Obor klavír

Klavírní obor brněnské konzervatoře byl v celé své historii budován tak, aby svou uměleckou úrovní tvořil dostatečnou protiváhu hlavnímu městu i mezinárodní konkurenci. Působila zde řada mimořádných pedagogických osobností, krátce především Vilém Kurz, dalšími výraznými zjevy byli zejména Ludvík KunderaFrantišek Schäfer. Z řady mezinárodně uznávaných interpretů získal světovou proslulost Rudolf Firkušný. Z posluchačů konzervatoře vyrostl ve výraznou brněnskou uměleckou osobnost například  Jiří Skovajsa, pianista a pedagog JAMU. Další vynikající studenti spojili následně svůj umělecký život s Prahou a pražskou AMU – Miroslav LangerFrantišek Malý. Současnou českou koncertní špičku s mezinárodní kariérou představuje v Brně Igor Ardašev.

Kromě přípravy a vysílání studentů na nejrůznější soutěže uspořádal klavírní obor v letech 1997, 2000, 2005 a 2006 interní klavírní soutěže, které byly dobrou pobídkou pro zvýšení uměleckých ambicí posluchačů a též příležitostí pro prezentaci práce oboru. Na podkladě těchto zkušeností vznikla pod pořadatelstvím ARETE (dříve občanské sdružení, nyní spolek) a v součinnosti s Konzervatoří Brno v roce 2009 Brněnská klavírní soutěž, projekt, jehož dosavadních pět ročníků pro české a slovenské soutěžící v letech 2009, 2011, 2013, 2015 a 2017 zaštítili členové poroty zvučných jmen. Soutěž se stala úspěšnou reprezentací nejen samotné školy, ale města Brno i celého Jihomoravského kraje (viz www.aretebrno.eu). Kompletní informace o soutěžích v kapitole Úspěchy.

Snaha o těsnější spolupráci se Základními uměleckými školami vedla Mgr. Evu Horákovou v roce 2004 k vytvoření celoročních vzdělávacích projektů – tzv. Klavírních sobot, které si získaly obrovskou popularitu a množství účastníků z celé republiky. I po mnohaletém trvání a převzetí organizace Mgr. Innou Aslamas od roku 2014 pokračuje značný zájem o tento typ vzdělávání především učitelů ZUŠ.

V roce 2008 vzniklo Brněnské klavírní mládí, každoroční společný klavírní koncert předních žáků brněnských ZUŠ a konzervatoře v reprezentativních prostorách Besedního domu. Vystoupení na tomto koncertě je odměnou i motivací pro všechny účinkující. Hlavním organizátorem byla řadu let Konzervatoř Brno, posléze spolek ARETE a projekt se stal každoroční širokou přehlídkou klavírních výsledků uměleckých škol.

Od roku 2015 pak Konzervatoř Brno pořádá široce zaměřené srpnové Brněnské klavírní kurzy „Prázdninové rozehrávání“, jejichž dosavadních pět úspěšných ročníků a trvající zájem o účast je též vizitkou aktivní práce pedagogů klavírního oboru.

Dobrou tradicí se také staly výměnné koncerty našich studentů se studenty klavírních oddělení jiných konzervatoří ČR (Pražské konzervatoře, Janáčkovy konzervatoře Ostrava či Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž), které motivují mladé umělce k dalšímu růstu a inspirují i pedagogy ke vzájemnému předávání zkušeností. Do budoucna je plánováno navázat tvůrčí kontakty se středními uměleckými školami i na Slovensku.

Přesunout se na začátek