ISIC, čip pro vstup do budovy

Vážení rodiče,
informujeme vás, že podle školního řádu musí mít každý žák čip pro otevírání vstupních dveří

 • buďto v průkaze studenta ISIC s logem Konzervatoře
 • anebo v klíčence vydávané současně s interním Průkazem žáka Konzervatoře Brna.

Který průkaz vybrat?

Průkaz žáka Konzervatoře Brno je interní doklad pro potřeby školy, ISIC je navíc mezinárodní průkaz použitelný k získání studentských slev v dopravě, kultuře i sportu.

Jak objednat (lze pouze jeden typ průkazu – ISIC anebo klíčenku)

 • ISIC: žádost o vydání ISIC průkazu, kterou jste obdrželi předvyplněnou, doplňte, podepište (u žáků mladších 15 let je vyžadován podpis zákonného zástupce) a osobně předejte či doručte poštou na studijní oddělení.
  • Fotografii podobizny žáka (digitální, ale neskenovanou) svou úrovní vhodnou pro cestovní pas, občanský či řidičský průkaz pojmenujte podle vzoru 2020154.jpg, kde 2020154 je evidenční číslo žáka uvedené v zaslané žádosti a zasílejte pouze e-mailem na studium@konzervator.eu, v předmětu e-mailu uvádějte prosím „ISIC“. Fotografie zaslaná poštou nelze použít.
  • Poplatek  350 Kč zaplaťte: účet Konzervatoře Brno 2800854695/2010, variabilní symbol: zadejte 6ti místné evidenční číslo žáka (je uvedeno na žádosti, např. 2020154)
   specifický symbol: 0290
 • Průkaz žáka s klíčenkou: doplňte a podepište žádost o vydání Průkazu žáka Konzervatoře  Brno v papírové  formě  s  klíčenkou  a  spolu  s klasickou  fotografií  (ve  formátu  pro  cestovní  pas,  s evidenčním číslem žáka na druhé straně) osobně předejte či doručte poštou na studijní oddělení.
  • Poplatek 150 Kč zaplaťte:
   účet Konzervatoře Brno 2800854695/2010,
   variabilní symbol: zadejte 6ti místné evidenční číslo žáka (je uvedeno na žádost, např. 2020154)
   specifický symbol: 0150

Termíny

Termín doručení žádosti, fotografie a zaplaceni je nejpozději do 30. 6. 2023. Děkujeme za dodržení terminu. Hotový průkaz bude vydán při nástupu do školy – karta či klíčenka se používá pro vstup a výstup z budovy školy, na dvůr a do školičky, výdej jídel.

ISIC

Co přináší ISIC vydaný přes naši školu oproti zakoupení ISIC mimo školu?

 • Funguje jako čipová karta na vstup do školy/ do jídelny a není zapotřebí další speciální čip.
 • Je oficiálním průkazem studenta s logem naší školy
 • Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např. městské dopravní podniky)
 • Školní ISIC není nutné si každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia. Licence ISIC je platná po dobu školního roku prodlouženou do konce kalendářního roku (1. 9. 2023 až 31. 12. 2024).
  • Pro další školní roky lze licenci osobně ve škole prodloužit nalepením tzv. revalidační známkou na vydanou kartu: kvůli dopravním podnikům doporučujeme prodloužení vždy k 1.9. nového školního roku.
 • Školní ISIC je oproti ISICu z běžné distribuce levnější: při prvotním pořízení průkazu stojí 350 Kč a další roky se platí pouze roční licence za 250 Kč. V případě ztráty či zničení vystavujeme  duplikát  karty  za  100  Kč (licence zůstává).

Co přináší ISIC obecně?

 • Platnost ve130 zemích světa, vice než 125 000 míst se slevou po celém světě
 • Slevy a výhody v dopravě:
  • Je akceptován většinou dopravních podniků po celé ČR jako potvrzení o studiu
  • Lze použít pro 75% slevu pro studenty do 26 let na jízdu vlakem či autobusem (pokud bude platit)
  • při cestování v zahraničí• letenky, autobusové a vlakové jízdenky
 • Speciální celoroční cestovní pojištěni UNIQA od 200 Kč
 • Slevy na více než 2.000 místech v ČR:
  • při nákupech, stravování a vzdělávání
  • na vstupném na festivaly, akce, do klubů
  • na permanentky v lyžařských areálech
  • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
  • při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách

Tisk a kopírování

Kartu lze používat i pro tisk a kopírování. Cena tisk A4 je 1 Kč, kopírování 1,50 Kč. U formátu A3 je cena dvojnásobná. Barevný tisk resp. kopírování je zpoplatněno pro A4 i A3 oproti černobílému čtyřnásobně.

Přesunout se na začátek