Kurzy DVPP – klavír

Klavírní soboty 2022/2023


Vážená kolegyně, vážený kolego,
rádi bychom Vás srdečně pozvali k účasti v úspěšném vzdělávacím programu určeném všem klavírním pedagogům. Pro 19. ročník Klavírních sobot ve školním roce 2022/2023 připravila akreditovaná vzdělávací instituce Konzervatoř Brno cyklus šesti vzdělávacích dní po šesti vyučovacích hodinách s osvědčenou strukturou. Program je akreditován MŠMT pro DVPP pod č.j. 13025/2022-2-512.

Těžištěm Klavírních sobot zůstávají dopolední hlavní přednášky významných pianistů, hudebních pedagogů a odborníků.

V odpoledním programu proběhnou: Výukové semináře, Skladby do repertoáru, Workshopy, vztahující se k hudební výuce a interpretaci.

V nabídce nechybí odborné individuální konzultace s učiteli a žáky, doplňkem pro zájemce mohou být v poledním čase tradiční koncertíky.

Cena celého cyklu je 4500,-Kč.
Na základě Vaší přihlášky Vám bude zaslán
v září 2022 daňový doklad k proplacení.
Cena jednotlivé Klavírní soboty je 1000 Kč   

Hodinová dotace vzdělávacího programu je 36 hodin.

 

Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu bude vydáno pouze účastníkům, kteří se přihlásili na celý cyklus vzdělávacího programu. Počítáme s určitou tolerancí v docházce.
Pokud si objednáte pouze některé ze sobot, cena se počítá jako za jednotlivé soboty a vydáváme pouze potvrzení o účasti!

Vaše dotazy zodpoví garant:
Mgr. Inna Aslamas
mobil: 608 344 797
email: inna.aslamas@konzervator.eu


program Klavírních sobot 2022/2023                                                    

Změna programu vyhrazena! 

24. září 2022

9:45-12:00
prof. Ida Černecká, Mgr. František Pergler, ArtD. VŠMU Bratislava:
Hudební obrazy dětství v tvorbě Roberta Schumanna, Jána Cikkera, Jeana Françaixe

12:15-13:00
Koncertík

13:15-14:00
prof. Ida Černecká, Mgr. František Pergler, ArtD. VŠMU Bratislava:
Hudební obrazy dětství v tvorbě Roberta Schumanna, Jána Cikkera, Jeana Skladby do repertoáru: Miniatury pro čtyřruční klavír Roberta Schumanna a Jeana FrançaixeFrançaixe

14:15-15:45
PhDr. Hana Švajdová, ZUŠ Žerotín, Olomouc:
Workshop: Hrajeme si pro radost (Klavírní transkripce v 21. století)


22. října 2022

9:45-12:00
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D., JAMU Brno:
Pohled do klavíru

12:15-13:15
Koncertík

13:30-15:45
Miloš Schnierer, PhDr, JAMU Brno:
Klavírní tvorba Antonína Dvořáka


17. prosince 2022

10:00-11:00
prof. Ivan Klánský, HAMU Praha:
Diagnostika technických a hudebních problémů při klavírní interpretaci – přednáška

11:00-12:30
prof. Ivan Klánský, HAMU Praha:
Výukový seminář: Diagnostika technických a hudebních problémů

12:30-13:30
Koncertík

13:30-16:00
prof. Ivan Klánský, HAMU Praha:
Výukový seminář: Diagnostika technických a hudebních problémů


18. února 2023

9:45-12:00
Mgr. František Dofek, JAMU Brno:
České lidové tance v klavírní literatuře

12:15-13:15
Koncertík

13:30-15:45
MgA. Pavel Zemen, Konzervatoř Brno, JAMU:
Vývoj klavírních žánrů: Fantazie pro klavír


11. března 2023

9:45-12:00
prof. Alena Vlasáková, HAMU Praha, JAMU Brno:
Objevujeme se žáky zvukovou krásu klavíru

12:15-13:15
Koncertík

13:30-15:45
prof. Alena Vlasáková, HAMU Praha, JAMU Brno:
Výukový seminář: Objevujeme se žáky zvukovou krásu klavíru


15. dubna 2023

9:45-12:00
MgA. Ondřej Kabrna, Konzervatoř a VOŠ J. Ježka:
Lidové prameny hudby v tvorbě skladatelů 20. století

12:15-13:15
Koncertík

13:30-15:45
doc. MgA. Ivo Kahánek, PH.D., HAMU Praha:
Tvůrčí přečtení notového textu

Přesunout se na začátek