Informace pro studenty a rodiče

Informace pro nové studenty a rodiče studentů prvního ročníku 

Nástup do školy:

 • 2. 9. 2019 v 9.00 hod. (dle rozpisu na vrátnici)
 • žáci budou seznámeni se školním řádem, poučeni o BOZ a PO
 • dostanou rozvrh hodin, studijní výkaz
 • domluví si individuální výuku
 • vyplní osobní dotazník
 • přinesou kopii vysvědčení z 9. ročníku (kvarty) – neplatí pro maturanty
 • tiskopis Žádost o přístup on-line Žákovská knížka
 • souhlas o ochraně osobních údajů

Rozdělení tříd:

1. ACE – ročníkový pedagog Jarmila Ištvanová (smyčce, bicí, cimbál, kytara, akordeon, herci)
1. BDZ – ročníkový pedagog Mgr. Eva Macková (klávesy, dechy, zpěv)
Kontakty najdete tady.

Kopírování pro žáky:

 • žáci mají možnost kopírování na kopírovacím stroji umístěném v přízemí školy
 • kredit minimálně 50 Kč (na 100 kopií)

Učebnice:

 • zatím nekupovat, upřesní vyučující z jednotlivých předmětů
 • archiv školy – noty a hudební publikace – vratná záloha 500 Kč

Žádosti o uznání vzdělání, uvolnění z tělesné výchovy

 • žádosti o uvolnění z TV, uznání vzdělání je nutné podat na studijní oddělení do 13. 9. 2019

Školní řád

 • školní řád je k dispozici zde, u hlavní nástěnky v 1. patře a u ročníkových pedagogů
 • upozorňujeme na nutnost včasného omlouvání absencí, podáním omluvenky po termínu se vystavujete možnosti postihu!
 • upozorňujeme na povinnost hlásit všechny změny osobních údajů na studijní oddělení – je možné elektronicky v systému Bakaláři (EŽK).

Elektronická žákovská knížka 


Ubytování v domovech mládeže

Možnosti ubytování studentů v domovech mládeže najdete zde.


Stravování

Stravování probíhá v jídelně v budově školy.

Objednávání obědů

 • výběr ze dvou až tří jídel
 • objednání obědů je aktuálně možné pouze z počítačů ve školní síti (počítačové učebny, sborovny), popř. u paní Vahalíkové na sekretariátě v době od 12:30 do 13:30, vždy nejpozději 2 pracovní dny předem

Platba za stravování:

 • cena 33 Kč – plaťte na níže uvedený účet, popř. u paní Vahalíkové na sekretariátě
 • číslo účtu: 2800854695/2010
 • variabilní symbol: 7-mi místné evidenční číslo žáka (Vaše registrační číslo z přijímaček, najdete na Webové nástěnce nebo u paní Vahalíkové)
 • POZOR! Platby bez variabilního symbolu automaticky vracíme zpět!!!
 • specifický symbol: 0033 (pouze pro obědy!)
 • další informace o platbách na účet zde

Studijní oddělení

kontakt na studijní oddělení

Kontakty na ročníkové (třídní) učitele

Jména a mailové adresy ročníkových učitelů jsou tady.

Výchovná poradkyně

MgA. Kateřina Zezulová

Metodik prevence patologických jevů

Mgr. Jana Nováková

Přesunout se na začátek