Talentová zkouška – Hudebně dramatické umění

Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudebně dramatické umění, 82-47-P/01, název ŠVP:

Hudebně dramatické umění

Talentová zkouška je dvoukolová.
Cílem talentové zkoušky je získat ucelený obraz o talentu a schopnostech uchazeče.

První kolo talentové zkoušky

První kolo se skládá pouze z herecké zkoušky.

 • Herecká zkouška
  • Uchazeč předvede připravený přednes dvou básní rozdílného charakteru a scénické zpracovaní dvou monologů z divadelních her rozdílného charakteru. Všechny tyto 4 ukázky musí být předneseny v českém jazyce a zpaměti. U zkoušky se hodnotí herecké nadání, zdravý hlas schopný vývoje – ověřený lékařem-foniatrem (lékařskou zprávu lze doložit až u talentové zkoušky), správná výslovnost (bez vad), předpoklady pro herecké studium v nárocích celého komplexu syntetického divadla. Děvčatům doporučejeme předstoupit před komisi v sukni nebo v šatech.
  • Uchazeč je povinen u zkoušky předložit aktuální portrétní fotografii.
  • Dále se u zkoušky prověří zájem uchazeče o uvedenou oblast a orientaci v kulturním životě.

Do druhého kola postupují pouze uchazeči, kteří splnili podmínky prvního kola. S výsledky prvního kola se uchazeči budou moci seznámit na webových stránkách školy nebo na vrátnici školy.

Druhé kolo talentové zkoušky

Druhé kolo se skládá z herecké zkoušky – improvizace na básně a monology z 1. kola, z pěvecké zkoušky, z pohybové zkoušky a všeobecně hudební zkoušky.

 • Pěvecká zkouška
  • Uchazeč si připraví přednes dvou lidových písní podle vlastního výběru a předloží jejich notový zápis (doprovod)
 • Pohybová zkouška
  • Uchazeč se ke zkoušce dostaví s cvičebním úborem a cvičební obuví.
   Prověření tělesných předpokladů potřebných pro možnost profesionálního školení (bez tělesných vad), pohybového, výrazového a tanečního nadání, improvizačních schopností. 
   Celkový zdravotní stav musí být ověřený praktickým lékařem (nutno potvrdit na přihlášce).
 • Všeobecná hudební zkouška
  • Smysl pro rytmus – požaduje se:
   • vytleskat rytmus z notového zápisu (osminové hodnoty, tečkovaný rytmus)
   • správně reprodukovat rytmus předehrané rytmizované melodie
  • Hudební sluch – požaduje se:
   • opakovat předehraný tón s přenášením do své hlasové polohy
   • opakovat jednotlivé tóny dvojzvuku
   • správně rozlišit počet znějících tónů v souzvuku (dvojzvuk až čtyřzvuk)
   • určit předehrané dur a moll kvintakordy
  • Hudební paměť – požaduje se:
   • schopnost opakovat jednoduchou melodii a krátký melodicko-rytmický motiv
  • Hudební teorie – požaduje se všeobecná orientace v notovém zápisu.
Přesunout se na začátek