Talentová zkouška – akordeon, kytara

Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na akordeon

Stupnice – dur i moll legato, staccato v rovném pohybu a v protipohybu přes dvě oktávy, rozložené akordy legato i staccato (kvintakordy a obraty ve tři a čtyřhlase rozloženě i harmonicky)

  • Dvě technické etudy Czerny op. 299 (jedna z etud může být původní kompozicí pro akordeon, např. Havlíček – Přednesové etudy)
  • J.S.Bach – jedna skladba z Malých preludií a fughet nebo dvouhlasých invencí
  • Nejméně dvě přednesové skladby různých stylových období (alespoň jedna musí být původní kompozice pro akordeon)

Hra zpaměti je podmínkou. Součástí zkoušky je i ověření dispozic pro hru z listu.

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na kytaru

  • Jednohlasé stupnice dvě dur a dvě moll v rozsahu 2-3 oktáv s kadencemi
  • Tři etudy v obtížnosti 4.-5. ročník ZUŠ (např.: M. Carcassi op.60 K. Sor op.35, 31, M. Giuliani op.100, L. Brouwer: Etudes simples 1-10, Obrovská-Zelenka: Etudy)
  • Nejméně dvě přednesové skladby z různých stylových období

Hra zpaměti je podmínkou. Součástí zkoušky je i ověření dispozic pro hru z listu

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

Přesunout se na začátek