Talentová zkouška – skladba, dirigování

Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Skladba

Uchazeči o studium oboru hudba studijního zaměření skladba předloží vlastní skladebné pokusy a zkušební komise ověří schopnost jednoduché harmonizace krátkého melodicko-rytmického celku, např. lidové písně příp. i schopnost improvizace na její téma na klavír

Na uchazeče se kladou zvýšené nároky na hudebně teoretické znalosti, celkovou hudebnost, sluchovou dispozici, hudební představivost a orientaci v hudebních stylech. Předpokládá se zběhlost a pohotovost ve hře na klavír a schopnost hry z listu.

Požadovaná látka ke zkoušce z klavírní hry:

 • všechny stupnice durové a mollové kombinovaným způsobem v rozsahu 4 oktáv
 • všechny akordy – velké rozklady kvintakordu dur i moll s obraty kombinovaným způsobem v rozsahu 4 oktáv
 • C. Czerny op. 299 (Škola zběhlosti) – tři etudy různého technického zaměření event. J.B.Cramer – dvě etudy různého technického zaměření (technika pravé ruky, technika levé ruky, rozkladová technika)
 • J. S. Bach – jedna dvouhlasá popř. trojhlasá invence
 • jedna skladba z období klasicismu (rychlá věta ze sonáty)
 • jedna skladba z období romantismu nebo skladba 20. století


Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Dirigování

U uchazečů o obor hudba studijního zaměření dirigování se zjišťuje manuální zručnost a pohyblivost rukou, znalost schémat dvoudobého, třídobého, čtyřdobého a šestidobého taktu. Dirigentské dispozice prokáže uchazeč schopností vyjádřit taktovacím gestem tempo, dynamiku a charakter poslouchané skladby hrané na klavír. Uchazeči si též připraví jednu rychlou a jednu pomalou větu z klasické literatury (lehčí symfonie J.Haydna, W.A.Mozarta, možno případně užít i serenády – např. Malá noční hudba apod.) a jednu skladbu sborovou. Partitury vybraných skladeb přinese uchazeč ve dvou exemplářích ke zkoušce.

Na uchazeče se kladou zvýšené nároky na hudebně teoretické znalosti, znalosti o nástrojích, celkovou hudebnost, sluchovou dispozici, hudební představivost a orientaci v hudebních stylech. Předpokládá se zběhlost a pohotovost ve hře na klavír a schopnost hry z listu. Požadovaná látka ke zkoušce z klavírní hry:

 • všechny stupnice durové a mollové kombinovaným způsobem v rozsahu 4 oktáv
 • všechny akordy – velké rozklady kvintakordu dur i moll s obraty kombinovaným způsobem v rozsahu 4 oktáv
 • C. Czerny op. 299 (Škola zběhlosti) – tři etudy různého technického zaměření event. J.B.Cramer – dvě etudy různého technického zaměření (technika pravé ruky, technika levé ruky, rozkladová technika)
 • J. S. Bach – jedna dvouhlasá popř. trojhlasá invence
 • jedna skladba z období klasicismu (rychlá věta ze sonáty)
 • jedna skladba z období romantismu nebo skladba 20. století

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

Přesunout se na začátek