ISIC, průkaz a čip pro vstup do budovy

Podle školního řádu musí mít každý žák školní průkaz a čipovou klíčenku nebo průkaz ISIC.

ISIC

Žákům budoucího 1. ročníku nabízíme objednání průkazu ISIC (více o výhodách ISIC zde) přes naši školu za zvýhodněnou cenu 350,-Kč. Tato nabídka platí pouze v případě doručení žádosti, fotografie a zaplacení poplatku na účet školy nejpozději do 20. 6. 2024.

Jak objednat ISIC přes školu:

 1. Žádost o vydání průkazu kterou stáhnete zde, vyplňte, podepište (u žáků mladších 15 let je vyžadován podpis zákonného zástupce) a osobně předejte či doručte poštou na studijní oddělení.
 2. Fotografii žáka (digitální, ale ne skenovanou) ve formátu .jpg vhodnou pro občanský průkaz či cestovní pas přejmenujte na EVIDENČNÍ ČÍSLO ŽÁKA.jpg, a zašlete e-mailem na:  studium@konzervator.eu, v předmětu e-mailu uveďte „ISIC“. Fotografie zaslaná poštou nelze použít!
 3. Zaplaťte poplatek 350,- Kč na účet 2800854695/2010, variabilní symbol: EVIDENČNÍ ČÍSLO ŽÁKA, specifický symbol: 290

  EVIDENČNÍ ČÍSLO ŽÁKA žáka, které slouží zároveň jako variabilní symbol pro veškeré platby jsme 23.5.2024 zaslali emailem na adresy zákonných zástupců / zletilých studentů.

  Školní průkaz a čip

  Pokud nemáte zájem o průkaz ISIC, bude Vám vystaven školní průkaz a čipová klíčenka školy na začátku školního roku. K vyhotovení je nutné dodat nejpozději do 20. 6. 2024 papírovou průkazkovou fotografii a zaplatit 150,-Kč na účet 2800854695/2010, variabilní symbol: EVIDENČNÍ ČÍSLO ŽÁKA, specifický symbol: 150.


  Co přináší ISIC vydaný přes naši školu oproti zakoupení ISIC mimo školu?

  • Funguje jako čipová karta na vstup do školy/ do jídelny a není zapotřebí další speciální čip.
  • Je oficiálním průkazem studenta s logem naší školy
  • Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např. městské dopravní podniky)
  • Školní ISIC není nutné si každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia. Licence ISIC je platná po dobu školního roku prodlouženou do konce kalendářního roku (1. 9. 2023 až 31. 12. 2024).
   • Pro další školní roky lze licenci osobně ve škole prodloužit nalepením tzv. revalidační známkou na vydanou kartu: kvůli dopravním podnikům doporučujeme prodloužení vždy k 1.9. nového školního roku.
  • Školní ISIC je oproti ISICu z běžné distribuce levnější: při prvotním pořízení průkazu stojí 350 Kč a další roky se platí pouze roční licence za 250 Kč. V případě ztráty či zničení vystavujeme  duplikát  karty  za  100  Kč (licence zůstává).

  Co přináší ISIC obecně?

  • Platnost ve130 zemích světa, vice než 125 000 míst se slevou po celém světě
  • Slevy a výhody v dopravě:
   • Je akceptován většinou dopravních podniků po celé ČR jako potvrzení o studiu
   • Lze použít pro 75% slevu pro studenty do 26 let na jízdu vlakem či autobusem (pokud bude platit)
   • při cestování v zahraničí• letenky, autobusové a vlakové jízdenky
  • Speciální celoroční cestovní pojištěni UNIQA od 200 Kč
  • Slevy na více než 2.000 místech v ČR:
   • při nákupech, stravování a vzdělávání
   • na vstupném na festivaly, akce, do klubů
   • na permanentky v lyžařských areálech
   • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
   • při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách

  Tisk a kopírování

  Kartu lze používat i pro tisk a kopírování. Cena tisk A4 je 1 Kč, kopírování 1,50 Kč. U formátu A3 je cena dvojnásobná. Barevný tisk resp. kopírování je zpoplatněno pro A4 i A3 oproti černobílému čtyřnásobně.

  Přesunout se na začátek