Oddělení žesťových dechových nástrojů

Naším cílem je vždy především kvalitně připravený absolvent, který jednak obstojí při konkurzech do předních orchestrů nejrůznějšího zaměření, který však také dokáže jako kvalifikovaný učitel ZUŠ dále předávat tradici hry na dechové nástroje, v jihomoravském regionu nesmírně bohatou. V současné době většina našich absolventů s úspěchem složí přijímací zkoušky na VŠ a pokračuje v rozvíjení svého talentu na JAMU, HAMU, VŠMU atd.

Naši studenti se v průběhu studia aktivně účastní hry v různých komorních souborech (dechové kvinteto, žesťové kvinteto, kvartet lesních rohů aj.), v symfonickém orchestru konzervatoře a nově i v obnoveném velkém dechovém orchestru.

Mají možnost hrát nejen na školních koncertech, ale i na nejrůznějších akcích v Brně a jejich vystoupení obohacují kulturní život celého Jihomoravského kraje. Nedílnou součástí studia je také účast na soutěžích, z nichž se studenti oddělení pravidelně vracejí obtíženi cenami.

Vstup do přihlášky na seminář přesunut do Nástěnky.

informativní náhled programu seminářů (nevyžaduje přihlášení)

náhled programu žesťových seminářů JAMU Brno

Přesunout se na začátek