Oddělení sólového zpěvu
pedagogové

MgA. Alexandra Bolfová
Herectví v hudebním divadle
Fotografie zaměstnance
PhDr. MgA. Alena Ludiše Borková Ph.D.
Dějiny a literatura zpěvu, Interpretační seminář zpěvu
Fotografie zaměstnance
MgA. Lenka Cafourková Ďuricová
Hlavní obor - zpěv
Fotografie zaměstnance
PhDr. Jarmila Janíčková
Hlasová výchova, Zpěv a šanson
Fotografie zaměstnance
Mgr. art. Aleš Janiga
Hlavní obor - zpěv
Mgr. art. Iveta Jiříková
Hlavní obor - zpěv
Fotografie zaměstnance
Mgr. Petr Julíček
Hlavní obor - zpěv
vedoucí oddělení
Fotografie zaměstnance
MgA. Lucie Kašpárková
Hlavní obor - zpěv
Fotografie zaměstnance
Mgr. Ladislava Košíková
Jevištní pohyb, Pohybová a taneční výchova
Fotografie zaměstnance
MgA. Tomáš Krejčí
Ansámblový zpěv, Intonace,  rytmus a sluch. analýza, Komorní sbor, Korepetice - Herectví v hudebním divadle
Fotografie zaměstnance
MgA. Aleš Slanina
Hlavní obor - herectví, Deklamace a jevištní mluva, Jevištní praxe
MUDr. Robert Snopčok
Fyziologie,  hygiena hlasu a fonetika
Fotografie zaměstnance
Daniela Šedrlová
Hlavní obor - zpěv
Fotografie zaměstnance
MgA. Andrea Široká
Hlavní obor - zpěv, Metodika zpěvu, Vyučovací praxe hlavního oboru
Přesunout se na začátek