Oddělení žesťových dechových nástrojů
pedagogové

Mgr. art. Pavel Bureš

Fotografie zaměstnance

Mgr.art. Pavel Bureš 

absolvent brněnské konzervatoře (prof. Kabourek) a VŠMU Bratislava (prof. Peterský, Culinka, Gašparovič). Od roku 1995 člen orchestru  opery Národního divadla v Brně. Působil nebo působí v komorních souborech Brno Brass Band, Brno Brass Quintet, Moravské žestě a v DH Gloria.

Od akademického roku 2011/12 vyučuje jako interní pedagog hry na tubu na JAMU v Brně. Pravidelně se také jako lektor zúčastňuje kurzů a workshopů u nás i v zahraničí a je zván do porot odborných soutěží včetně mezinárodních.


Předměty, které na naší škole vyučuje: Hlavní obor - tuba

zástupce ředitele
webmaster
správce školní matriky


(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Fotografie zaměstnance
Přesunout se na začátek