Oddělení sólového zpěvu
pedagogové

MgA. Tomáš Krejčí

Fotografie zaměstnance

Narozen v roce 1972 v Jihlavě. Absolvoval konzervatoř a JAMU v Brně v oboru sólový zpěv a AMU v Praze v oboru dirigováni (prof. Jiří Bělohlávek). V současné době pracuje jako umělecký vedoucí Komorní opery Hudební fakulty JAMU a Janáčkova akademického orchestru JAMU. Na pěveckém oddělení Konzervatoře Brno vyučuje ansámblový zpěv. Jako dirigent, dramaturg a vedoucí hudebního nastudování se zde spolupodílel na mnoha inscenacích, z posledních jmenujme např. Dídó a Aeneas H. Purcella (2007) a Zpěvy země B. Martinů (2009), a taktéž se zde významně zasloužil o založení operního studia (2009).

Jako zpěvák se v roce 1991 zúčastnil mezinárodních pěveckých kurzů Mitte Europa a nastudoval roli Papagena v opeře Kouzelná flétna W. A. Mozarta. Natočil řadu nahrávek současných autorů pro Český rozhlas Brno. V současné době se věnuje převážně oratornímu oboru, např. J. Haydn-Stvoření (koncertní turné SRN), W.A. Mozart-Korunovační mše, Requiem (nahrávka pro ČT), B. Martinů-Polní mše (festival SRN), A. Dvořák-Te Deum, F. Schubert-Mše G-dur (nahrávka CD).

Jako dirigent spolupracoval se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně, Filharmonií Hradec Králové, Janáčkovou filharmonií Ostrava, Talichovým komorním orchestrem Praha a Komorní filharmonií Pardubice. Podílel se na nastudování oper Z. Fibicha-Helga ( Ústí nad Labem, Praha), Pergolessi-La serva padrona ( Praha) a V. Blodek V studni ( slavnostní znovuotevření divadla ve Znojmě). V letech 1996-2000 působil jako druhý dirigent Českého filharmonického sboru Brno. Je zakladatelem a uměleckým vedoucím mužského vokálního kvarteta Q VOX.


Předměty, které na naší škole vyučuje: Ansámblový zpěv, Intonace,  rytmus a sluch. analýza, Komorní sbor, Korepetice - Herectví v hudebním divadle(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Fotografie zaměstnance
Přesunout se na začátek