Oddělení sólového zpěvu
konzultace pro zájemce

Konzultační hodiny:

19.10. od 16 do 18 hodin (učebny č. 53 – 57)

22.11. od 16 do 18 hodin (učebny č. 53 – 57)

14.12. od 16 do 18 hodin (učebny č. 53 – 57)

Individuální konzultace možné po domluvě s vedoucím oddělení
Mgr. Petrem Julíčkem, tel. 777 196 731, mail: petr.julicek@konzervator.eu

 

Přesunout se na začátek