Talentová zkouška – Hudebně dramatické umění

Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudebně dramatické umění, 82-47-P/01, název ŠVP:

Hudebně dramatické umění

Cílem talentové zkoušky je získat ucelený obraz o talentu a schopnostech uchazeče. Skládá se ze zkoušky herecké, pěvecké, pohybové a všeobecné hudební

 • Herecká zkouška
  • Uchazeč předvede připravený přednes dvou básní rozdílného charakteru a scénické zpracovaní dvou monologů z divadelních her rozdílného charakteru. Všechny tyto 4 ukázky musí být předneseny v českém jazyce a zpaměti. U zkoušky se hodnotí herecké nadání, zdravý hlas schopný vývoje – ověřený lékařem-foniatrem (lékařskou zprávu lze doložit až u talentové zkoušky), správná výslovnost (bez vad), vhodný zjev, předpoklady pro herecké studium v nárocích celého komplexu syntetického divadla.
  • Dále se u zkoušky prověří zájem uchazeče o uvedenou oblast, znalost stěžejních děl z oblasti literatury a dramatu, základní orientace v uměleckých slozích, informovanost o naší umělecké současnosti v oboru divadla a literatury event. jiných uměleckých oborů.
 • Pěvecká zkouška. Uchazeč si připraví přednes dvou lidových písní (popř. jedné umělé) podle vlastního výběru a předloží jejich notový zápis (doprovod)
 • Pohybová zkouška (Uchazeč se ke zkoušce dostaví s cvičebním úborem a cvičební obuví): Prověření tělesných předpokladů potřebných pro možnost profesionálního školení (bez tělesných vad), pohybového, výrazového a tanečního nadání, improvizačních schopností. Celkový zdravotní stav musí být ověřený praktickým lékařem (nutno potvrdit na přihlášce).
 • Všeobecná hudební zkouška
  • Smysl pro rytmus – požaduje se:
   • vytleskat rytmus z notového zápisu (osminové hodnoty, tečkovaný rytmus)
   • správně reprodukovat rytmus předehrané rytmizované melodie
  • Hudební sluch – požaduje se:
   • opakovat předehraný tón s přenášením do své hlasové polohy
   • opakovat jednotlivé tóny dvojzvuku
   • správně rozlišit počet znějících tónů v souzvuku (dvojzvuk až čtyřzvuk)
   • určit předehrané dur a moll kvintakordy
  • Hudební paměť – požaduje se:
   • schopnost opakovat jednoduchou melodii a krátký melodicko-rytmický motiv
  • Hudební teorie – požaduje se všeobecná oreintace v notovém zápisu.


Poslední úprava této stránky – Pavel Bureš, 23. 7. 2019 13:09.

Přesunout se na začátek