Kurzy DVPP – kytara

Kytarové soboty 2023/24

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ve školním roce 2023/2024 jsme pro vás na brněnské konzervatoři připravili dva vzdělávací programy pro DVPP určené učitelům ZUŠ vyučujícím obor kytara.

Cena každého cyklu je 1600,-Kč.
Zvýhodněná cena při objednávce obou cyklů je 3000,-Kč.
Zvýhodněná cena platí pouze při objednání oboru cyklů ve stejný den = jedna faktura! Při doobjednání později platí cena 1600,-Kč za cyklus.
Na základě Vaší přihlášky Vám bude zaslán v září 2023 daňový doklad k proplacení.  

Proč nejsou naše programy DVPP akreditovány? Pro odpověď klikněte zde.

Vaše dotazy zodpoví garant:
Mgr. Petr Vít
mobil: +420 607 534 731
email: petr.vit@konzervator.eu

1. PROGRAM – Hra na kytaru, současné směry a výběr skladeb 1

sobota 30. 9. 2023

Program přednášek  probíhá v čase 10:00 – 15:00 s polední přestávkou na oběd.

prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.: Kytarové transkripce  a exkurze do hudby 20. století
časová dotace 2 vyučovací hodiny

Přednáška se věnuje obecné problematice transkripcí, zvláště pak transkripcím skladeb určených pro kytaru. Problematika upravování skladeb jednotlivých stylových období s ohledem na technické a zvukové možnosti nástroje. Druhá část přednášky je zaměřena na rozšíření všeobecného povědomí o seriální technice a dodekafonické hudbě od Schoenberga k Bergovi a Webernovi. Součástí přednášky budou i doplňující a ilustrativní  zvukové ukázky.

Mgr. Cyril Kubiš, PhD.: Hudební hry
časová dotace 2 vyučovací hodiny

Hlavním tématem této přednášky je představení kreativních způsobů práce s žákem – podpora tvořivosti, sebedůvěry a hry bez strachu z chyb. Součástí přednášky je i prezentace stejnojmenné publikace Cyrila Kubiše a ukázky praktických příkladů výuky.

sobota 18. 11. 2023

MgA. Lukáš Sommer: Nové přístupy ve tvorbě pro kytaru
časová dotace 4 vyučovací hodiny

Seminář poodhalí možnosti kompozice pro kytaru ale také využití kytary při komponování pro jiné nástroje. Přednáška bude doplněna o živé autorské nahrávky symfonické a komorní hudby a následně bude ukázána jejich kytarová předloha. Další část bude věnována technice bezpalcové hry a její využití při souzvukové práci a formování jednohlasu. Poslední část semináře bude věnována tvorbě pro děti a prezentaci učebnice Chci být kytarista. Je vítán aktivní přístup posluchačů, skupinové cvičení některých technik.

2. PROGRAM – Hra na kytaru, současné směry a výběr skladeb 2

sobota 2. 3. 2024

Program přednášek  probíhá v čase 10:00 – 15:00 s polední přestávkou na oběd.

MgA. Karel Fleischlinger: Renesanční a barokní drnkací nástroje jako inspirace pro moderní kytaru
časová dotace 2 vyučovací hodiny

Cílem přednášky je především hledání paralel mezi historickými drnkacími nástroji (přímými předchůdci kytary a nástroji loutnové rodiny) a moderní kytarou. Prezentovány budou repliky dobových nástrojů, zazní charakteristické ukázky. Přednáška přiblíží dobový hudební zápis v tabulaturách, upozorní na jeho specifika a problematiku transkripce renesanční a barokní hudby pro moderní kytaru. Důležitým tématem přednášky je také technika hry na staré nástroje a její vliv na dnešní kytaru a prezentace názorů na interpretaci staré hudby. Kromě mluveného slova zazní také ukázky na repliky dobových nástrojů.

Mgr. Petr Vít: Flamenková kytara a nové skladby pro nejmenší kytaristy
časová dotace 2 vyučovací hodiny

Specifika flamenkových kytarových technik s důrazem na techniku úhozu pravé ruky, (rasgueado, alzapúa, golpe, flamenkové tremolo, legátové pasáže). Rytmická a harmonická analýza jednotlivých flamenkových stylů a jejich interpretace.  Přínos flamenkové kytary pro klasické kytaristy při interpretaci skladeb španělských autorů (M. de Falla, J. Rodrigo, J. Turina, M. Torroba, I. Albéniz). Prezentace autorských skladeb ovlivněných iberoamerickou kulturní oblastí a jejich využití při výuce žáků ZUŠ .

sobota 6. 4. 2024

MgA. Pavel Steidl: Hledání zvuku
časová dotace 4 vyučovací hodiny

Pavel Steidl, kytarista světového jména, směřuje svoji přednášku k primární problematice hudební interpretace: tvorba tónu, jeho kvalita, témbrové možnosti kytary, přizpůsobení interpretace akustickým možnostem daného prostoru a jeho ideální využití.


Přesunout se na začátek