Oddělení strunných nástrojů
pedagogové

Václav Horák

Fotografie zaměstnance

Narozen 22.2.1950 v Horních Libchavách.

Lidovou školu umění absolvoval na housle v Ústí nad Orlicí.

V r.1965 přijat na Konzervatoř v Kroměříži na obor hra na violoncello (Méhly, Sikora, Lazárová, Merta) a absolvoval v r.1971 Koncertem h moll A.Dvořáka za doprovodu školního orchestru.

Ve stejném roce přijat na AMU Praha do třídy prof. Váši Černého. Studium hry na violoncello ukončil na JAMU v Brně ve třídě prof. Karla Krafky. Absolventský koncert zahrnoval díla Beethovena (Sonáta C dur), Brahmse (Sonáta F dur), Brittena (Sonáta s klavírem) a Stravinského (Italská suita).

Již během studia na JAMU se stal členem orchestru Janáčkovy opery (zástupce koncertního mistra) a členem Kynclova kvarteta.

Kynclovo kvarteto se záhy stalo profesionálním souborem a Václav Horák v něm setrval až do ukončení jeho činnosti před několika lety. Tento soubor koncertoval v mnoha zemích Evropy a Ameriky, nastudoval velkou část kvartetního repertoáru, nahrával v rozhlase a TV, natočil několik desek. Patřil mezi přední česká smyčcová kvarteta.

Václav Horák byl řadu let členem Komorního orchestru Bohuslava Martinů a Českých komorních sólistů a jako komorní hráč se uplatňoval i v mnoha dalších seskupeních.

Byl členem porot na soutěžích jako Heranova soutěž, Janáčkova soutěž, soutěže ZUŠ a konzervatoří.

Jako lektor vedl kursy v Třebíči pro české i zahraniční studenty, v posledních letech kursy ve Vysokém Mýtě.

V současné době se věnuje výchově mladých violoncellistů na Konzervatoři, Brno a Soukromé umělecké škole Pavla Křižkovského v Brně.

Pro pracovní účely přeložil významné metodiky z ruštiny:

  • R.J.Sapožnikov: Prvopočáteční výchova violoncellisty
  • R.J.Sapožnikov: Škola hra na violoncello
  • Andrej Borisjak: Metoda organického rozvoje technických prvků hry na violoncello
  • A.Broun: Metodické studie hry na violoncello

 

V současné době připravuje elektronickou učebnici Historie violoncella a Metodika hry na violoncello.


Předměty, které na naší škole vyučuje: Hlavní obor - violoncello(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Fotografie zaměstnance
Přesunout se na začátek