Oddělení klávesových nástrojů
pedagogové

Fotografie zaměstnance
Mgr. Inna Aslamas
Hlavní obor - klavír, Komorní hra, Povinný klavír, Korepetice-hlavní obor, Seminář umělecké praxe
vedoucí oddělení
Fotografie zaměstnance
Mgr. Renata Bialasová
Hlavní obor - klavír, Komorní hra
Fotografie zaměstnance
Monika Czajkowská
Metodika hlavního oboru, Metodika klavíru, Vyučovací praxe hlavního oboru, Vyučovací praxe klavíru
Fotografie zaměstnance
MgA. Ladislav Doležel
Hlavní obor - klavír, Povinný klavír, Korepetice-hlavní obor, Doprovod a korepetice
MgA. Kamila Dubská
Hra na cembalo, Metodika hlavního oboru, Dějiny a literatura hlavního oboru, Hra na příbuzný nástroj nebo B.c.
Fotografie zaměstnance
MgA. Petr Feldmann
Hlavní obor - klavír, Komorní hra, Povinný klavír, Doprovod a korepetice
Fotografie zaměstnance
MgA. Martin Fišl
Hlavní obor - klavír, Povinný klavír
Fotografie zaměstnance
MgA. Dominik Gál
Hlavní obor - klavír, Komorní hra, Povinný klavír, Korepetice-hlavní obor, Doprovod a korepetice
Fotografie zaměstnance
Mgr. Eva Horáková
Hlavní obor - klavír
Mgr. Ema Jedlička-Gogová
Interpretační seminář, Komorní hra, Povinný klavír
Fotografie zaměstnance
Mgr. Petr Kolař
Hlavní obor - varhany, Improvizace
Fotografie zaměstnance
Zdeněk Nováček
Hlavní obor - varhany, Metodika hlavního oboru, Nauka o varhanách, Dějiny a literatura hlavního oboru, Seminář umělecké praxe
Fotografie zaměstnance
Mgr. Krista Střítecká
Hlavní obor - klavír, Komorní hra, Povinný klavír
Fotografie zaměstnance
MgA. Monika Šujanová
Hlavní obor - cembalo, Korepetice-hlavní obor, Hra na nástroj - cembalo, Povinné cembalo, Hra na příbuzný nástroj nebo B.c., Ansámblová hra, Barokní seminář, Hra generálbasu a improvizace
Fotografie zaměstnance
Mgr. Helena Vodičková
Hlavní obor - varhany, Improvizace, Vyučovací praxe hlavního oboru, Základy hry na varhany
Fotografie zaměstnance
MgA. Pavel Zemen
Hlavní obor - klavír, Povinný klavír, Korepetice-hlavní obor, Doprovod a korepetice
MgA. Kristýna Znamenáčková
Dějiny a literatura klavíru, Povinný klavír, Dějiny a literatura hlavního oboru, Korepetice-hlavní obor, Doprovod a korepetice

Poslední úprava této stránky – Pavel Bureš, 22. 7. 2019 12:19.

Přesunout se na začátek