvky lidové tradice a možnosti jejich uchopení ve výuce zpěvu s přihlédnutím k emocionálnímu prožitku písně a hudby obecně, Emocionálním prožitkem k lepšímu uchopení písně. Součástí Pěveckých seminářů budou opět setkání a konzultace s pedagogy Konzervatoře Brno, Metodický seminář, na kterém mohou jednotliví pedagogové diskutovat na téma vhodného výběru repertoáru, pěvecké techniky a hudebního talentu.

Těšíme se na setkání s Vámi i Vašimi žáky.

Mgr. Petr Julíček
garant Pěveckých seminářů Konzervatoře Brno
email: petr.julicek@konzervator.eu

Hodinová dotace vzdělávacího programu rozdělená do 3 dnů je 21 vyučovacích hodin.

Termíny jednotlivých seminářů: 21. 10. 2023, 27. 1. 2024, 20. 4. 2024
Cena celého vzdělávacího cyklu je 3 400,-

Proč nejsou naše programy DVPP akreditovány? Pro odpověď klikněte zde.

Program Pěveckých seminářů

Přednášky a semináře prvního dne /21.10.2023/

9.00-12.00, Koncertní sál L. Janáčka
Hravá hudební výchova                                                                                    
Mgr. Daniela Taylor, Ph.D.

13.00-16.00, Koncertní sál L. Janáčka
Příprava žáků ZUŠ ke studiu na konzervatoři
Mgr. Art. Dagmar Podkamenská-Bezačinská

16.00-17.00, učebny Konzervatoře Brno
Metodický seminář /konzultace/                                                                                                
Mgr. Petr Julíček
MgA. Andrea Široká
Daniela Straková Šedrlová
Mgr. art. Aleš Janiga                                                                                                

Přednášky a semináře druhého dne /27. 1. 2024/

9.00-12.00, Koncertní sál L. Janáčka
Stará hudba – nedílná součást pěvecké výuky 
MgA. Gabriela Viktorová-Eibenová

13.00-16.00, Koncertní sál L. Janáčka
Ideální držení těla a dýchání
Mgr. Anna Hrbatá

16.00-17.00, učebny Konzervatoře Brno
Metodický seminář /konzultace/                                                                                      
Mgr. Petr Julíček
MgA. Andrea Široká
Daniela Straková Šedrlová
Mgr. art. Aleš Janiga                                                                                           

Přednášky a semináře třetího dne /20. 4. 2024/

9.00-12.00, Koncertní sál L. Janáčka
Jak podpořit žáka s psychickými překážkami ve zpěvu
PhDr. Daniela Vodáčková, MgA. Lucie Rozsnyó, Ph.D.

13.00-16.00, Koncertní sál L. Janáčka
Emocionálním prožitkem k lepšímu uchopení písně
Mgr. Ladislava Košíková

16.00-17.00, učebny Konzervatoře Brno
Metodický seminář /konzultace/                                                                                    
Mgr. Petr Julíček
MgA. Andrea Široká
Daniela Straková Šedrlová
Mgr. art. Aleš Janiga

Přesunout se na začátek