Maturita – informace

Maturitní zkoušky ve školním roce 2017/18

Zdroje

Vyhláška MŠMT o podmínkách maturitní zkoušky (pdf 1,08 Mb)

Oficiální stránky státních maturit – www.novamaturita.cz


Rozpisy zkoušek

a další informace o maturitách najdete na webové nástěnce.


Maturitní předměty pro MZ 2018

Na základě ustanovení §78 a §79 Zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění následujících předpisů stanovuji pro volbu předmětů u maturitní zkoušky v roce 2018 tato  pravidla:

I. Společná část maturitní zkoušky

Žáci budou konat maturitní zkoušku 

1. z českého jazyka a literatury

2. z cizího jazyka (anglický jazyk nebo německý jazyk)

II. Profilová část maturitní zkoušky

Obory Hudba a Zpěv

1. povinná profilová zkouška – Hlavní obor
forma: praktická zkouška před zkušební komisí

2. povinná profilová zkouška – Dějiny hudby
forma: ústní zkouška před zkušební komisí – 30 témat

3. povinná profilová zkouška – Hudební teorie
forma: ústní zkouška před zkušební komisí – 30 témat

nepovinná profilová zkouška – Další cizí jazyk
forma: ústní zkouška před zkušební komisí – 20 témat

nepovinná profilová zkouška – Kulturní dějiny
forma: ústní zkouška před zkušební komisí – 20 témat

Obor Hudebně dramatické umění

1. povinná profilová zkouška – Hlavní obor
forma: praktická zkouška před zkušební komisí

2. povinná profilová zkouška – Dějiny divadla
forma: ústní zkouška před zkušební komisí – 25 témat

3. povinná profilová zkouška – Rozbor dramatu 
forma: ústní zkouška před zkušební komisí – 25 témat

nepovinná profilová zkouška – Další cizí jazyk
forma: ústní zkouška před zkušební komisí – 20 témat

nepovinná profilová zkouška – Kulturní dějiny
forma: ústní zkouška před zkušební komisí – 20 témat

V Brně dne 15. 6. 2017                                                          

MgA. Pavel Maňásek
ředitel

Přesunout se na začátek