Obor cembalo

Hlavní obor hra na cembalo je nováčkem mezi obory, které se vyučují na brněnské konzervatoři. První studenti zde započali své studium ve školním roce 2019/20. K dispozici mají dvoumanuálový nástroj francouzského typu stavitele Jukky Ollikky a zcela nové cembalino italského typu Víta Bébara, v neposlední řadě také spinet. Cílem výuky je vysoká úroveň sólové hry s důrazem též na povinný klavír. Konzervatoř v Brně umožňuje skladbou předmětů vytvořit výborné podmínky pro studium generálbasu. Žáci mají možnost bohaté praxe v předmětu basso continuo, ansámblová hra, korepetice a také v barokním interpretačním semináři. Absolventům jsou schopni uplatnit se ihned v pedagogické sféře, na koncertních pódiích a samozřejmě pokračovat ve studiu na vysokých školách u nás i v zahraničí.

Přesunout se na začátek