Kurzy DVPP – klavír

Klavírní soboty 2023/2024

Vážená kolegyně, vážený kolego,
rádi bychom Vás srdečně pozvali k účasti v úspěšném vzdělávacím programu určeném všem klavírním pedagogům. Pro jubilejní 20. ročník Klavírních sobot ve školním roce 2023/2024 připravila akreditovaná vzdělávací instituce Konzervatoř Brno cyklus šesti vzdělávacích dní po šesti vyučovacích hodinách s osvědčenou strukturou.

Těžištěm Klavírních sobot zůstávají dopolední hlavní přednášky významných pianistů, hudebních pedagogů a odborníků.

V odpoledním programu proběhnou: Výukové semináře, Skladby do repertoáru, Workshopy, vztahující se k hudební výuce a interpretaci.

V nabídce nechybí odborné individuální konzultace s učiteli a žáky, doplňkem pro zájemce mohou být v poledním čase tradiční koncertíky.

Cena celého cyklu je 4600,-Kč.
Na základě Vaší přihlášky Vám bude zaslán
v září 2023 daňový doklad k proplacení.
Cena jednotlivé Klavírní soboty je 1100 Kč   

Hodinová dotace vzdělávacího programu včetně konzultací je 48 hodin.

Proč nejsou naše programy DVPP akreditovány? Pro odpověď klikněte zde.

Vaše dotazy zodpoví garant:
Mgr. Inna Aslamas
mobil: 608 344 797
email: inna.aslamas@konzervator.eu


program Klavírních sobot 2023/2024                                                    

Změna programu vyhrazena! 

23. září 2023

9:45-12:10
Miloš Schnierer, PhDr, JAMU Brno:
Klavírní odkaz Sergeje Prokofjeva z pohledu jeho kompozičních technik

12:10-13:10
Koncertík

13:20-16:00
prof. Ida Černecká, Mgr. František Pergler, ArtD. VŠMU Bratislava:
Hudební obrazy dětství v tvorbě Roberta Schumanna, Jána Cikkera, Jeana Françaixe

11. listopadu 2023

9:45-12:00
MgA. Ondřej Kabrna, Konzervatoř a VOŠ J. Ježka:
Lidové prameny hudby v tvorbě Bély Bartóka

12:15-13:15
Koncertík

13:30-15:45
MgA. Ema Jedlička-Gogova, Konzervatoř Brno:
Vliv českých skladatelů na vývoj evropské hudby

6. ledna 2024

9:45-12:00
MgA. Lukáš Klánský, PhD., HAMU Praha:
Komorní hudba ve vývoji žáka

12:15-13:15
Koncertík

13:30-15:45
Mgr. František Dofek, JAMU Brno:
Johann Sebastian Bach a barokní tanec

17. února 2024

9:45-12:00
prof. Alena Vlasáková, HAMU Praha, JAMU Brno:
Nový pohled na staré pravdy o klavírním vyučování

12:15-13:15
Koncertík

13:30-15:45
prof. Alena Vlasáková, HAMU Praha, JAMU Brno:
Výukový seminář: Nový pohled na staré pravdy o klavírním vyučování

9. března 2024

9:45-12:00
prof. Ivan Klánský, HAMU Praha:
Použití klavírních pedálů v různých stylových období

12:15-13:15
Koncertík

13:30-15:45
prof. Ivan Klánský, HAMU Praha:
Výukový seminář: Použití klavírních pedálů v různých stylových období

13. dubna 2024

9:45-12:00
Mgr. Klára Bumbálková, MBA:
Management hudebního projektu na ZUŠ

12:15-13:15
Koncertík

13:30-15:45
doc. MgA. Martin Kasík, Ph.D., Konzervatoř, HAMU Praha:
Výukový seminář: Příprava mladého klavíristy na vystoupení

Přesunout se na začátek