Oddělení sólového zpěvu
pedagogové

MUDr. Eva Bártková
Fyziologie,  hygiena hlasu a fonetika
PhDr. Alena Borková
Dějiny a literatura zpěvu, Interpretační seminář
PhDr. Jarmila Janíčková
Hlasová výchova, Zpěv a šanson
Mgr. art. Aleš Janiga
Hlavní obor - zpěv
Mgr. Petr Julíček
Hlavní obor - zpěv
vedoucí oddělení
MgA. Lucie Kašpárková
Hlavní obor - zpěv
Mgr. Ladislava Košíková
Jevištní pohyb, Pohybová a taneční výchova
MgA. Hana Kovaříková PhD.
Deklamace a jevištní mluva, Herectví v hudebním divadle
MgA. Tomáš Krejčí
Ansámblový zpěv, Intonace,  rytmus a sluch. analýza, Komorní sbor, Korepetice-ansámblový zpěv
MgA. Marta Reichelová Ph.D.
Hlavní obor - zpěv
Mgr. Irena Sobolová-Hýlová
Hlavní obor - zpěv
Daniela Šedrlová
Hlavní obor - zpěv
MgA. Andrea Široká
Hlavní obor - zpěv, Vyučovací praxe hlavního oboru, Metodika zpěvu
Přesunout se na začátek