Oddělení klávesových nástrojů
pedagogové

Fotografie zaměstnance
Mgr. Inna Aslamas
Hlavní obor - klavír
vedoucí oddělení
Fotografie zaměstnance
Mgr. Renata Bialasová
Hlavní obor - klavír, Doprovod a korepetice, Komorní hra, Povinný klavír
Fotografie zaměstnance
Monika Czajkowská
Metodika hlavního oboru, Metodika klavíru, Povinný klavír, Vyučovací praxe hlavního oboru, Vyučovací praxe klavíru
Fotografie zaměstnance
MgA. Ladislav Doležel
Hlavní obor - klavír, Doprovod a korepetice, Korepetice-hlavní obor, Povinný klavír
Fotografie zaměstnance
MgA. Petr Feldmann
Hlavní obor - klavír, Komorní hra, Korepetice-hlavní obor, Povinný klavír
Fotografie zaměstnance
MgA. Martin Fišl
Hlavní obor - klavír, Vyučovací praxe hlavního oboru
Fotografie zaměstnance
MgA. Dominik Gál
Hlavní obor - klavír, Komorní hra, Korepetice-hlavní obor, Povinný klavír
Fotografie zaměstnance
Mgr. Eva Horáková
Hlavní obor - klavír, Doprovod a korepetice
Mgr. Ema Jedlička-Gogová
Doprovod a korepetice, Interpretační seminář, Komorní hra, Povinný klavír
Fotografie zaměstnance
Mgr. Petr Kolař
Hlavní obor - varhany, Improvizace, Liturgika
Fotografie zaměstnance
prof. MgA. Zdeněk Nováček
Hlavní obor - varhany, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika hlavního oboru, Nauka o varhanách, Seminář umělecké praxe, Základy hry na varhany
Fotografie zaměstnance
Mgr. art. Pavla Reiffersová ArtD.
Hlavní obor - klavír, Dějiny a literatura hlavního oboru, Dějiny a literatura klavíru
Fotografie zaměstnance
Mgr. Krista Střítecká
Hlavní obor - klavír, Komorní hra, Povinný klavír, Seminář umělecké praxe
Fotografie zaměstnance
MgA. Monika Šujanová
Hlavní obor - cembalo, Ansámblová hra, Basso Continuo, Hra generálbasu a improvizace , Hra na cembalo, Korepetice-hlavní obor
Fotografie zaměstnance
Mgr. Helena Vodičková
Hlavní obor - varhany, Improvizace, Vyučovací praxe hlavního oboru, Základy hry na varhany
Fotografie zaměstnance
MgA. Pavel Zemen
Hlavní obor - klavír, Korepetice-hlavní obor, Povinný klavír
Přesunout se na začátek