Talentová zkouška – zpěv

Požadavky k talentové zkoušce v oboru Zpěv 82-45-P/01, název ŠVP:

Zpěv

  • U talentových zkoušek se požaduje přednes tří vokálních skladeb zpaměti – dvě lidové písně (pomalá a rychlá) a píseň umělá, popř. další libovolná vokální skladba podle vyspělosti uchazeče
  • Hlasové cvičení v rozsahu kvinty (stupnicové postupy a rozložený akord)
  • Při talentové zkoušce může být detailněji prozkoumán talent hlasovými cviky, frázemi a rozhovorem, krátkým výstupem mluveného slova (monolog, báseň, povídka apod.).
  • Každý uchazeč musí ke zkoušce bezpodmínečně přinést notový materiál svého zkušebního repertoáru s příslušným klavírním doprovodem

Hodnotící kritéria talentových zkoušek:

  • kvalita hlasového materiálu a jeho velikost
  • funkční a zdravotní stav hlasu ve stávajícím rozsahu
  • pěvecká inteligence
  • celkový zjev a zdravotní stav ověřený lékařem (potvrdit na přihlášce) a také foniatrem (lékařskou zprávu lze doložit až u talentové zkoušky)
  • hudební a všeobecné vzdělání, kultivovanost a osobni vztah k poslání profesionálního pěvce či učitele hudby

Pro 2.kolo talentové zkoušky je povinná:
Pohybová zkouška

(uchazeč se ke zkoušce dostaví s cvičebním úborem a cvičební obuví)

Prověření tělesných předpokladů potřebných pro možnost profesionálního školení (bez tělesných vad), pohybového, výrazového a tanečního nadání, improvizačních schopností.

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

Přesunout se na začátek