Oddělení klávesových nástrojů
pedagogové

Mgr. Helena Vodičková

Fotografie zaměstnance

Vystudovala v letech 1987 – 1993 brněnskou konzervatoř – obor hra na varhany ve třídě Zdeňka Nováčka. Během tohoto studia získala na Soutěži mladých varhaníků v Opavě dvakrát 2. místo (1990 a 1992), v roce 1992 obdržela navíc cenu Českého hudebního fondu za nejlepší provedení skladby autora 20. století.

V r. 1993 byla přijata na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, kde pokračovala ve studiu varhanní hry u prof. Aleny Veselé. V době studia se r. 1994 zúčastnila mezinárodní soutěže Pražské jaro. V létě 1995 absolvovala mistrovský varhanní kurz u prof. Hanse a Martina Haselböcka v německém Lübecku. Pod vedením prof. Aleny Veselé přednesla mj. Koncert g moll pro varhany, smyčce a tympány Francise Poulena (Besední dům 24. 4. 1997). Studia na JAMU ukončila v r. 1997.

V letech 1990 – 2002 vokálně a instrumentálně působila v Českém filharmonickém sboru Brno, koncertně na domácích i zahraničních hudebních produkcích.

Pedagogicky působí od září 1996 na varhanním oddělení Evangelické akademie v Kroměříži a od září 2000 na varhanním oddělení Konzervatoře Brno.


Předměty, které na naší škole vyučuje: Hlavní obor - varhany, Improvizace, Vyučovací praxe hlavního oboru, Základy hry na varhany(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Fotografie zaměstnance
Přesunout se na začátek