Oddělení strunných nástrojů

V téměř 90leté existenci brněnské konzervatoře má oddělení strunných nástrojů (běžně nazývané smyčcové oddělení) významné postavení jak z pohledu budování a života školy, tak výsledky své práce.

Jsou to nejen stovky absolventů, kteří působí jako učitelé na hudebních školách a dál předávají a rozvíjejí myšlenky získané během studia, ale i stovky orchestrálních a komorních hráčů.

Smyčcové oddělení se podílelo i na výchově desítek nepřehlédnutelných sólistů a koncertních mistrů, z nichž na nejpřednějším místě stojí Michaela Fukačová (violoncello), Bohumil Kotmel ml.(housle) a František Novotný (housle).

S hrdostí se oddělení může dívat i na výsledky interpretačních soutěží a přehlídek.

Tento radostný pohled si můžeme dovolit proto, že již od počátku zrodu školy se v pedagogickém sboru smyčcového oddělení objevovaly vynikající pedagogické a muzikantské osobnosti, které měli rozhodující význam a především i vliv na pedagogické prostředí v oddělení (Kudláček, Havlík, Šťastný, Kotmel st.).

Bezesporu velkou zásluhu na výsledcích práce tohoto oddělení měli a mají členové vynikajících komorních souborů a orchestrů z města Brna, jejichž umělecký věhlas přesahuje v některých případech i hranice Evropy (Státní filharmonie Brno, Orchestr Národního divadla v Brně, Moravské kvarteto, Janáčkovo kvarteto, Kynclovo kvarteto, Walingerovo kvarteto atd.).

Během šestiletého studia na brněnské konzervatoři, které je ukončeno absolutoriem, se žáci připraví na pedagogickou dráhu jako učitelé základních uměleckých škol, hráči v komorních, operních a symfonických orchestrech, nejnadanější pro studium na vysokých školách uměleckého nebo pedagogického směru u nás nebo v zahraničí.

Interpretační seminář smyčcového oddělení

Přesunout se na začátek