Informace pro studenty a rodiče

Zahájení školního roku 2022/2023

Rozpis zahájení školního roku 2022/23 pro studenty ke stažení zde (pdf).

Rozvrhy

Rozvrhy výuky pro hromadné a skupinové předměty 2022/23 dostali všichni pedagogové a studenti mailem do školní pošty. Rozvrhy jsou fyzicky také na nástěnce vedle ředitelny.

Studenti 1. roč. (resp. jejich rodiče) a přijatí do vyšších roč. dostanou odkaz na rozvrhy mailem během léta.

Školní řád

 • školní řád je k dispozici zde, u hlavní nástěnky v 1. patře a u ročníkových pedagogů
 • upozorňujeme na nutnost včasného omlouvání absencí, podáním omluvenky po termínu se vystavujete možnosti postihu!
 • upozorňujeme na povinnost hlásit všechny změny osobních údajů na studijní oddělení – je možné elektronicky v systému Bakaláři (EŽK).

Vyhláška o využívání prostor a hudebních nástrojů ve správě či vlastnictví Konzervatoře Brno

vyhláška zde (pdf)

Bakaláři – elektronická žákovská knížka 


Ubytování v domovech mládeže

Možnosti ubytování studentů v domovech mládeže najdete zde.


Průkaz ISIC, čip pro vstup do budovy


Stravování

Stravování probíhá v jídelně v budově školy.

Objednávání obědů

 • výběr ze dvou až tří jídel
 • objednání obědů je aktuálně možné pouze z počítačů ve školní síti (počítačové učebny, sborovny) na tomto odkazu, popř. u paní Vahalíkové na sekretariátě v době od 12:30 do 13:30, vždy nejpozději 2 pracovní dny předem

Platba za stravování:

 • cena jednoho oběda je 50 Kč – plaťte na níže uvedený účet, popř. u paní Vahalíkové na sekretariátě
 • číslo účtu: 2800854695/2010
 • variabilní symbol: 7-mi místné evidenční číslo žáka (Vaše registrační číslo z přijímaček, najdete na zde (nutné přihlášení) nebo u paní Vahalíkové)
 • POZOR! Platby bez variabilního a specifického symbolu automaticky vracíme zpět!!!
 • specifický symbol: 0037(pouze pro obědy!)
 • další informace o platbách na účet zde

Studijní oddělení

kontakt na studijní oddělení


Kontakty na ročníkové (třídní) učitele

Jména a mailové adresy ročníkových učitelů jsou tady.


Výchovná poradkyně

MgA. Kateřina Zezulová


IKT koordinátor

Mgr. Jiří Halíř


Školní e-mail, Microsoft 365, MS Teams …


Metodik prevence patologických jevů

Mgr. Jana Nováková

Přesunout se na začátek