Kurzy DVPP – žesťové nástroje

Akreditovaná vzdělávací instituce Konzervatoř Brno, příspěvková organizace nabízí

Žesťové soboty 2019/2020

Metodika hry na žesťové dechové nástroje na ZUŠ a SUŠ 2020

Informace pro účastníky

Pozor! Na četné žádosti měníme časový harmonogram Žesťových sobot tak, aby vznikla přestávka na oběd:

8. února 2020
9:15-11:15
prof. MgA. Jindřich Petráš:
Obecná metodika hry na žesťové nástroje z pohledu hráče na lesní roh
12:00-14:00
Mgr.art. Pavel Bureš:
Arnold Jacobs – Song and Wind
14:15-16:15
MgA. Vojtěch Novotný:
Co je „nátisk“?

21. března 2020
9:15-11:15
Mgr. Petr Kabil:
Výběr vhodných denních cvičení – základ rozvoje hráčských dovedností
12:00-14:00
Mgr. Petr Janda:
Tréma, její příčiny a způsoby jejího překonávání při veřejném vystupování.
14:15-16:15
Mgr. František Jeřábek:
Co nového v dechu, postoji, legatu a nasazení, aneb na trombon snadno a rychle


Vzdělávací program je akreditován MŠMT pro DVPP: 
Rozhodnutí o akreditaci č.j. 17033/2019-1-565 zde.

Vážená kolegyně, vážený kolego,

rádi bychom Vás srdečně pozvali k účasti na zcela novém vzdělávacím programu určeném všem učitelům žesťových nástrojů. Program je rozčleněn do tří výukových dnů (23. 11., 8. 2., 21. 3.) a v průběhu těchto tří sobot Vám naši odborní lektoři přiblíží nejnovější poznatky z oblasti metodiky a nechají Vás nahlédnout
pod pokličku vlastních výukových metod. Lektory budou významní hráči a pedagogové všech pěti hlavních žesťových nástrojů a Vy tak budete mít možnost porovnat rozdíly v přístupu k výuce jednotlivých nástrojů. Kromě přednášek a seminářů budete moci s žáky v rámci každé soboty v době od 8:00 do 16:00 konzultovat metodické a hráčské problémy s profesory konzervatoře. Individuální metodické konzultace jsou veřejné.

Hodinová dotace vzdělávacího programu je 24 vyučovacích hodin, rozdělených do 3 vyučovacích dnů – podrobný program a přihlášku najdete v letáku níže.

LETÁK S PŘIHLÁŠKOU ZDE

Cena celého cyklu je 2900,-Kč.
Na základě Vaší přihlášky Vám bude zaslán
v září 2019 daňový doklad k proplacení.

Přihlášky zasílejte poštou na adresu:
Konzervatoř Brno, Pavel Bureš
tř. Kpt. Jaroše 45,  662 54 Brno
nebo mailem: soboty.zeste@konzervator.eu

Vaše dotazy zodpoví garant:
Pavel Bureš
mobil: 608 133 634
email: pavel.bures@konzervator.eu 


Program sobot a veškeré  další informace najdete v letáku.

Přesunout se na začátek