Informace pro studenty a rodiče

Zahájení školního roku 2023/24

Zahájení proběhne 4. září 2023 dle rozpisu v pdf níže.

Rozdělení do skupin: A = smyčce a harfa, B = klávesové nástroje, C = bicí, kytara, akordeon, cimbál, D = dechové nástroje, E = herectví, F = dirigování a skladba, Z = zpěv

Rozvrhy

Aktuální rozvrhy pro hromadné a skupinové předměty jsou k dispozici pouze na vývěsce vpravo od ředitelny.

Školní řád

 • školní řád je k dispozici zde, u hlavní nástěnky v 1. patře a u ročníkových pedagogů
 • upozorňujeme na nutnost včasného omlouvání absencí, podáním omluvenky po termínu se vystavujete možnosti postihu!
 • upozorňujeme na povinnost hlásit všechny změny osobních údajů na studijní oddělení – je možné elektronicky v systému Bakaláři (EŽK).

Bakaláři – elektronická žákovská knížka 


Ubytování v domovech mládeže

Možnosti ubytování studentů v domovech mládeže najdete zde.


Průkaz ISIC, čip pro vstup do budovy


Stravování

Stravování probíhá v jídelně v budově školy.

Objednávání obědů

 • výběr ze dvou až tří jídel
 • objednání obědů probíhá on-line.
 • Přístupové údaje a odkaz pro přihlášení dostali zaměstnanci i studenti mailem do školní mailové schránky 27. 4. 2023 Pokud odkaz a přihlašovací údaje nemáte, obraťte se na IKT metodika.

Platba za stravování:

 • cena jednoho oběda je 50 Kč – plaťte na níže uvedený účet, popř. u paní Vahalíkové na sekretariátě
 • číslo účtu: 2800854695/2010
 • variabilní symbol: 7-mi místné evidenční číslo žáka (Vaše registrační číslo z přijímaček, najdete na zde (nutné přihlášení) nebo u paní Vahalíkové)
 • POZOR! Platby bez variabilního a specifického symbolu automaticky vracíme zpět!!!
 • specifický symbol: 0037(pouze pro obědy!)
 • další informace o platbách na účet zde

Studijní oddělení

kontakt na studijní oddělení


Kontakty na ročníkové (třídní) učitele

Jména a mailové adresy ročníkových učitelů jsou tady.


Výchovná poradkyně

MgA. Kateřina Zezulová


IKT koordinátor

Mgr. Jiří Halíř


Metodik prevence patologických jevů

Mgr. Jana Nováková

Přesunout se na začátek