Talentová zkouška – smyčce, harfa

Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na housle

 • 1 durová a 1 mollová stupnice (nestejnojmenné) v rozsahu 3 oktáv + kvintakord
 • 2 etudy různého charakteru (na úrovni F. Mazas – Etudy op. 36, R. Kreutzer – 42 etud, ,J. Dont­‑ 24 etud op. 37, op. 38)
 • Přednesová skladba: první věta nebo třetí věta z koncertu např.:
  • I.B.Viotti: Koncert č. 23
  • J. B. Accolay: Koncert č. 1
  • P. Rode: Koncert č. 6
  • R. Kreutzer: Koncert č. 13
  • Ch. de Bériot: Koncert č. 9

nebo je možné hrát koncertantní skladbu podobné technické obtížnosti

 • Hra zpaměti je podmínkou.

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na violu

1 durová a 1 mollová (nestejnojmenná) stupnice s příslušnými rozloženými kvintakordy v rozsahu tří oktáv.

 • Dvě etudy s rozdílnou problematikou, např. jedna technická a jedna přednesová – výběr:
  • K. Moravec – 1.díl
  • F. Mazas op.36
  • J. Dont op. 37, 38
  • případně R. Kreutzer – 42 etud
 • Přednes: dvě věty (pomalá, rychlá) z koncertu nebo sonáty např:
  • G. F. Telemann: Koncert G dur
  • A. Vivaldi: Koncert F dur
  • J. A. Benda: Koncert F dur
  • G. F. Händel: sonáty pro violu a klavír
  • B. Marcello: sonáty pro violu a klavír
  • H. Eccles: Sonáta g moll
  • J. V. Kalivoda: Šest nokturn – výběr

nebo jiné skladby podobného charakteru a minimálně této technické úrovně

 • Zkoušky na obor hra na violu lze vykonat na violu nebo na housle
 • Hra zpaměti je podmínkou.


Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na violoncello

 • Dvě durové a dvě mollové stupnice a rozložené akordy v rozsahu dvou oktáv
 • Etudy – výběr dvou kontrastních etud , např.: K. P. Sádlo – Škola etud, F. Dotzauer – 113 etud, S. Lee – 40 lehkých etud op. 70
 • Přednes – jedna věta koncertu, sonáty nebo jiná přednesová skladba dle vlastního výběru

Hra zpaměti je podmínkou


Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška D


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na kontrabas

 • Ovládání základních poloh (minimálně do I. polohy)
 • 1 durová a 1 mollová stupnice (nestejnojmenné) + kvintakord
 • Dvě etudy např. Montag, Hertl, Gadzinski apod.
 • Dvě přednesové skladby – pomalá a rychlá

Hra zpaměti je podmínkou

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na harfu

 • Předpokládá se, že uchazeč o studium absolvoval některou ze základních škol pro harfu (Trneček, Mčedělov, Edrelli, Zaber, Soner, Renié)
 • Stupnice dur v rozsahu minimálně dvou oktáv, akordy trojzvuky ve všech obměnách
 • Dvě etudy podle vlastního výběru s rozdílnými technickými prvky, např.: Naderman I. díl
 • Zpaměti dvě přednesové skladbičky podle vlastního výběru různého charakteru a stylového zaměření
 • Příklad materiálu pro přijímací zkoušku:
  • Naderman-Schuecker op.8 – variace – výběr
  • A. M. Bachová – Malá knížka
  • Drobné skladbičky klasiků (Mozart, Dussek, Clementi, Kuhlau, Zipoli apod.)
  • Brahms – Ukolébavka
  • Dobrodinský – Malá suita

Hra zpaměti je podmínkou.

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

Přesunout se na začátek