Moravský komorní orchestr

Absolutní vítěz soutěže Concerto Bohemia 2009

Motto

Talich pracoval pravidelně třikrát v týdnu. Podařilo se mu vytvořit kouzelnou, kamarádstvím a otevřeností naplněnou atmosféru /…/ Pracoval neobyčejné ekonomicky a systematicky takřka s každým jednotlivcem, nic neodpouštěl. Zejména ne sebemenší náznak lajdáctví a nepoctivosti. Pro každého člena byla práce v komorním orchestru od prvního okamžiku vysokou školou umělecké morálky.

Koncert v Besedním domě 8. ledna 2010

Autor fotografie: Petr Pilát

Historie

Motto jsme nezvolili náhodou: dr. Zbyněk Mrkos působil v Českém komorním orchestru a po svém příchodu do Brna založil v talichovském duchu Moravský komorní orchestr (1948). Do té doby byly v Brně komorní orchestrální koncerty provozovány příležitostně utvořenými soubory. Založení Českého komorního orchestru a poté Moravského komorního orchestru mělo ve své době neobyčejný význam: předjalo dnešní praxi, kdy jsou stálé komorní orchestrální soubory pevnou součástí hudebního života. Tyto orchestry tříbily a tříbí hráčské umění a jeho tónovou i stylovou kulturu, obohacují nástrojově kombinační možnosti, a tím inspirují skladatele ke svébytným tvůrčím činům.

Po Zbyňku Mrkosovi vedl Moravský komorní orchestr Alois Veselý. Od roku 1990 stál v čele souboru jako dirigent a dramaturg Rudolf Šťastný. Využíval svého studia oboru dirigování u Josefa Veselky, své dlouholeté praxe s vedením amatérského symfonického orchestru v Zábřehu, jakož i celoživotních zkušeností primária Moravského kvarteta a houslového pedagoga. Rozvíjíel práci Moravského komorního orchestru na vysoce profesionální úrovni..

Orchestr úspěšně účinkoval nejen v domácím prostředí, ale byl vítán i v proslulých kulturních centrech zahraničních, například v Bayreuthu, Norimberku, Dijonu, ve Stuttgartu a v Berlíně. V soutěži Concerto Bohemia získal první cenu.

V roce 2006 předal prof. Rudolf Šťastný umělecké vedení souboru a taktovku svému žákovi z JAMU Richardu Kružíkovi.

Kromě repertoáru tradičního se Moravský komorní orchestr soustavně věnuje tvorbě soudobé. Jen za poslední desetiletí minulého století uvedl skladby J. Bárty, Zd. Blažka, B. Britena, Th. Clarka, P. Fialy, P. Grahama, P. Hindemitha, R. Ištvana, B. Martinů, J. Matěje, N. Rosaura, B. Řehoře, D. Spilky, V. Wernera, P. Nováka – Zemka a E. Zámečníka.

Zevrubnější informace čtenář najde v brožuře Ivana Petrželky Moravský komorní orchestr 1948 -1998.

Členové MKO 2009/2010 (zleva) Kateřina Stanislavová, Adam Caha, Barbara Kozáková, Martin Raška, Petr Vašinka, Jakub Kamenskich, Marco Čaňo, Eliška Kotrbová, Richard Kružík (umělecký vedoucí), Jan Maceček (vzadu), Marek Filip, Tomáš Marada, Robert Kružík, Eva Králíčková, František Hrubý (vpředu), Marek Blaha.

Autor fotografie: Petr Pilát

Koncerty v sezoně 2009/2010:

Koncert laureátů Concerto Bohemia

Praha, Palác Žofín, 14. listopadu 2009

Koncert je možno v záznamu České televize shlédnout na internetových stránkách ČT (Celý pořad trvá 2 hodiny, vystoupení MKO je v závěru pořadu, čas 1:41:00)

Concerto Bohemia 2009 – záznam ČT

Vánoční koncerty

Veselí nad Moravou, 10. prosince 2009

Újezd u Brna, 17. prosince 2009

Jeunes Musicales

Besední dům Brno 7. a 8. ledna 2010

Koncertní cyklus Filharmonie Brno

Dubnové hudební nešpory v Červeném kostele

Brno, Červený kostel, 11. dubna 2010

Charitativní koncert

Orchestrální absolventský koncert (Barbora Jakúbková – flétna)

Brno, sál milosrdných bratří, 15. dubna 2010

Camerata Nova Náchod

Náchod, kostel sv. Vavřince, 5. června 2010

Závěrečný koncert festivalu

Rozloučení s 90. sezonou Konzervatoře Brno

Koncertní sál konzervatoře, 22. 6. 2010

Fotogalerie: VÁNOČNÍ KONCERT MORAVSKÉHO KOMORNÍHO ORCHESTRU 15. 12. 2010

Přesunout se na začátek