Oddělení sólového zpěvu
pedagogové

PhDr. Alena Borková

Fotografie zaměstnance
Studia:

1962: SVVŠ s matematickým zaměřením v Hodoníně – maturita

1963 – 1968: FF UJEP, obor: Hudební věda

Konzervatoř Brno, obor: Hra na klavír ve třídě Josefa Kysely

Doktorát z muzikologie a pedagogiky, disertační práce: Stylová charakteristika klavírních skladeb J. Vaňhala ve srovnání s uměleckým okolím

1978 – 82: JAMU, obor: Hra na klavír ve třídě Vlastimila Lejska

Působení na pracovišti:

Vyučující povinného klavíru

Korepetitorka na pěveckém oddělení

Členka Umělecké rady

Umělecká činnost:

Klavírní spolupráce s dětským sborem Primavera při ZUŠ J. Kvapila – (soutěže a koncerty doma i v zahraničí),

Klavírní spolupráce se studenty pěveckého oddělení na koncertech a soutěžích.

Činnost muzikologická:

Pravidelná spolupráce s denním tiskem v oblasti umělecké kritiky, odborné články v Hud. vědě, Opusu musicum, Hud. rozhledech, Harmonii apod. Pravidelná spolupráce se Státní filharmonií Brno, Ars koncertem Brno a Ostrava v oblasti průvodních slov a další činnost.

136

Předměty, které na naší škole vyučuje: Dějiny a literatura zpěvu, Interpretační seminář zpěvu(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Fotografie zaměstnance
Přesunout se na začátek