Maturita – informace

Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/21

Zdroje

Vyhláška MŠMT o podmínkách maturitní zkoušky (pdf 1,08 Mb)

Oficiální stránky státních maturit – www.novamaturita.cz


Rozpisy zkoušek

a další informace o maturitách najdete na nástěnce webové aplikace systému Bakaláři .


Maturitní předměty pro MZ 2021

Na základě ustanovení §78 a §79 Zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění následujících předpisů stanovuji pro volbu předmětů u maturitní zkoušky v roce 2020 tato  pravidla:

I. Společná část maturitní zkoušky

Žáci budou konat maturitní zkoušku 

1. z českého jazyka a literatury

2. z cizího jazyka (anglický jazyk nebo německý jazyk)

II. Profilová část maturitní zkoušky

Obory Hudba a Zpěv

1. povinná profilová zkouška – Hlavní obor
forma: praktická zkouška před zkušební komisí

2. povinná profilová zkouška – Dějiny hudby
forma: ústní zkouška před zkušební komisí – 30 témat

3. povinná profilová zkouška – Hudební teorie
forma: ústní zkouška před zkušební komisí – 30 témat

nepovinná profilová zkouška – Další cizí jazyk
forma: ústní zkouška před zkušební komisí – 20 témat

nepovinná profilová zkouška – Kulturní dějiny
forma: ústní zkouška před zkušební komisí – 20 témat

Obor Hudebně dramatické umění

1. povinná profilová zkouška – Hlavní obor
forma: praktická zkouška před zkušební komisí

2. povinná profilová zkouška – Dějiny divadla
forma: ústní zkouška před zkušební komisí – 25 témat

3. povinná profilová zkouška – Rozbor dramatu 
forma: ústní zkouška před zkušební komisí – 25 témat

nepovinná profilová zkouška – Další cizí jazyk
forma: ústní zkouška před zkušební komisí – 20 témat

nepovinná profilová zkouška – Kulturní dějiny
forma: ústní zkouška před zkušební komisí – 20 témat

V Brně dne 26. 6. 2020                                                          

MgA. Pavel Maňásek
ředitel

Přesunout se na začátek