Talentová zkouška – cimbál, bicí nástroje

Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na cimbál

 • Technické cvičení – tremolo (tremolo ve dvojhlasu)
 • Dvě durové a dvě mollové stupnice v celém rozsahu
 • čtyřhlasé akordy arpeggio, velký rozklad v celém rozsahu
 • výběr dvou etud z uvedené literatury:
  • G. Allaga: Vybrané studie pro cimbál
  • E. H. Kayser: Houslové etudy
  • Klímová – Fischerová: Album etud, seš 4,5 (klavír)
  • V. Brada: Osmitaktová cvičení pro cimbál
 • Jedna přednesová skladba
 • Lidová píseň (improvizace)
 • Předpokladem je hra zpaměti

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Malý buben:

Hra na bicí nástroje

 • rytmická stupnice 2-3-4-5-6-7-8-7-6-5-4-3-2
 • víření pp FF pp
 • povinná etuda J. Tuzar – Etudy pro malý buben č.56
 • jedna etuda dle vlastního výběru

Bicí souprava:

 • libovolná skladba či etuda zapsaná v notách

Xylofon nebo vibrafon nebo marimba:

 • jedna durová a jedna mollová stupnice, rozklady akordů
 • libovolná skladba či etuda zapsaná v notách

Tympány:

 • libovolná skladba či etuda pro alespoň dva tympány zapsaná v notách

Součástí talentové zkoušky je i ověření dispozic pro hru z listu na malý buben.

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

Přesunout se na začátek