Kurzy DVPP – klavír

Klavírní soboty 2022/2023

Vážení účastníci,
z důvodu náhlého onemocnění dochází ke změně programu 1. klavírní soboty 24. 9. 2022:

9.45 – 12.00 – Přednášku povede MgA. Kristýna Znamenáčková, Ph.D. – v roce 2015 se stala absolutní vítězkou soutěže Nadace Bohuslava Martinů, v roce 2021 ukončila doktorandské studium na JAMU Brno disertační prací na téma “Sólová klavírní tvorba Bohuslava Martinů”.

12.15 – 13.15 – Koncertík 

13.30 – 15.45 – Workshop: Hrajeme si pro radost (Klavírní transkripce v 21. století) PhDr. Hana Švajdová, ZUŠ Žerotín, Olomouc

Děkujeme za pochopení!
Organizační tým


Vážená kolegyně, vážený kolego,
rádi bychom Vás srdečně pozvali k účasti v úspěšném vzdělávacím programu určeném všem klavírním pedagogům. Pro 19. ročník Klavírních sobot ve školním roce 2022/2023 připravila akreditovaná vzdělávací instituce Konzervatoř Brno cyklus šesti vzdělávacích dní po šesti vyučovacích hodinách s osvědčenou strukturou. Program je akreditován MŠMT pro DVPP pod č.j. 13025/2022-2-512.

Těžištěm Klavírních sobot zůstávají dopolední hlavní přednášky významných pianistů, hudebních pedagogů a odborníků.

V odpoledním programu proběhnou: Výukové semináře, Skladby do repertoáru, Workshopy, vztahující se k hudební výuce a interpretaci.

V nabídce nechybí odborné individuální konzultace s učiteli a žáky, doplňkem pro zájemce mohou být v poledním čase tradiční koncertíky.

Cena celého cyklu je 4500,-Kč.
Na základě Vaší přihlášky Vám bude zaslán
v září 2022 daňový doklad k proplacení.
Cena jednotlivé Klavírní soboty je 1000 Kč   

Hodinová dotace vzdělávacího programu je 36 hodin.

 

Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu bude vydáno pouze účastníkům, kteří se přihlásili na celý cyklus vzdělávacího programu. Počítáme s určitou tolerancí v docházce.
Pokud si objednáte pouze některé ze sobot, cena se počítá jako za jednotlivé soboty a vydáváme pouze potvrzení o účasti!

Vaše dotazy zodpoví garant:
Mgr. Inna Aslamas
mobil: 608 344 797
email: inna.aslamas@konzervator.eu
program Klavírních sobot 2022/2023                                                    

Změna programu vyhrazena! 

24. září 2022
9:45-12:00prof. Ida Černecká, Mgr. František Pergler, ArtD. VŠMU BratislavaHudební obrazy dětství v tvorbě Roberta Schumanna, Jána Cikkera, Jeana Françaixe
12:15-13:00Koncertík
13:15-14:00Prof. Ida Černecká, Mgr. František Pergler, ArtD. VŠMU Bratislava

Skladby do repertoáru: Miniatury pro čtyřruční klavír Roberta Schumanna a Jeana Françaixe
14:15-15:45PhDr. Hana Švajdová, ZUŠ Žerotín, OlomoucWorkshop: Hrajeme si pro radost (Klavírní transkripce v 21. století)
22. října 2022
9:45-12:00prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D., JAMU BrnoPohled do klavíru
12:15-13:15Koncertík
13:30-15:45Miloš Schnierer, PhDr, JAMU BrnoKlavírní tvorba Antonína Dvořáka
17. prosince 2022
9:45-12:00prof. Ivan Klánský, HAMU PrahaDiagnostika technických a hudebních problémů při klavírní interpretaci
12:15-13:15Koncertík
13:30-15:45prof. Ivan Klánský, HAMU Praha      Výukový seminář: Diagnostika technických a hudebních problémů
18. února 2023
9:45-12:00Mgr. František Dofek, JAMU BrnoČeské lidové tance v klavírní literatuře
12:15-13:15 Koncertík
13:30-15:45doc. MgA. Ivo Kahánek, PH.D., HAMU PrahaTvůrčí přečtení notového textu
11. března 2023
9:45-12:00prof. Alena Vlasáková, HAMU Praha, JAMU BrnoObjevujeme se žáky zvukovou krásu klavíru
12:15-13:15 Koncertík
13:30-15:45prof. Alena Vlasáková, HAMU Praha, JAMU BrnoVýukový seminář: Objevujeme se žáky zvukovou krásu klavíru
15. dubna 2023
9:45-12:00MgA. Ondřej Kabrna, Konzervatoř a VOŠ J. JežkaLidové prameny hudby v tvorbě skladatelů 20. století
12:15-13:15 Koncertík
13:30-15:45MgA. Pavel Zemen, Konzervatoř Brno, JAMU BrnoVývoj klavírních žánrů: Fantazie pro klavír
Přesunout se na začátek