Oddělení klávesových nástrojů
pedagogové

Mgr. Inna Aslamas
Hlavní obor - klavír, Komorní hra, Povinný klavír, Korepetice-hlavní obor, Seminář umělecké praxe
vedoucí oddělení
Mgr. Renata Bialasová
Hlavní obor - klavír, Komorní hra
Monika Czajkowská
Metodika hlavního oboru, Metodika klavíru, Vyučovací praxe hlavního oboru, Vyučovací praxe klavíru
MgA. Ladislav Doležel
Hlavní obor - klavír, Povinný klavír, Korepetice-hlavní obor, Doprovod a korepetice
MgA. Kamila Dubská
Dějiny a literatura hlavního oboru, Povinné cembalo, Hra na příbuzný nástroj nebo B.c., Metodika a vyuč. praxe hlav. oboru
MgA. Petr Feldmann
Hlavní obor - klavír, Komorní hra, Povinný klavír, Doprovod a korepetice
MgA. Martin Fišl
Hlavní obor - klavír, Povinný klavír
MgA. Dominik Gál
Hlavní obor - klavír, Komorní hra, Povinný klavír, Korepetice-hlavní obor, Doprovod a korepetice
Mgr. Eva Horáková
Hlavní obor - klavír
Mgr. Ema Jedlička-Gogová
Interpretační seminář, Komorní hra, Povinný klavír
Mgr. Petr Kolař
Hlavní obor - varhany, Improvizace
Zdeněk Nováček
Hlavní obor - varhany, Metodika hlavního oboru, Nauka o varhanách, Dějiny a literatura varhan, Seminář umělecké praxe
Mgr. Krista Střítecká
Hlavní obor - klavír, Komorní hra, Povinný klavír
MgA. Monika Šujanová
Hlavní obor - cembalo, Improvizace a hra generálbasu, Korepetice-hlavní obor, Povinné cembalo, Hra na příbuzný nástroj nebo B.c., Ansámblová hra, Barokní seminář
Mgr. Helena Vodičková
Hlavní obor - varhany, Improvizace, Vyučovací praxe hlavního oboru, Základy hry na varhany
MgA. Pavel Zemen
Hlavní obor - klavír, Povinný klavír, Korepetice-hlavní obor, Doprovod a korepetice
MgA. Kristýna Znamenáčková
Dějiny a literatura klavíru, Povinný klavír, Dějiny a literatura hlavního oboru, Korepetice-hlavní obor, Doprovod a korepetice
Přesunout se na začátek