Oddělení klávesových nástrojů
pedagogové

prof. MgA. Zdeněk Nováček

Fotografie zaměstnance

Absolvoval varhanní studia nejprve na brněnské konzervatoři ve třídě Josefa Pukla, pak na Janáčkově akademii múzických umění u Aleny Veselé.

Nabyté znalosti a zkušenosti si dále rozšiřoval na mistrovských interpretačních kurzech, které vedli světoví varhaníci: v Belgii Flor peeters, v Itálii Luigi Celeghin, v Německu Michael Schneider a ve Francii Bašton Litaize.

Během studií se zúčastnil několika varhanních soutěží, mj. v Manchesteru (finalista) nebo interpretační soutěže ministerstva kultury ČSR, v níž získal titul laureáta.

Během studií se zúčastnil několika varhanních soutěží, mj. v Manchesteru (finalista) nebo interpretační soutěže ministerstva kultury ČSR, v níž získal titul laureáta.

Pravidelně koncertuje doma i v zahraničí, představil se publiku např. ve Španělsku, Rakousku, Belgii, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Jako varhaník a cembalista po léta spolupracoval se Státní filharmonií Brno a s Brněnským komorním orchestrem. Pořídil řadu nahrávek pro Českou televizi a Český rozhlas i pro zahraniční rozhlasové společnosti.

Vedle koncertní činnosti působí již dvě desítky let jako pedagog brněnské konzervatoře, kde vychoval celou generaci vynikajících varhaníků, dnes již renomovaných koncertních umělců.

Obor hra na varhany vyučuje rovněž na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění.


Předměty, které na naší škole vyučuje: Hlavní obor - varhany, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika hlavního oboru, Nauka o varhanách, Seminář umělecké praxe, Základy hry na varhany(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Přesunout se na začátek