Oddělení sólového zpěvu
pedagogové

Mgr. Petr Julíček

Fotografie zaměstnance

Absolvoval konzervatoř a JAMU v Brně. Během studia konzervatoře hostoval v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích a Janáčkově divadle v Brně.

Po absolutoriu spolupracoval s českolipským pěveckým sborem Musica Cecilia a komorními orchestry z Karlových Varů a Teplic.Dále nastudoval několik rolí v tehdejší brněnské Komorní opeře Miloše Wasserbauera, např. Rimskij – Korsakov : Mozart a Salieri, W. A. Mozart : Zaide a Zahradnice z lásky, G. Rossini : Manželství na směnku, B.Martinů : Ženitba. V závěru studia na Janáčkově akademii se zúčastnil mezinárodních pěveckých kurzů v Německu a Itálii ( prof. T. Thomaschke, maestro C. Bergonzi ).

V současné době je jeho umělecký záběr široký. Uplatňuje se jako koncertní i operní pěvec, člen komorních těles i pěvecký pedagog. Je sólistou souboru Komorní opery Orfeo se kterým pravidelně vystupuje (v poslední době např. turné po Francii), spolupracuje také s Českým filharmonickým sborem Brno a věnuje se též vlastní sólové koncertní činnosti, především kantátové a oratorní tvorbě (spolupráce např. s Českými komorními sólisty, Czech virtuosi, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, Janáčkovou filharmonií Ostrava, Olomouckou filharmonií ). Je vyhledávaným koncertním pěvcem, zejména v barokním a klasickém repertoáru. V minulých letech se zúčastnil několika zahraničních turné, např. s Mozartovým Requiem, Haydnovým stvořením, s Mozartovou Dominicus – Messe aj.. Jako sólista rovněž spolupracoval na několika nahrávkách CD (např. Janáček neznámý II., J. J. Ryba – Česká mše vánoční, F. Schubert – Mše G – dur aj. )

V roce 1997 stál u zrodu mužského vokálního kvarteta Q VOX, které vyvíjí bohatou koncertní činnost s rozmanitým programem ( projekty s tělesy folklórními či jazzovými, interpretace tvorby mladých autorů 21. století aj. ). S Q VOX pravidelně účinkuje na koncertech v České republice i v zahraničí (např. v Německu, Francii, Polsku, Estonsku, Izraeli ). S kvartetem rovněž natočil 4 kompaktní disky a připravuje nahrávku pátého.

Na brněnské konzervatoři pedagogicky působí od roku 2000, od roku 2006 je vedoucím pěveckého oddělení.

 


Předměty, které na naší škole vyučuje: Hlavní obor - zpěv

vedoucí oddělení

(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Fotografie zaměstnance
Přesunout se na začátek