Oddělení strunných nástrojů
úspěchy na soutěžích

Mezinárodní kontrabasová soutěž
Františka Simandla 2024

14.3.2024 - 17.3.2024, Blatná

George Jacob Kellner 5. ročník – kontrabas
3. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Martin Šranko

Miroslav Mitáš 3. ročník – kontrabas
3. cena ve III. kategorii
Zvláštní cena za interpretaci
skladby Rudolfa Tuláška Chant d´amour
Pedagogické vedení: prof. MgA. Miloslav Jelínek

Interpretační soutěž Nadace Bohuslava Martinů

23.11.2023 - 26.11.2023, Praha

Houslové Duo Graffe
Terezie a Klára Graffovy - 3. ročník
3. cena v oboru komorní soubory bez klavíru
Pedagogické vedení:
MgA. Ivana Víšková a MgA. Štěpán Graffe

Mezinárodní violoncellová soutěž Jana Vychytila 2023

15.11.2023 - 19.11.2023, GMHS Praha

Lukáš Mareček 3. ročník – violoncello
2. cena v kategorii VII
Pedagogické vedení: Václav Horák

20th International Violin Georg Philipp Telemann Competition

24.6.2023 - 26.6.2023, Poznań, Polsko

Terezie Kokešová 2. ročník – housle
3. cena 
Pedagogické vedení: prof. MgA. František Novotný

Mezinárodní houslová soutěž a soutěžní přehlídka talentů ve hře na housle
k poctě Mistra Váši Příhody „Nové evropské talenty“ 2023

15.6.2023 - 18.6.2023, České Budějovice

Veronika Cagáňová 3. ročník – housle
2. cena 
Cena za nejlepší provedení povinné skladby
Pedagogické vedení:
MgA. Jiří Pospíchal Ph.D.

Lukáš Telecký 1. ročník – housle
3. cena 
Pedagogické vedení:
MgA. Richard Kružík

Vanessa Peřinková 1. ročník – housle
3. cena
Pedagogické vedení:
MgA. Richard Kružík

International Double Bass Competition of Carl Ditters von Dittersdorf 2023

13.6.2023 - 14.6.2023, Banská Bystrica

Miroslav Mitáš 2. ročník – kontrabas
2. místo v kategorii 2.A (1. - 3. ročník konzervatoře)
Pedagogické vedení: prof. MgA. Miloslav Jelínek

3. ročník celostátní soutěžní přehlídky komorních souborů Svitavské komoření 2023

10.5.2023 - 12.5.2023, Svitavy

Houslové duo
Terezie a Klára Graffovy  2. ročník – housle
Zlaté pásmo
Zvláštní cena za mimořádný umělecký výkon

Pedagogické vedení: MgA. Ivana Víšková

Klavírní trio
Martin Janál
 6. ročník - housle
Štěpánka Plocková 5. ročník - violoncello
Marek Peňáz 5. ročník - klavír 
Zlaté pásmo
Pedagogické vedení:
MgA. Richard Kružík

Celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů

25.4.2023 - 27.4.2023, Polička

Zuzana Zedníčková 1. ročník – housle
Zlaté pásmo v kategorii 15-16 let
Cena za interpretaci B. Martinů:
Arabesky
Pedagogické vedení: MgA. Štěpán Graffe

Karolína Melichaříková 4. ročník – housle
Zlaté pásmo v kategorii 17-18 let
Pedagogické vedení: MgA. Štěpán Graffe

Terezie Graffová 2. ročník – housle
Klára Graffová 2. ročník – housle
Zlaté pásmo v kategorii komorní hra smyčcových nástrojů 17-18 let
Cena za umělecké souznění
Pedagogické vedení: MgA. Ivana Víšková

Josefína Zvěřinová 1. ročník – violoncello
Zlaté pásmo v kategorii 15-16 let
Cena za celkový umělecký dojem
Pedagogické vedení: MgA. Věra Bartoníčková

6. Mezinárodní soutěž Asociace slovinských harfeníků

31.3.2023 - 2.4.2023, Velenje, Slovinsko

Kateryna Holub 5. ročník – harfa
Bronzová plaketa v kategorii F
Pedagogické vedení: MgA. Ivana Švestková

20. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2023 v oborech hra na dechové nástroje dřevěné, hra na klavír, hra na smyčcové nástroje, hra na varhany a zpěv

30.3.2023 - 2.4.2023, JKO Ostrava

Zuzana Dulíčková 5. ročník – kontrabas
1. cena ve 4. kategorii a titul laureáta
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Miloslav Jelínek

Lukáš Čalkovský 4. ročník – kontrabas
1. cena ve 4. kategorii a titul laureáta
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Miloslav Jelínek

Barbora Pivovarčíková 4. ročník – kontrabas
2. cena ve 4. kategorii
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Miloslav Jelínek

Bernat Izard 5. ročník – violoncello
2. cena ve 4. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Věra Bartoníčková

Barbora Bílková 5. ročník – violoncello
2. cena ve 4. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Věra Bartoníčková

Miroslav Mitáš 3. ročník – kontrabas
3. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:prof. MgA. Miloslav Jelínek

Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Černého a Jana Geissela

24.3.2023 - 26.3.2023, Holice

George Jacob Kellner 4. ročník – kontrabas
1. cena ve IV. kategorii
Absolutní vítěz soutěže

Pedagogické vedení: Mgr. Martin Šranko

Barbora Pivovarčíková 3. ročník – kontrabas
2. cena ve IV. kategorii
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Miloslav Jelínek

Miroslav Mitáš 2. ročník – kontrabas
3. cena ve IV. kategorii
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Miloslav Jelínek

Antonín Dvořák mladým - 2. ročník

3.12.2022 - 4.12.2022, Praha

Teneramente Quartet
Terezie Graffová, Klára Graffová
- 2. ročník, housle
Kateřina Kurandová - 2. ročník, viola
Linda Ziklová - 3. ročník, violoncello
Zlaté pásmo v kategorii 5b a zvláštní cena za provedení smyčcového kvartetu Jaroslava Krčka.
pedagogické vedení:
MgA. Štěpán Graffe

Arnau Petřivalský - 3. ročník, housle
Zuzana Plassová - 2. ročník, viola
Lukáš Mareček - 2. ročník, violoncello
Viktor Skýpala 1. ročník – klavír
Zlaté pásmo v kategorii 5a a mimořádné ocenění za provedení skladby E.W. Korngolda
pedagogické vedení:
Mgr. Miloš Vacek

43. Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR ve hře na smyčcové nástroje 2022

18.11.2022 - 20.11.2022, Praha

Štěpánka Plocková 5. ročník – violoncello
1. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Miroslav Zicha
Klavírní spolupráce:  MgA. Radka Hreňová

Arnau Petřivalský 3. ročník – housle
2. cena ve 2. kategorii
Cena za nejlepši interpretaci povinné skladby

Pedagogické vedení: MgA. Jiří Pospíchal Ph.D.
Klavírní spolupráce:  Mgr. Miriam Zuziaková

Lukáš Mareček 2. ročník – violoncello
2. cena v 1. kategorii
Pedagogické vedení: Václav Horák
Klavírní spolupráce:  MgA. Irena Marečková

Iveta Cibulová 4. ročník – violoncello
2. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení: Václav Horák
Klavírní spolupráce:  MgA. Helena Fialová

Zuzana Dulíčková 5. ročník – kontrabas
2. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení: prof. MgA. Miloslav Jelínek
Klavírní spolupráce:  MgA. Pavel Těšík

George Jacob Kellner 4. ročník – kontrabas
2. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Martin Šranko
Klavírní spolupráce:  MgA. Irena Marečková

Aleš Baránek 2. ročník – housle
Čestné uznání v 1. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Pavel Suk
Klavírní spolupráce:  Mgr. Eva Tesařová

Radovan Siman 4. ročník – housle
Čestné uznání ve 2. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Jiří Pospíchal Ph.D.
Klavírní spolupráce:  Mgr. Miriam Zuziaková

Markéta Prudilová 4. ročník – violoncello
Čestné uznání ve 2. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. David Hrubý
Klavírní spolupráce: MgA. Zuzana Krumlová

27. ročník interpretační soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus

20.10.2022 - 21.11.2022, Vidnava

Klavírní trio konzervatoře Brno
Martin Janál - housle, Marek Peňáz - klavír, Štěpánka Plocková - violoncello
1. cena 
pedagogické vedení: MgA. Richard Kružík

International Violin Competition

8.9.2022 - 14.9.2022, HTF VŠMU Bratislava

Aliaksandra Arbuzava 4. ročník – housle
1. cena v kategorii I - do 21 let
Cena za nejlepší intepretaci skladby slovenského autora
Pedagogické vedení:
prof. MgA. František Novotný

25. Mezinárodní soutěž Bohdana Warchala ve hře na smyčcové nástroje

19.6.2022 - 23.6.2022, Dolný Kubín

Ludmila Špaček Darunchai  1. ročník – housle
5. cena v kategorii III. housle
Pedagogické vedení:
MgA. Jiří Pospíchal Ph.D.
Klavírní spolupráce: MgA. Zuzana Krumlová

Radovan Siman 3. ročník – housle
Čestné uznání v kategorii IV. housle
Pedagogické vedení:
MgA. Jiří Pospíchal Ph.D.
Klavírní spolupráce: Mgr. Miriam Zuziaková

12. Mezinárodní soutěž k poctě Mistra Váši Příhody "Nové evropské talenty" 2022

16.6.2022 - 19.6.2022, České Budějovice

Lada Kincová 2. ročník – housle
Matej Šabík 4. ročník – klavír
2. cena v 1. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Štěpán Graffe

Interpretační soutěž pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí

19.5.2022 - 21.6.2022, Praha

Zdislava Jurečková 2. ročník – housle
2. cena 
Pedagogické vedení:
doc. Miloš Vacek

65. ročník Kocianovy houslové soutěže

2.5.2022 - 6.5.2022, Ústí na Orlicí

Ludmila Špaček Darunchai  1. ročník – housle
Čestné uznání III. stupně ve 2. kole 4. kategorie
Pedagogické vedení: MgA. Jiří Pospíchal Ph.D.
Klavírní spolupráce: MgA. Zuzana Krumlová

4. mezinárodní violoncellová soutěž o Cenu Gustava Mahlera 2022

7.2.2022, on-line soutěž (videonahrávky)

Štěpánka Plocková 4. ročník – violoncello
1. cena v kategorii 10
Pedagogické vedení:
Miroslav Zicha
Soutěžní video k dispozici zde

Brněnská klavírní soutěž

10.12.2021 - 12.12.2021, Konzervatoř Brno

Jakub Smekal 2. ročník – klavír
čestné uznání v kategorii Junior
Pedagogické vedení: MgA. Dominik Gál

II. Mezinárodní houslová soutěž PRIME VIOLIN

20.11.2021 - 24.11.2021, Banská Bystrica, Slovensko

Terezie Kokešová 1. ročník – housle
1. cena v kategorii A
Pedagogické vedení:
prof. MgA. František Novotný

Aliaksandra Arbuzava 3. ročník – housle
1. cena v kategorii B
Pedagogické vedení: prof. MgA. František Novotný

IX. ročník Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky

22.10.2021 - 24.10.2021, Praha

Arnau Petřivalský 2. ročník – housle
1. cena ve 4. kategorii
Zvláštní ocenění za interpretaci díla Bohuslava Martinů
Cena předsedy poroty
Ocenění Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Pedagogické vedení: MgA. Jiří Pospíchal Ph.D. 
Klavírní spolupráce: 
Mgr. Miriam Zuziaková
 

24. Mezinárodní soutěž Bohdana Warchala ve hře na smyčcové nástroje

26.6.2021, Dolný Kubín

Arnau Petřivalský 2. ročník – housle
2. cena ve 3. kategorii housle
Pedagogické vedení:
MgA. Jiří Pospíchal Ph.D.

10. ročník Mezinárodní houslové soutěže k poctě Mistra Váši Příhody "Nové Evropské talenty"

18.6.2021 - 20.6.2021, České Budějovice

Vít Janečka 6. ročník – housle
I. cena
Cena za nejlepší provedení povinné skladby (Váša Příhoda:
Capriccio)
Pedagogické vedení: MgA. Richard Kružík

Martin Janál 4. ročník – housle
II. cena 
Pedagogické vedení:
MgA. Štěpán Graffe

David Pokorný 3. ročník – housle
II. cena
Pedagogické vedení:
MgA. Richard Kružík

Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Černého a Jana Geissela

29.5.2021 - 30.5.2021, Holice

Zuzana Dulíčková 3. ročník – kontrabas
1. cena v kategorii IV.
Cena za výjimečné provedení sólové skladby
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Miloslav Jelínek

Sebastian Brettfeld 3. ročník – kontrabas
2. cena v kategorii IV.
Cena za výjimečné provedení skladby F. Černého
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Miloslav Jelínek

George Jacob Kellner 2. ročník – kontrabas
3. cena v kategorii IV.
Cena za výjimečné provedení skladby J. Geissela
Pedagogické vedení:
Mgr. Martin Šranko

Lukáš Čalkovský 2. ročník – kontrabas
3. cena v kategorii IV.
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Miloslav Jelínek

Violoncellová soutěž o Cenu Gustava Mahlera 2020

8.2.2020, Jihlava

Štěpánka Plocková 2. ročník – violoncello
2. cena ve kategorii 9
Pedagogické vedení:
Miroslav Zicha

The International Competition for Creative Double Bassists

12.8.2019 - 12.9.2019, Szczawno-Zdrój, Polsko

Sebastian Brettfeld 1. ročník – kontrabas
Diplom za nejlepší interpretaci skladby St. Moniuszka
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Miloslav Jelínek

Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Černého a Jana Geissela

22.3.2019 - 24.3.2019, Holice

Sebastian Brettfeld 1. ročník – kontrabas
3. cena ve IV. kategorii
Pedagogické vedení:
prof. MgA. Miloslav Jelínek

Violoncellová soutěž o Cenu Gustava Mahlera 2019

9.2.2019, Jihlava

Marián Lerche 3. ročník – violoncello
1. cena v V. kategorii
Pedagogické vedení:
Václav Horák

25. ročník interpretační soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus

18.10.2018 - 19.10.2018, Vidnava

Hana Bílková, Jaroslav Panák
Michal Uhříček, Daniel Dobšík
(Polední kvarteto)
1. místo

Pedagogické vedení:
Mgr. Břetislav Vybíral

 

 

7. ročník Mezinárodní houslové soutěže k poctě Mistra Váši Příhody "Nové Evropské talenty"

14.6.2018 - 17.6.2018, České Budějovice

Simona Jandová 1. ročník – housle
4. cena 
Pedagogické vedení:
MgA. Richard Kružík

XXXX. Soutěžní přehlídka konzervatoři a hudebních gymnázií ČR ve hře na housle, violu, violoncello a kontrabas

24.11.2017 - 26.11.2017, Praha

Dominik Seďa 5. ročník – kontrabas
3. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Martin Šranko

Marián Lerche 2. ročník – violoncello
3. cena v 1. kategorii
Pedagogické vedení:
Miroslav Zicha

Pražská harfa - 1. ročník soutěžní přehlídky konzervatoří ČR ve hře na harfu

31.3.2017, Praha

Dominika Kvardová 4. ročník – harfa
3. cena ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Alžběta Horská

Kateřina Štěpánková 3. ročník – harfa
3. cena ve I. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Alžběta Horská

Doubravka Čermáková 2. ročník – harfa
čestné uznání v 1. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Alžběta Horská

Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Simandla, VIII. ročník

30.10.2016, Blatná

Dominik Seďa 4. ročník – kontrabas
Čestné uznání ve II. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Martin Šranko

Mezinárodní houslová soutěž k poctě Mistra Váši Přihody "Nové Evropské talenty"

7.6.2016 - 19.6.2016, České Budějovice

Dennis Schneiderka 4. ročník – housle
1. místo
Pedagogické vedení: Mgr. Pavel Suk

8. ročník soutěže houslových duet „FILCÍKOVA CHRAST 2016“

28.5.2016 - 29.6.2016, Chrast

Hana Bílková 4. ročník – housle
Robin Červinek 3. ročník – housle
1. cena ve VI. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Štěpán Graffe

Barbora Hašlerová 1. ročník – housle
Jakub Hradský 1. ročník – housle
2. cena ve VI. kategorii

20. Mezinárodní soutěž Bohdana Warchala ve hře na smyčcové nástroje

28.4.2016 - 1.5.2016, Dolný Kubín, Slovensko

Dennis Schneiderka 4. ročník – housle
1. cena ve 4. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Suk

Štěpán Blinka 4. ročník – housle
3. cena ve 4. kategorii
Pedagogické vedení: Miloš Vacek

20. ročník Mezinárodní houslové soutěže mistra Josefa Muziky

23.4.2016 - 24.4.2016, Nová Paka

Dennis Schneiderka 4. ročník – housle
zlatý diplom v 6. kategorii 17 - 19 let
diplom za nejlépe provedenou povinnou skladbu

Pedagogické vedení: Mgr. Pavel Suk

Radek Blahuš 3. ročník – housle
stříbrný diplom v 6. kategorii 17 - 19 let
Pedagogické vedení:
Miloš Vacek

Štěpán Blinka 4. ročník – housle
stříbrný diplom v 6. kategorii 17 - 19 let
Pedagogické vedení:
Miloš Vacek

Klasicismus a smyčcové nástroje 2016

14.3.2016 - 14.4.2016, Konzervatoř Brno

Ondřej Vinkler 5. ročník – kontrabas
1. cena v kategorii Student-sólo 
Pedagogické vedení: prof. MgA. Miloslav Jelínek

Dennis Schneiderka 4. ročník – housle
1. cena v kategorii Student-komorní soubory (sonáty)
2. cena v kategorii Student-sólo

Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Suk

Matěj Kovanda 4. ročník – violoncello
3. cena v kategorii Student-sólo
Pedagogické vedení:
Václav Horák

Štěpán Blinka 4. ročník – housle
4. cena v kategorii Student-sólo
Pedagogické vedení: Miloš Vacek

Jindřich Novotný 5. ročník – housle
2. cena v kategorii Student-komorní soubory (sonáty)
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Suk

Husak Quartett
3. cena v kategorii Student-komorní soubory (sonáty)

Kvarteto 4
4. cena v kategorii Student-komorní soubory (sonáty)

Mezinárodní kontrabasová soutěž F. Černého a J. Giessla

19.2.2016 - 21.2.2016, Holice

Dominik Seďa 3. ročník – kontrabas
2. cena v kategorii III.
Pedagogické vedení:
Mgr. Martin Šranko

Harfová soutěž prof. Karla Patrase

27.11.2015 - 29.11.2015, Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6

Kateřina Štěpánková 1. ročník – harfa
2. cena v kategorii 5. B
Pedagogické vedení:
Mgr. Alžběta Horská

Doubravka Čermáková 2. ročník – harfa
3. cena v kategorii 5. B
Pedagogické vedení:
Mgr. Alžběta Horská

Dominika Kvardová 3. ročník – harfa
čestné uznání v kategorii 6. B
Pedagogické vedení:
Mgr. Alžběta Horská

19. Mezinárodní houslová soutěž Bohdana Warchala ve hře na smyčcové nástroje

3.5.2015,

Dennis Schneiderka 3. ročník – housle
3. cena ve IV. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Suk

 

Husákovo kvarteto
Martin Husák, Radek Blahuš - housle
Marek Vejpustek - viola, Matěj Kovanda - violoncello

3. cena ve 2. kategorii (Chamber Play - Quartet)
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Suk

X. International Violin Competition YOUNG PAGANINI

26.4.2015 - 28.4.2015, Legnica, Polsko

Dennis Schneiderka 3. ročník – housle
čestné uznání ve starší skupině 
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Suk

19. ročník Mezinárodní houslové soutěže mistra Josefa Muziky

25.4.2015 - 26.4.2015, Nová Paka

Dennis Schneiderka 3. ročník – housle
stříbrný diplom v 6. kategorii 17- 19 let
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Suk

13. ročník Mezinárodní interpretační soutěže PRO BOHEMIA Ostrava 2015

10.4.2015 - 12.4.2015, JKO, Ostrava

Adam Honzírek 1. ročník – kontrabas
3. cena ve II. kategorii oboru hra na smyčcové nástroje
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Klečka

XXXVIII. Soutěžní přehlídka konzervatoři a hudebních gymnázií ČR ve hře na smyčcové nástroje

21.11.2014 - 23.11.2014, Pražská Konzervatoř

Natálie Kulina 3. ročník – housle
3. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
Miloš Vacek

Dennis Schneiderka 3. ročník – housle
čestné uznání ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Suk

Břetislav Vybíral 3. ročník – violoncello
čestné uznání ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
Miroslav Zicha

Petr Osička 5. ročník – violoncello
čestné uznání ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
Miroslav Zicha

Adam Honzírek 1. ročník – kontrabas
3. cena v 1. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Klečka

Dominik Seďa  2. ročník – kontrabas
čestné uznání v 1. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Martin Šranko

Ondřej Vinkler 4. ročník – kontrabas
čestné uznání ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Martin Šranko

21. ročník interpretační soutěže "Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus"

16.10.2014 - 17.10.2014, Základní umělecká škola Karla Ditterse, Vidnava

Smyčcové kvarteto "Più presso" 
Barbara Kozáková, Karel a Jitka Svačinovi, Petr Osička

1. místo a titul Laureáta soutěže
Pedagogické vedení:
Mgr. Emil Machain

 

18. Mezinárodní houslová soutěž Bohdana Warchala ve hře na smyčcové nástroje

4.5.2014, Dolný Kubín

Dennis Schneiderka 2. ročník – housle
3. cena ve 4. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Suk

Natálie Kulina 2. ročník – housle
3. cena ve 4. kategorii
Pedagogické vedení:
Miloš Vacek

18. ročník Mezinárodní houslové soutěže mistra Josefa Muziky

26.4.2014 - 27.4.2014, Nová Paka

Natálie Kulina 2. ročník – housle
Stříbrný diplom v 6. kategorii 16 - 18 let
Diplom za nejlépe provedenou povinnou skladbu
Pedagogické vedení:
Miloš Vacek

20. ročník interpretační soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus

18.10.2013, ZUŠ Vidnava

KLAVÍRNÍ TRIO
1. cena a titul laureáta soutěže
Lucie Skopalová
housle – 6. ročník
Pedagogické vedení:
Miloš Vacek

Iva Kalusová
violoncello, 6. ročník
Pedagogické vedení:
Václav Horák

Roman Czepa
klavír , 6. ročník
Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

11. ročník Mezinárodní interpretační soutěže PRO BOHEMIA Ostrava

5.4.2013 - 7.4.2013, JKO, Ostrava

Dennis Schneiderka housle – 1. ročník
1. cena a titul laureáta, III. kategorie oboru hra na smyčcové nástroje
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Suk

Jindřich Novotný housle – 2. ročník
2. cena, III. kategorie oboru hra na smyčcové nástroje
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Suk

Linda Procházková housle – 2. ročník
3. cena, III. kategorie oboru hra na smyčcové nástroje
Pedagogické vedení:
Mgr. Pavel Suk

Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií

18.11.2011 - 20.11.2011, Praha

Tereza Marečková – housle – 1. ročník

3. cena, I. kategorie

Pedagogické vedení:
prof. František Novotný

Patricie Theimerová – housle – 6. ročník

Čestné uznání, III. kategorie

Pedagogické vedení:
Mgr. Jiří Novotný

Ondřej Vinkler – kontrabas – 1. ročník

3. cena, I. kategorie

Pedagogické vedení:
Mgr. Martin Šranko

Vojtěch Marada – kontrabas, 5. ročník

3. cena, II. kategorie

Pedagogické vedení:
Mgr. Martin Šranko

Petr Osička – violoncello, 2. ročník

Čestné uznání, I. kategorie

Pedagogické vedení:
Miroslav Zicha

Pavel Čadek - violoncello, 4. ročník

1. cena, II. kategorie

Pedagogické vedení:
Miroslav Zicha

Aneta Šudáková - violoncello, 3. ročník

1. cena, II. kategorie

Pedagogické vedení:
Václav Horák

Eliška Kotrbová - violoncello, 6. ročník

3. cena, III. kategorie

Pedagogické vedení:
Václav Horák

Pavel Čadek a Aneta Šudáková - violoncello, 4. ročník, 3. ročník

Cena za nejvýše bodovaný výkon v oboru hra na violoncello

Pedagogické vedení:
Miroslav Zicha

Pedagogické vedení:
Václav Horák

15. ročník Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky 2011

16.4.2011 - 17.4.2011, Nová Paka

Martin Husák – 2. ročník – housle

Bronzový diplom, šestá kategorie

Pedagogické vedení:
MgA. Richard Kružík

14. Ročník Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky

24.4.2010 - 25.4.2010, Nová Paka

Marek Blaha - 3. ročník - housle

Zlatý diplom, 6. kategorie
Diplom za nejlépe provedenou povinnou skladbu

Pedagogické vedení: MgA. Richard Kružík

Adam Caha - 4. ročník - housle

Čestné uznání

Pedagogické vedení: MgA. Richard Kružík

4. Internationaler Dotzauer Wettbewerb für junge Cellisten 2009

18.10.2009, Drážďany

Robert Kružík - 5. ročník - violoncello

Diplom, kategorie IV

Pedagogické vedení: Miroslav Zicha

Concerto Bohemia 2009

3.6.2009, Praha

Moravský komorní orchestr 
Vítěz kategorie – Symfonické a smyčcové orchestry - Konzervatoře 6-12 hráčů
Absolutní vítěz soutěže Concerto Bohemia 2009

Pedagogické vedení:
MgA. Richard Kružík

13. Ročník Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky

25.4.2009 - 26.4.2009,
Nová Paka

Marek Blaha - 2. ročník - housle

Šestá kategorie 16 - 18 let
Stříbrný diplom

Pedagogické vedení: MgA. Richard Kružík

Barbara Kozáková - 3. ročník - housle

2. stupeň
Čestné uznání

Pedagogické vedení: Mgr. Jiří Novotný

XXXII. ročník soutěžní přehlídky konzervatoří České republiky

22.11.2008 - 23.11.2008, Teplice

Barbora Valečková - 6. ročník - housle

1. cena III. kategorie

Pedagogické vedení: Miloš Vacek

Robert Kružík - 4. ročník - violoncello

1. cena II. kategorie

Pedagogické vedení: Miroslav Zicha

Milan Gablas - 4. ročník - kontrabas

1. cena I. kategorie

Pedagogické vedení: Mgr. Pavel Klečka

Martin Raška - 4. ročník - kontrabas

1. cena II. kategorie

Pedagogické vedení: Mgr. Martin Šranko

Petr Vašinka - 5. ročník - kontrabas

1. cena II. kategorie

Pedagogické vedení: Mgr. Martin Šranko

Marco Čaňo - 2. ročník - housle

Čestné uznání I. kategorie

Pedagogické vedení: prof. František Novotný

Tereza Váňová - 2. ročník - violoncello

3. cena I. kategorie

Pedagogické vedení: Václav Horák

Lukáš Svoboda - 5. ročník - violoncello

3. cena III. kategorie

Pedagogické vedení: Miroslav Zicha

Vendula Zachovalá - 6. ročník - housle

Čestné uznání III. kategorie

Pedagogické vedení: Miloš Vacek

Natálie Ardaševová - 3. ročník - violoncello

Čestné uznání II. kategorie

Pedagogické vedení: Václav Horák

Diplom za klavírní spolupráci: 
Krista Střítecká, Libuše Pančochová, Jarmila Šranková
 

„Beethovenův Hradec“

9.6.2008 - 12.6.2008, Hradec nad Moravicí

Kristina Fialová - viola

2. cena

Pedagogické vedení: Mgr. Miroslav Kovář

Mezinárodní soutěž Josefa Muziky (12. ročník)

26.4.2008 - 27.7.2008, Nová Paka

Patricie Theimerová - housle, 2. ročník

2. cena

Pedagogické vedení: Mgr. Jiří Novotný

Dolnorakouská soutěž Prima la musica

14.3.2008, Zeilern (Rakousko)

Patricie Theimerová - housle, 2. ročník

1. cena

Pedagogické vedení: Mgr. Jiří Novotný

Přesunout se na začátek