Kurzy DVPP – žesťové nástroje

Vážené kolegyně / vážení kolegové,

vzhledem k nastalé situaci a rozhodnutí vlády ČR o zákazu akcí nad 30 osob jsme nuceni zrušit Žesťovou sobotu 21. 3. Žesťovou sobotu se pokusíme přeložit na konec školního roku.

Sledujte prosím webové stránky školy ohledně dalšího vývoje.

Akreditovaná vzdělávací instituce Konzervatoř Brno, příspěvková organizace nabízí

Žesťové soboty 2019/2020

Metodika hry na žesťové dechové nástroje na ZUŠ a SUŠ 2020

Informace pro účastníky

Pozor! Na četné žádosti měníme časový harmonogram Žesťových sobot tak, aby vznikla přestávka na oběd:

8. února 2020
9:15-11:15
prof. MgA. Jindřich Petráš:
Obecná metodika hry na žesťové nástroje z pohledu hráče na lesní roh
12:00-14:00
Mgr.art. Pavel Bureš:
Arnold Jacobs – Song and Wind
14:15-16:15
MgA. Vojtěch Novotný:
Co je „nátisk“?

21. března 2020
9:15-11:15
Mgr. Petr Kabil:
Výběr vhodných denních cvičení – základ rozvoje hráčských dovedností
12:00-14:00
Mgr. Petr Janda:
Tréma, její příčiny a způsoby jejího překonávání při veřejném vystupování.
14:15-16:15
Mgr. František Jeřábek:
Co nového v dechu, postoji, legatu a nasazení, aneb na trombon snadno a rychle


Vzdělávací program je akreditován MŠMT pro DVPP: 
Rozhodnutí o akreditaci č.j. 17033/2019-1-565 zde.

Vážená kolegyně, vážený kolego,

rádi bychom Vás srdečně pozvali k účasti na zcela novém vzdělávacím programu určeném všem učitelům žesťových nástrojů. Program je rozčleněn do tří výukových dnů (23. 11., 8. 2., 21. 3.) a v průběhu těchto tří sobot Vám naši odborní lektoři přiblíží nejnovější poznatky z oblasti metodiky a nechají Vás nahlédnout
pod pokličku vlastních výukových metod. Lektory budou významní hráči a pedagogové všech pěti hlavních žesťových nástrojů a Vy tak budete mít možnost porovnat rozdíly v přístupu k výuce jednotlivých nástrojů. Kromě přednášek a seminářů budete moci s žáky v rámci každé soboty v době od 8:00 do 16:00 konzultovat metodické a hráčské problémy s profesory konzervatoře. Individuální metodické konzultace jsou veřejné.

Hodinová dotace vzdělávacího programu je 24 vyučovacích hodin, rozdělených do 3 vyučovacích dnů – podrobný program a přihlášku najdete v letáku níže.

LETÁK S PŘIHLÁŠKOU ZDE

Cena celého cyklu je 2900,-Kč.
Na základě Vaší přihlášky Vám bude zaslán
v září 2019 daňový doklad k proplacení.

Přihlášky zasílejte poštou na adresu:
Konzervatoř Brno, Pavel Bureš
tř. Kpt. Jaroše 45,  662 54 Brno
nebo mailem: soboty.zeste@konzervator.eu

Vaše dotazy zodpoví garant:
Pavel Bureš
mobil: 608 133 634
email: pavel.bures@konzervator.eu 


Program sobot a veškeré  další informace najdete v letáku.

Přesunout se na začátek