Kurzy DVPP – klavír

Vážené kolegyně / vážení kolegové,

Akreditované kurzy probíhají v podmínkách vládou nařízených zvýšených epidemiologických opatření.

Přesto Vás srdečně zveme na

Klavírní soboty 2020/2021

Cyklus klavírních sobot pro rok 2020/2021 Komplexní přístup ke klavírní pedagogice je akreditován pod číslem jednacím MŠMT 21717/2020-2-526 a byl již distančně zahájen. Každý účastník obdržel svůj účet a heslo do aplikace Microsoft Teams, v kterém distanční výuka probíhá.

Po celou dobu trvání kurzu jsou v doméně Brko.Art v týmu Klavir.2021 k dispozici nahrávky přednášek a seminářů zpracovaných do výukových videí s testy a obsahem/stopáží videí z těch sobot, které byly realizovány distatnční formou. Dotazy můžete pokládat v chatu Otázky a odpovědi 1., 2., 3., 4. a 5. soboty.

Závěrečná část vzdělávacího cyklu: dne 15. 5. 2021

Závěrečná část má po již dříve nahlášené záměně přednášek Mgr. L. Klánského a prof. L. Buranského následující podobu:

15.5.TémaLektor
 Skladby do repertoáru: Klavírní tvorba slovenských skladatelů pro děti a mládežprof. Mgr.art. Daniel Buranovský,  VŠMU Bratislava
 Vývoj klavírních žánrů: Velká romantická sonátaPhDr. et MgA. Alena Borková, Konzervatoř Brno
 Okénko do výukyMgA. Irena Marečková, ZUŠ Smetanova

10. 4. 2021 (4. část vzdělávacího cyklu)

10.4. byla nahrána výuková videa v přímém přenosu. Výsledná videa lze shlédnout v týmu Klavir.2021 z domény Brko.Art na kartě Klavir.2021.4. Jejich obsah je (po avizované změně následující):

10.4.TémaLektor
10:00Hudební řeč Beethovenových klavírních dělMgr. Lukáš Klánský,  HAMU Praha
13:00Výuka talentovaných začátečníkůMgA. Martin Fišl, Konzervatoř Brno, ZUŠ V. Kaprálové
14:30Jazzová improvizace na ZUŠ: jak obohatit doprovod písně, akordické značkyMgA. Pavel Maňásek, Konzervatoř Brno

27. 3. 2021 (3. část vzdělávacího cyklu)

Specifické podmínky nového nouzového stavu neumožnily 3. část realizovat 6. března 2021. Proto přímý přenos „Jeden den s prof. Ivanem Klánským – Otázka repretoáru mladého klavíristy“ se přesunul na 27. března 2021. Po přímém přenosu lze podle potřeby a časových možností shlédnout pořízená videa v doméně Brko.Art v týmu Klavir.2021 na kartě Klavir.2021.3.

16. 1. 2021 (2. část vzdělávacícho cyklu)

16. 1. 2021 byla nahrána přednáška a seminář druhé z pěti částí vzdělávacího programu v živém přenosu. K tématům je publikováno v kartě Klavir.2021.2 a zde sedm výukových videí: 3 pro Etuda v proměnách časů II: (Rajnohová 1, 2, 3) a 4 pro Výuka nadaných dětí: (Kahánek 1, 2, 3, 4), v kartě Zadání jeden test pro každé téma, a v kartě Soubory jeden popis videí se stopáží.

1. část vzdělávacího cyklu (nahrávka 12.12.2020)

12.12.2021 byla vytvořena 4 výuková videa (jedno pro Velké klavíristky uplynulého století , 3 pro Základy hudební akustiky: 1, 2 a 3). Jsou dostupná přes kartu Klavir.2021.1. V kartě Zadání je jeden test pro jednu přednášku, v kartě Soubory jeden popis videí se stopáží.

Komplexní přístup ke klavírní pedagogicepřihlášení je stále možné

Pro 17. ročník Klavírních sobot ve školním  roce 2020/2021 připravila akreditovaná vzdělávací instituce Konzervatoř Brno pěti dílný cyklus, z nichž první až čtvrtý díl (tzv. sobota) je vynuceně realizován v distanční formě – synchronní během náhrávání online a klasické asynchronní sledováním výukových videí ze záznamu. O formě závěrečné části Coronavir ještě nerozhodl. Těžištěm zůstává dopolední hlavní přednáška významných pianistů, hudebních pedagogů a odborníků. Na ni navazují:

  • Výukové semináře
  • Okénko do výuky
  • Workshopy vztahující se k hudební výuce a interpretaci
LETÁK S PODROBNÝM PROGRAMEM A PŘIHLÁŠKOU NAJDETE TADY

Přihlášky (s osobním e-mailem a mobilem) lze zasílat nejlépe do konce ledna roku 2021 (viz níže) na adresu soboty.klavir@konzervator.eu
nebo poštou:
Konzervatoř Brno, příspěvková organizace
Klavírní soboty
tř. Kpt. Jaroše 1890/45  
662 54 Brno                                              

Cena celého  cyklu je 3 000,-Kč 
Cena jedné Klavírní soboty je 965,-Kč

Vzhledem k tomu, že ještě neproběhlá žádná výuka v prezenční je možno se na celý kurz přihlásit kromě zájemců z tzv. Šablon. Výuková videa, testy a další studijní materiály včetně možnosti diskuze s lektory jsou dostupná.

Plátce fakturu obdrží počátkem ledna 2021, anebo po přihlášce. Podle toho, co nastane později.

Organizační a umělecké záležitosti:
Mgr. Inna Aslamas, mobil: 608 344 797
E-mail: inna.aslamas@konzervator.euPoslední úprava této stránky – Jiří Halíř, 16. 4. 2021 23:38.

Přesunout se na začátek