Oddělení sólového zpěvu

Učíme se zpívat, abychom vytvořili z duševních skutečností skutečnosti znějící.

Franziska Martienssenová – Lohmannová


Žádný hudební nástroj není tak tvárný a výrazově bohatý jako lidský hlas, který je ve spojení s řečí a citovým prožitkem esteticky neobyčejně působivý. Hlasové nadání je podmíněno vrozenou vlastností hlasu, rozvíjí se však správným technickým vedením a vhodným metodickým postupem.

Pěvecké oddělení nabízí nejen všestranný umělecký rozvoj budoucího pěvce, ale také možnost proniknout do samé podstaty umění zpěvu a používat lidský hlas jako jedinečný nástroj.

Smyslem studia zpěvu tak není pouze cesta k opernímu angažmá, ale schopnost profesionálně ovládat hlas, což absolventovi tohoto oboru umožňuje uplatnit se v široké škále oborů od koncertní či operní umělecké činnosti přes účinkování v dalších hudebních žánrech až po realizaci v médiích nebo komunikační sféře.

Během studia posluchači pravidelně vystupují na pěveckých seminářích, koncertech, mezinárodních soutěžích, své schopnosti a dovednosti rozvíjejí v jevištních inscenacích. Zkušenosti získávají také v oblasti jevištní řeči, pohybové výchovy a herecké přípravy. Na mezinárodní úrovni se realizuje spolupráce se studenty podobných typů škol, někteří posluchači pěveckého oddělení hostují na profesionálních scénách nebo spolupracují s dalšími pěveckými či instrumentálními ansámbly a sbory.

Dokladem kvalitní přípravy studentů je značný počet těch, kteří jsou přijati na vysoké umělecké školy ( HAMU, JAMU, VŠMU ). Na vynikající studijní výsledky ukazují i ceny a uznání získané v domácích a zahraničních soutěžích.

Přesunout se na začátek