Oddělení klávesových nástrojů
pedagogové

Monika Czajkowská

Fotografie zaměstnance

*1962

Vzdělání

absolutorium Konzervatoře Brno

základní a následné kurzy Metodického centra při JAMU Brno

Pedagogické působení:

1983 – 2002: ZUŠ Mikulov (3 roky ve funkci zástupce ředitele)

2002 – doposud: ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno ( od roku 2004 ve funkci zástupce ředitele)

2003 – doposud: Konzervatoř Brno (Vyučovatelská praxe, od r.2006 Metodika hry na klavír)

Profesní zaměření:

pedagogická práce s dětmi a mládeží od 3 do 25 let

metodika hry na klavír

Pedagogické úspěchy

Laureátská umístění v národních a mezinárodních soutěžích: Pro Bohemia, Amadeus, Prague Junior Note, Mezinárodní soutěž F.Schuberta pro klavírní dua - Jeseník, Per Quattro Many, Dvořákův Lipník a ústřední kola soutěží ZUŠ


Předměty, které na naší škole vyučuje: Metodika hlavního oboru, Metodika klavíru, Povinný klavír, Vyučovací praxe hlavního oboru, Vyučovací praxe klavíru(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Přesunout se na začátek